Cerere de propuneri “Finantarea fundatiilor politice la nivel european”

european-parliament.jpg

Parlamentul European lanseaza o cerere de propuneri pentru finantarea fundatiilor politice la nivel european.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 30.09.2015
Buget: 18.700.000 euro

Obiectiv

european-parliamentIn conformitate cu articolul 2 din Decizia Biroului, “Parlamentul European publica anual, inainte de sfarsitul primului semestru al anului anterior exercitiului financiar pentru care se solicita grantul, o cerere de propuneri in vederea acordarii granturilor pentru finantarea partidelor si a fundatiilor”.

Aceasta cerere de propuneri se refera la cererile de finantare pentru exercitiul financiar 2016, care acopera perioada de activitate 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016. Obiectivul subventiei este sa sprijine programul anual de lucru al beneficiarului.

Criterii de eligibilitate

Pentru a avea dreptul la finantare, o fundatie politica la nivel european trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, si anume:

(a) sa fie afiliata unuia dintre partidele politice la nivel european recunoscute in conformitate cu prezentul regulament, conform atestarii partidului respectiv;
(b) sa aiba personalitate juridica in statul membru in care isi are sediul; aceasta personalitate juridica trebuie sa fie separata de personalitatea juridica a partidului politic la nivel european la care este afiliata;
(c) trebuie sa respecte, in special in programul sau si in cadrul activitatilor sale, principiile pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, si anume principiile libertatii, democratiei, respectarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si principiul statului de drept;
(d) sa nu aiba scopuri lucrative;
(e) componenta organului sau de conducere sa fie echilibrata din punct de vedere geografic.

In plus, ea trebuie sa indeplineasca si conditiile prevazute la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, si anume: “in cadrul prezentului regulament, fiecarui partid politic si fiecarei fundatii politice la nivel european ii revine sarcina de a defini modalitatile specifice ale relatiilor lor, in conformitate cu legislatia nationala, inclusiv un grad adecvat de separare intre gestionarea curenta si structurile de conducere ale fundatiei politice la nivel european, pe de o parte, si cele ale partidului politic la nivel european careia aceasta ii este afiliata, de cealalta parte.”

Criterii de atribuire

In conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, creditele disponibile pentru exercitiul 2016 se repartizeaza intre fundatiile politice la nivel european a caror cerere de finantare a obtinut un aviz favorabil pe baza criteriilor de eligibilitate, excludere si selectie, dupa cum urmeaza:

(a) 15% se repartizeaza in parti egale;
(b) 85% se repartizeaza intre fundatiile care sunt afiliate la partide politice la nivel european care au membri alesi in Parlamentul European, proportional cu numarul membrilor alesi.

Documente justificative

Pentru evaluarea criteriilor mentionate mai sus, solicitantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente justificative:

(a) nota de insotire originala in care se mentioneaza valoarea finantarii solicitate;
(b) formularul din anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004, completat si semnat corespunzator (inclusiv declaratia scrisa pe propria raspundere);
(c) statutul fundatiei politice;
(d) certificatul oficial de inregistrare;
(e) un document recent care sa faca dovada existentei fundatiei politice;
(f) lista directorilor/membrilor Consiliului de administratie (nume si prenume, cetatenie, titluri sau functii in cadrul fundatiei politice);
(g) programul politic al fundatiei politice;
(h) situatia financiara completa pentru anul 2014, certificata de organismul de audit extern;
(i) bugetul provizoriu de functionare pentru perioada in cauza (1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016), cu mentionarea cheltuielilor eligibile pentru finantare din bugetul comunitar;
(j) descrierea programului anual de lucru;
(k) documente care certifica faptul ca fundatia politica indeplineste conditiile prevazute la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003.

Finantarea de la bugetul UE

Creditele alocate pentru exercitiul financiar 2016 la articolul 403 din bugetul Parlamentului, “Contributii in beneficiul fundatiilor politice europene”, se ridica la 18.700.000 EUR. Acestea sunt supuse aprobarii autoritatii bugetare.

Cuantumul maxim platit beneficiarului de catre Parlamentul European nu poate depasi 85% din costurile de functionare eligibile ale fundatiilor politice la nivel european. Sarcina probei revine fundatiei politice in cauza.

Finantarea ia forma unei subventii de functionare, prevazuta de Regulamentul financiar si de normele de aplicare. Modalitatile de plata a subventiei si obligatiile privind utilizarea sa sunt stabilite intr-o decizie de acordare a subventiei, al carei model se afla in anexa 2b la Decizia Biroului din 29 martie 2004.

Data-limita de depunere a cererilor este 30 septembrie 2015. Cererile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Toate intrebarile referitoare la prezenta cerere de propuneri se trimit prin e-mail, mentionand referinta publicarii, la urmatoarea adresa: [email protected].eu.

Cererile trebuie:

(a) sa fie redactate folosind formularul de cerere de finantare (anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004);
(b) sa fie semnate obligatoriu de solicitant sau de reprezentantul sau autorizat;
(c) sa fie depuse intr-un plic dublu; ambele plicuri vor fi inchise; pe plicul interior se mentioneaza, in plus fata de departamentul caruia ii este adresat, conform indicatiei din cererea de propuneri, urmatorul text:

“CALL FOR PROPOSALS – 2016 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON”

Daca se utilizeaza plicuri autocolante, acestea trebuie sigilate cu banda adeziva, iar expeditorul trebuie sa semneze peste banda. Semnatura expeditorului trebuie sa includa, pe langa semnatura sa olografa, si stampila organizatiei sale.

Plicul exterior trebuie sa indice adresa expeditorului, precum si a destinatarului, astfel:

EUROPEAN PARLIAMENT
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxemburg

Pe plicul interior trebuie sa se mentioneze urmatoarea adresa:

President of the European Parliament
Attn. Mr Roger Vanhaeren, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxemburg

(d) sa fie expediate cel tarziu la termenul stabilit in cererea de propuneri, fie prin scrisoare recomandata, stampila postei dovedind data expedierii, fie printr-un serviciu de curierat, data expedierii rezultand din chitanta de depunere.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Finantator: Uniunea Europeana

Sursa: Europa.eu

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.