Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Obiectivele programului

Obiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit il constituie cresterea competitivitatii si capitalizarea intreprinderilor mici si mijlocii, realizandu-se astfel o mai buna consolidare a capitalului si a competitiei la care sunt supuse aceste societati pe piata unica.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului, agentii economici, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative) asa cum sunt definite de Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • au numarul mediu scriptic anual de personal de pana la 249 salariati si realizeaza o cifra de afaceri neta de pana la 50 milioane Euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane Euro, conform ultimei situatii financiare aprobate, respectiv 31.12.2006. Prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans;
 • nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • au capital social integral privat, sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • au cel putin 1 an de la infiintare la data depunerii Cererii-tip pentru alocarea de fonduri;
 • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre bugetul general consolidat;
 • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre bugetele locale;
 • au incheiat anul fiscal anterior anului in curs cu bilant pozitiv si au reinvestit in tot sau in parte profitul;
 • nu au aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activele pentru care solicita fonduri in cadrul acestui Program;
 • nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile “Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate”, publicate in Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004.
Activitati eligibile

Nu se acorda alocatii financiare in cadrul Programului pentru:

 • activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;
  activitati legate de productia primara a produselor agricole enumerate in Anexa nr.1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeana;

 • activitati de procesare si marketing a produselor agricole listate in Anexa nr.1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:
  • cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de agentii economici respectivi;
  • cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);

 • activitati legate de export catre state terte sau State Membre si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate;
 • sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1407/2002;
 • sectorul transporturilor rutiere, daca ajutorul este destinat achizitionarii de mijloace de transport rutiere.

Sumele cheltuite in anul 2006, din profit, pentru investitii in:

 • active corporale: echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) – grupa 2 subgrupa 2.1, conform HG. nr.2139/2004; computere si echipamentele periferice ale acestora;
 • active necorporale: brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau de fabrica si alte valori similare, precum si achizitionarea ori producerea programelor informatice.
Conditii de finantare

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2007 este de 9.600 mii. lei, din care:

 • 9.580 mii lei pentru alocatii financiare;
 • 20 mii lei la dispozitia Agentiei Nationale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, pentru decontarea cheltuielilor privind implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale si servicii).

Pentru anul 2007 prin implementarea Programului se estimeaza acordarea de ajutor de minimis pentru 400 agenti economici.

Prin acest Program, se aloca fonduri in valoare de pana la 100 mii lei RON /beneficiar, in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit.

Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE.

Agentul economic este obligat sa mentina investitia pentru care va beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul acestui Program pentru o perioada de minimum 3 ani.

Termene limita

Termenul maxim pana la care se primesc cereri in cadrul acestui program este 5 decembrie 2007, in conditiile in care bugetul alocat Programului nu se epuizeaza inainte de aceasta data.

Cererea-tip pentru alocarea de fonduri si documentele justificative indosariate vor fi transmise prin delegat, in plic sigilat la sediul ANIMMC, din strada Poterasi, nr.11, cod postal 040263, sector 4, Bucuresti, sau la sediile Oficiilor Teritoriale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC – anexa nr.5 la Procedura)) si vor fi inregistrate in Registrul unic electronic al Programului, mentionandu-se data, ora si numarul de inregistrare.

Cererea-tip pentru alocarea de fonduri si documentele justificative indosariate, in plic sigilat, pot fi transmise si prin posta, numai la sediul ANIMMC unde vor fi de asemenea inregistrate in Registrul unic electronic al Programului, mentionandu-se data, ora si numarul de inregistrare.

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.