Cerere de propuneri de proiecte a programului INTERREG Europe

proiecte-europene.jpg

Secretariatul Tehnic Comun al Comisiei Europene care gestioneaza programul INTERREG Europe a deschis cea de-a 3-a cerere de propuneri de proiecte a programului.

Status: Activ
Depunere pana la: 30.06.2017
Buget: 145.000.000 €

Axe prioritare si obiective:

Programul INTERREG Europe este cofinanṭat prin FEDER.

Aceasta este o cerere de propuneri de proiecte de cooperare interregionala. O descriere detaliata a acestei actiuni este prevazuta in sectiunea C “proiecte” din manualul programului.

Programul de cooperare interregionala pune un accent deosebit pe crearea de retele, schimbul si transferul de experiente, scopul fiind acela de a gasi solutii la probleme. In comparatie, programele transnationale si transfrontaliere sunt mai orientate spre implementare.

Programele de cooperare interregionala nu pot fi folosite ca un substitut pentru finantarea politicilor locale, regionale sau nationale (principiul aditionalitatii). Este rolul instrumentelor de politica locala sau regionala respective sa integreze si sa puna in aplicare lectiile invatate din cooperarea interregionala.

4 axe prioritare sunt prevazute pentru acest program:

1. intarirea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii (corespunde Obiectivului Tematic 1 al FEDER),
2. Cresterea competitivitaṭii IMM-urilor (corespunde Obiectivului Tematic 3 al FEDER),
3. Sprijinirea trecerii spre o economie cu emisii reduse de carbon (corespunde Obiectivului Tematic 4 al FEDER),
4. Protecṭia mediului si promovarea eficacitaṭii resurselor (corespunde Obiectivului Tematic 6 al FEDER).

Fiecare axa prioritara are propriile obiective. Pentru actuala cerere de proiecte se incurajeaza in mod particular aplicarea pe axa 4 (mai ales in domeniul economiei circulare).

Obiectivele operaṭionale valabile pentru toate axele prioritare sunt urmatoarele:

1. facilitarea invatarii continue in ceea ce priveste politicile actuale la nivelul UE si valorificarea practicilor intre actorii cu relevanta regionala in vederea consolidarii politicilor regionale si, in special, punerea in aplicare a programelor de investitii pentru crestereeconomica si locuri de munca, in cazul in care este relevant, a Cooperarii Teritoriale Europene;

2. sprijinirea schimbului de experienta si de practici in rândul actorilor de interes regional, cu scopul de a integra si implementa lectiile invatate din cooperare prin intermediul instrumentelor de politici regionale, in special prin programele lor de investitii pentru crestereeconomica si locuri de munca si, in cazul in care este relevant, a Cooperarii Teritoriale Europene.

In sustinerea primului obiectiv operational al facilitarii invatarii politicilor UE in curs de desfasurare si valorificarea bunelor practici sunt create “platforme de invatare a politicilor” pentru diverse domenii tematice. Aceste platforme vor fi active pe toata durata programului, pentru a asigura, in mod regulat, servicii si sprijin pentru regiunile Europei, cu misiunea de a informa si de a spori definirea si punerea in aplicare a politicilor acestor regiuni, in primul rand programele lor pentru creştere si locuri de munca si de cooperare teritoriala europeana.

Fazele proiectului:

Proiectele sunt impartite in doua faze:

A. Faza 1 (1-3 ani) – invaṭare interregionala – este dedicata schimbului de experienṭe si pregatirii pentru punerea in aplicare a lectiilor invatate din cooperare, prin dezvoltarea de planuri de actiune (la sfarsitul fazei).

Actiunile finantate:
– schimburi de experienta,
– comunicare si diseminare,
– management si coordonare.

B. Faza 2 (doi ani) – monitorizarea punerii in aplicare a planului de actiune. Daca este necesar, proiecte pilot pot fi, de asemenea, testate in timpul acestei faze.

Actiunile finantate:
– monitorizarea punerii in aplicare a planului de actiune,
– comunicare si diseminare,
– management si coordonare.

Buget total/suma acordata pe proiect – 145.000.000€; 85% din totalul costurilor eligibile pentru autoritaṭile si organismele publice din cele 28 state membre, 75% pentru entitaṭile private non-profit din statele membre 50% pentru entitaṭile norvegiene.

Beneficiari – autoritaṭi publice (locale, regionale,naṭionale), organisme/entitaṭi publice, entitaṭi private non-profit
(acestea nu pot avea rolul de coordonator al proiectului).

Eligibilitate tari/regiuni: UE, Norvegia, Elvetia.

Informaṭii suplimentare:

  • Mai multe detalii privind axele prioritare pot fi aflate in manualul cererii la secṭiunea 2.5.
  • Pana in prezent, au fost aprobate spre cofinanṭare 130 de proiecte, detalii despre acestea aici.
  • Consorṭiile trebuie sa fie compuse din parteneri din cel puṭin 3 state diferite din care cel puṭin 2 state membre ale UE.
  • Entitaṭile elveṭiene nu pot fi coordonatori ai proiectelor, pentru detalii despre gradul de cofinanṭare a partenerilor elveṭieni, trebuie contactat Punctul de Contact Interreg Europe din Elveṭia.
  • Sistemul online de aplicare este disponibil la adresa http://www.iolf.eu, aplicaṭiile trebuind sa fie doar in engleza, limba de lucru a secretariatului european.
  • In toate axele prioritare ale programului regiunile implicate in proiecte menite sa imbunatateasca programele privind fondurile structurale trebuie sa explice daca proiectul de cooperare se conecteaza cu strategiile lor de specializare inteligenta.
  • Potrivit experienṭei acumulate in timpul derularii Interreg IVC, un parteneriat format din 5 pana la 10 parteneri pare a fi cea mai propice configurare a unui consorṭiu.
  • Implementarea proiectului poate incepe cât de curând este posibil dupa primirea acordului de co-finanṭare.

Termenul limita de depunere – 30 iunie 2017 (ora 12:00 la Paris).

E-mail pentru informaṭii suplimentare despre aplicarea la aceasta cerere: [email protected]

Punctul Naṭional de Contact pentru România (conform informaṭiilor Secretariatului Tehnic al Programului http://www.interregeurope.eu/in-my-country/ ):
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Directia
Programe de Cooperare Teritoriala Europeana.
Contact: dl. Dan Balanescu
+40757577249
email: [email protected]

 

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website
Ghidul solicitantului

Finantator: FEDER
Sursa: UNCJR

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.