Cerere de proiecte pentru “Sprijinirea ONG-urilor pentru asistenta directa victimelor traficului de persoane”

trafic-persoane.jpg

Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) a lansat cererea de proiecte pentru finantarea asistentei directe pentru combaterea traficului de persoane.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 25.04.2016
Buget: 1.200.000 CHF

traficIn baza Acordului Cadru intre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de Cooperare Elvetiano-Roman pentru Reducerea Disparitatilor Economice si Sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane implementeaza proiectul “Sprijinirea ONG-urilor din Romania pentru asistenta directa victimelor traficului de persoane”, pentru o perioada de 38 de luni, incepand cu luna Februarie 2015.

Partenerii proiectului sunt:
•  Organizatia Internationala pentru Migratie;
•  Centrul de Consultanta si Instruire impotriva Traficului de Persoane si Exploatarii Sexuale – ACT-212;
•  Grupul de lucru Elvetiano-Roman privind traficul de persoane.

Obiectivul cererii de proiecte si prioritati

Obiectivul general este cresterea accesului victimelor traficului de persoane la servicii sociale specializate de calitate acordate de organizatiile neguvernamentale.

Prioritati:
1. Repatrierea voluntara asistata a victimelor traficului de persoane;
2. Acordarea de servicii sociale victimelor traficului de persoane, adaptate nevoilor specifice:
3. Extinderea furnizarii serviciilor sociale specializate pentru victimele traficului de persoane din mediul rural/ orase mici.

Printre rezultatele proiectului se numara:
•  finantarea activitatilor de asistenta desfasurate de catre organizatiile neguvernamentale, prin granturi acordate in urma selectiei proiectelor;
•  organizarea de conferinte de presa, informari pentru organizatiile anti-trafic;
•  editarea si publicarea cererii de proiecte alaturi de Ghidul aplicantului si documentele suport
•  evaluarea aplicatiilor de catre Comitetul independent Elvetiano-Roman (Grant Board).

Grupul-tinta (beneficiarii)

Proiectul vizeaza sprijinirea serviciilor de asistenta acordate victimelor traficului de persoane in Romania.

Grupul-tinta este reprezentat doar de victimele traficului de persoane, minori si adulti, indiferent de forma de exploatare sau tara de destinatie, identificate si referite potrivit procedurilor din Mecanismul National de Identificare si Referire.

Beneficiarii asistentei directe oferita in cadrul proiectelor pot fi:

  • victimele traficului de persoane identificate de la data de 01 ianuarie 2015 pana la inceperea proiectului, daca acestea nu au beneficiat anterior de servicii similare de asistenta acordate in cadrul altor proiecte;
  • victime identificate in perioada de implementare proiectului, daca aceste victime nu au beneficiat anterior de servicii similare de asistenta acordate in cadrul altor proiecte.

Activitatile eligibile

Scopul acestei cereri de proiecte este de a pune la dispozitia aplicantilor fondurile necesare pentru acordarea de servicii specializate de asistenta astfel incat, prin proiectele propuse, nevoile victimelor sa fie indeplinite pe intreg teritoriu al Romaniei.

Toate activitatile unui proiect trebuie sa includa furnizarea efectiva de servicii sociale specializate pentru victimele traficului de persoane, in calitate de beneficiari directi.

Sunt vizate proiecte care abordeaza urmatoarele activitati:

  • repatrierea persoanelor prezumate victime ale traficului: suport pentru obtinerea documentelor de calatorie, suport pentru organizarea calatoriei din tara de destinatie/ in tara de origine, suport pentru organizarea calatoriei in Romania;
  • recuperarea si reintegrarea sociala a victimelor traficului de persoane identifcate: asistenta rezidentiala, asistenta medicala, sprijin pentru obtinerea beneficiilor de asistenta sociala, consiliere psihologica si terapii de specialitate, servicii de educatie, servicii de consiliere si formare profesionala, servicii de reintegrare in munca, asistenta juridica; serviciile pot fi acordate in centre de zi, centre rezidentiale sau in comunitate;
  • extinderea serviciilor sociale specializate pentru victimele traficului de persoane: activitati care sa asigure recuperarea si reintegrarea sociala a victimelor din mediul rural/ orase mici sau judete/ regiuni in care serviciile respective nu sunt disponibile in prezent; serviciile pot fi furnizate in centre de zi sau in comunitate.

Aplicantii eligibili

Aplicantii trebuie sa fie organizatii neguvernamentale si sa intruneasca urmatoarele conditii:

a. Aplicantul trebuie sa fie organizatie neguvernamentala, stabilita in Romania (cu sediul social in Romania), si entitate fara scop patrimonial. Partenerii pot fi organizatii guvernamentale/ neguvernamentale/ interguvernamentale, institutii publice locale;
b. Sa fie acreditati ca furnizori de servicii sociale de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
c. Aplicantul, precum si partenerii trebuie sa fie persoane juridice. Aplicatiile transmise de persoane fizice nu sunt eligibile.

Aplicantii trebuie sa aiba experienta relevanta in furnizarea de asistenta directa victimelor traficului de persoane in ultimii 3 ani (a se vedea punctul nr. 7 din Anexa Nr. 1). Acestia ar trebui sa dovedeasca de asemenea, experienta in managementul de proiect.

Parteneriatele

Parteneriatul este permis. Partenerii aplicantului trebuie sa identifice un membru care indeplineste functia de coordonator. Aplicatia va prezenta toti membrii si rolurile lor. Membrii parteneriatului poarta impreuna responsabilitatea pentru aplicatie.

Subcontractarea

Subcontractarea este permisa. In cazul in care aplicantul contracteaza anumite servicii, aplicantul poarta intreaga responsabilitate pentru serviciile furnizate. El va prezenta toti subcontractorii cu rolurile lor atribuite.

Organizatiile neguvernamentale nu pot aplica daca:

– persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra organizatiilor au facut obiectul unei condamnari pentru o fapta privind conduita profesionala, printr-o hotarare definitiva a unei autoritati competente dintr-un stat membru UE;
– persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra organizatiilor au facut obiectul unei condamnari definitive pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala, spalare de bani sau orice alta activitate ilegala in detrimentul intereselor financiare ale UE;
– sunt in faliment;
– nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale, a impozitelor sau taxelor datorate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare Regulile de mai sus se aplica si partenerilor de proiect.

Bugetul disponibil

Bugetul total ce va fi pus la dispozitia aplicantilor pentru aceasta cerere de proiecte este de maximum 1.200.000 de CHF pentru finantarea a cel putin 3 proiecte. Aplicantii pot solicita in cadrul acestei cereri un minim de 150.000 CHF si un maxim de 400.000 CHF.

Aplicatiile care vor obtine cel mai mare punctaj3 vor fi finantate, cu incadrarea in bugetul maxim alocat cererii de proiecte pe anul 2016. In ipoteza in care, prin propunerile inaintate se depaseste bugetul maxim, se va solicita aplicantului/ aplicantilor ajustarea acestora, astfel incat sa se asigure incadrarea in buget. Agentia de Implementare isi rezerva dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

Finantarea va acoperi 100 % costurile totale eligibile ale proiectului, din care 85 % – contributia Organismului Intermediar Elvetian (SIB) din partea elvetiana si 15 % – contributia ANITP de la bugetul stat.

Cum se aplica

Procedura de transmitere a pachetelor de aplicatii Pachetele de aplicatie, insotite de documentele cerute vor fi depuse in plic sigilat, cu mentionarea expeditorului si a destinatarului, cu stampila aplicantului, prin servicii de curierat/postale, cu confirmare de primire sau personal la sediul Agentiei de Implementare, pana la data de 25 Aprilie 2016, ora 12:00, ora locala a Romaniei.

Continutul pachetului de aplicatie va fi indosariat si opisat, scanat si salvat in format pdf, pe suport optic CD/ DVD/ sau alte tipuri de dispozitive mobile de stocare a datelor.

Plicurile ce contin pachetele de aplicatii vor fi insotite de adresa de inaintare – Anexa. Nr. 7. Adresa postala este: Str. Ion Campineanu nr.20, etaj. 5, Sector 1, Cod postal: 010038, Bucuresti, Romania.

Daca un aplicant va transmite mai mult de o aplicatie in cadrul aceleiasi cereri de proiecte pe anul 2016, un alt pachet de aplicatie trebuie transmis, pentru ca fiecare Cerere de finantare – Anexa Nr. 1 sa aiba un numar de inregistrare unic. 12.

Comunicarea rezultatului procedurii de selectie Lista finala cu proiectele aprobate pentru finantare va fi publicata pe website-ul Agentiei de Implementare.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului
Ghidul solicitantului
Anexa nr. 1 Cerere de finantare
Anexa nr. 2 Formularul de Buget
Anexa nr. 3 Formular de Identificare Financiara
Anexa nr. 4 Declaratia de eligibilitate a aplicantului si a partenerilor
Anexa nr. 5 Acord de parteneriat
Anexa nr. 6 Declaratia privind eligibilitatea TVA
Anexa nr. 7 Adresa standard
Model de Contract de Finantare Nerambursabila
Model de raportare trimestriala
Model Anexa VI.1 Raportare – fisa individuala situatie trafic
Model Anexa VI.2 Raportare – fisa individuala asistenta
Model de raportare finala

Sursa: www.anitp.mai.gov.ro
Finantator: Consiliul Federal Elvetian si Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.