Cerere de propuneri – Initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – EACEA 08/2017

ajutor-voluntari.jpg

Prezenta cerere de propuneri va acorda finanțare pentru sprijinirea actiunilor care vizeaza mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar, in vederea sprijinirii și completarii ajutorului umanitar in tarile terțe, in cadrul unor proiecte axate pe reducerea riscului de dezastre, pregatirea pentru interventie in caz de dezastre si crearea unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare.

Titlu:  Cerere de propuneri –  EACEA 08/2017 – Initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”: proiecte pentru mobilizarea de voluntari UE juniori si seniori pentru ajutor umanitar, in vederea sprijinirii si completarii ajutorului umanitar in tarile terte, cu accent pe consolidarea capacitatii si rezistentei comunitatilor vulnerabile si afectate de dezastre si a organizatiilor de punere in aplicare (2017/C 67/08).

Status: Activ
Depunere pana la: 06.06.2017
Buget:  12.600.000 EURO

Obiective:

Obiectivul cererii este de a finanta proiecte care implica mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar. Aceste
proiecte vor contribui la consolidarea capacitatii Uniunii de a oferi ajutor umanitar in functie de necesitati, in vederea consolidarii capacitatii si a rezistentei comunitatilor vulnerabile si afectate de dezastre din tarile terte, axandu-se pe pregatirea in caz de dezastre si pe reducerea riscurilor legate de dezastre si dezvoltand legatura dintre ajutorul de urgenta reabilitare si dezvoltare (LARD). in plus, aceste proiecte ar putea sa consolideze inclusiv capacitatile organizatiilor de punere in aplicare, de trimitere si de primire care participa sau intentioneaza sa participe la initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, inclusiv in ceea ce priveste instrumentele si metodele de avertizare timpurie pentru dezastre.

Prin aceasta cerere, Comisia Europeana preconizeaza obtinerea urmatoarelor rezultate:
— mobilizarea a 525 de voluntari juniori/seniori in cadrul unor comunitati din tari terte vulnerabile si afectate de
dezastre;
— posibilitatea ca profesionistii juniori sa ia parte la stagii de ucenicie in UE inainte de mobilizare;
— oportunitati de voluntariat online in sprijinul sau in completarea activitatilor incluse in proiect;
— proiectele finantate in cadrul acestei cereri ofera sinergii si complementaritate operatiunilor finantate din fonduri ale UE in domeniul ajutoarelor umanitare sau al protectiei civile din tarile/regiunile respective.

Organisme eligible

Toate organizatiile implicate in proiect vor fi denumite in continuare „consortiul”.

Toti solicitantii care raspund la prezenta cerere, in calitate de organizatii de trimitere sau de primire, trebuie sa fie certificati in cadrul initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Puteti gasi detalii despre mecanismul de certificare la adresa: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en

Organizatia care depune cererea in numele tuturor solicitantilor (coordonatorul) trebuie sa fie o organizatie de trimiterendin Uniunea Europeana, certificata in cadrul initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Ceilalti solicitanti sunt organizatii de trimitere sau de primire certificate in cadrul initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Propunerile de proiecte care implica organizatii de trimitere si de primire care au solicitat certificarea inainte de termenulnde depunere a cererilor (sectiunea 8) vor fi incluse in etapele de verificare a eligibilitatii si de evaluare. Selectarea acestor propuneri de proiecte va depinde insa de rezultatul procedurii de certificare.

Pentru ca sansele adoptarii in timp util a deciziei privind cererea dvs. sa fie maxime, este recomandat sa solicitati certificarea pana la data de 12 mai 2017 inclusiv.

Un consortiu de proiect trebuie sa includa cel putin doua organizatii de trimitere certificate – din doua tari diferite – si doua organizatii de primire certificate.

Organizatiile necertificate specializate in orice domenii relevante pentru obiectivele sau actiunile proiectului se pot
implica in consortiu in calitate de parteneri, in scopul de a contribui cu cunostintele lor specifice [articolul 8
alineatul (3) din regulamentul delegat]. Aceste organizatii trebuie sa indeplineasca criteriile definite la articolul 10
alineatul (3) sau la articolul 10 alineatul (4) din regulament.

Activitati eligibile

Activitatile care primesc finantare in cadrul acestei proceduri trebuie sa includa:

Mobilizarea de voluntari UE juniori si seniori pentru ajutor umanitar in cadrul unor proiecte de ajutor umanitar in
domeniul reducerii riscului de dezastre, al pregatirii pentru interventie in caz de dezastre si al crearii unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare (LARD) in tarile terte, in functie de necesitatile constatate. Aceasta activitate include selectarea, recrutarea si pregatirea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, precum si activitati de comunicare conform planului de comunicare al initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Activitatile de sprijinire a punerii in aplicare a actiunii principale pot include:
— stagii de ucenicie pentru voluntarii juniori din cadrul organizatiilor UE de trimitere;
— consolidarea capacitatilor comunitatilor vulnerabile, ale celor afectate de dezastre si ale organizatiilor locale;
— consolidarea capacitatilor organizatiilor de primire;
— asistenta tehnica pentru organizatiile de trimitere;
— activitati de promovare a implicarii unor voluntari online, precum si a unor voluntari angajati, care sa sprijine
actiunile voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

Activitatile proiectului pot include urmatoarele:
— informarea, comunicarea si sensibilizarea publicului;
— analiza pericolelor si a riscurilor si avertizarea timpurie;
— planificarea de contingenta si pregatirea pentru raspuns;
— protejarea mijloacelor de trai, a bunurilor si a lucrarilor de atenuare la scara mica.

Activitatile de consolidare a capacitatilor si de asistenta tehnica pot include urmatoarele:
— activitati de consolidare/dezvoltare a capacitatilor;
— studii/vizite de orientare pentru imbunatatirea si finalizarea evaluarilor nevoilor pentru actiunea respectiva;
— seminare si ateliere de lucru;
— observare la locul de munca;
— acorduri de infratire si schimburi de personal;
— schimburi de cunostinte, invatare organizationala si bune practici;
— vizite de studiu;
— activitati pentru incurajarea crearii de parteneriate;
— activitati de sprijinire a organizatiilor in vederea respectarii standardelor umanitare fundamentale;
— activitati de consolidare a cooperarii regionale;
— (numai pentru asistenta tehnica) formare si mentorat pentru principalii angajati si voluntari ai organizatiei de trimitere;
— (numai pentru consolidarea capacitatilor) cursuri de formare pentru formatori/instructori/mentori/multiplicatori din tarile terte;
— (numai pentru consolidarea capacitatilor) vizite de studiu de pana la trei luni pentru principalii angajati sau voluntari din tarile terte care urmeaza sa lucreze in cadrul organizatiilor UE solicitante/partenere.

Activitatile de consolidare a capacitatilor ar trebui sa fie realizate de voluntari juniori sau seniori cu experienta semnificativa in domeniu si sa fie supravegheate de un profesionist senior.

Activitatile de voluntariat online trebuie sa aiba legatura cu proiectul si se realizeaza prin intermediul Platformei voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, care este gestionata de Comisie.

Voluntarii candidati eligibili

Organizatiile de trimitere si de primire adera la standardele si la procedurile privind voluntarii candidati si voluntarii UE pentru ajutor umanitar in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 375/2014, de Regulamentul delegat (UE) nr. 1398/2014 si de Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1244/2014.

Urmatoarele persoane, cu varsta minima de 18 ani, sunt eligibile sa candideze ca voluntari:
— cetatenii Uniunii Europene;
— cetatenii tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung intr-un stat membru.

Pot fi voluntari candidati:
— profesionistii juniori, mai ales proaspetii absolventi cu mai putin de cinci ani de experienta profesionala si cu mai
putin de cinci ani de experienta in actiuni umanitare;
— profesionistii seniori cu cinci ani de experienta profesionala pe posturi de raspundere sau de experti.

Selectia voluntarilor candidati se realizeaza de catre organizatiile de trimitere si de primire conform Regulamentului de punere in aplicare (capitolul 2). Candidatii selectati ca voluntari trebuie sa participe la programul obligatoriu de formare prevazut in cadrul initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” (1). Numai candidatii care obtin un rezultat pozitiv in urma stagiului de formare si a evaluarii vor fi eligibili pentru mobilizare ca voluntari UE pentru ajutor umanitar.

Si candidatii ca voluntari juniori ai UE pentru ajutor umanitar carora li se va solicita de catre organizatiile de trimitere si de primire sa urmeze un stagiu de ucenicie trebuie sa incheie cu succes aceasta formare si sa obtina rezultate pozitive la evaluare.

Cursurile de formare pentru voluntarii UE pentru ajutor umanitar selectati in cadrul prezentei cereri de propuneri se vor desfasura in perioada aprilie-iulie 2018. Solicitantii care raspund la prezenta cerere de propuneri trebuie sa tina seama de datele de mai sus atunci cand isi planifica fluxul de lucru si calendarul activitatilor (si anume publicarea locurilor vacante in vederea mobilizarii; preselectarea voluntarilor candidati pentru o eventuala mobilizare; organizarea de cursuri de formare online de cel putin doua saptamani pentru candidati; instructaje la fata locului de 10-12 zile pentru candidatii voluntari; inceperea stagiilor de ucenicie/a actiunii de mobilizare). Prin urmare, organizatiile ar trebui sa fie prega­ tite sa publice locurile vacante cu cel putin trei luni inainte de data inceperii cursului de formare.

Locul si perioada activitatii eligibile

Stagiile de ucenicie anterioare mobilizarii (doar cele pentru voluntarii juniori) trebuie sa se desfasoare la sediul uneia dintre organizatiile de trimitere participante la proiect, timp de cel mult sase luni, pe cat posibil intr-o tara diferita de tara lor de origine.

Perioada de mobilizare poate dura intre minimum 1 luna si maximum 18 luni.

Inaintea lansarii cererii de propuneri a fost intocmita o lista orientativa de tari terte care au nevoie de voluntari UE si de consolidarea capacitatilor in 2017. Lista a fost elaborata conform unei metodologii de evaluare a nevoilor asemanatoare cu cea pentru actiunile de ajutor umanitar, exceptandu-se zonele in care se desfasoara conflicte armate. Aceasta lista si detaliile privind metodologia pot fi gasite la adresa urmatoare: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en.

Lista poate suferi modificari din cauza evenimentelor care ar putea pune in pericol securitatea si siguranta voluntarilor.

Activitatile din cadrul proiectului pot avea loc si in afara tarilor partenere, cu conditia ca tarile in cauza sa se regaseasca pe lista de tari mentionata mai sus.

Proiectele trebuie sa inceapa la 1 decembrie 2017 si sa se desfasoare pe o perioada de cel mult 24 de luni.

Nu vor fi acceptate propunerile de proiecte care sunt programate pentru perioade mai lungi decat cea specificata in
prezenta cerere de propuneri.

Totusi, se poate acorda o prelungire a perioadei de eligibilitate daca ulterior semnarii acordului si initierii proiectului
devine imposibil ca beneficiarul sa incheie proiectul in perioada planificata, din motive justificate pe deplin.

Prelungirea nu poate depasi trei luni si trebuie solicitata inainte de termenul de finalizare prevazut in acord. Durata
maxima a proiectului va fi in acest caz de 27 de luni.

Criterii de atribuire

Propunerile eligibile vor fi evaluate pe baza urmatoarelor criterii:
— relevanta proiectului (maximum 30 de puncte);
— calitatea conceperii si punerii in aplicare a proiectului (maximum 30 de puncte);
— calitatea si relevanta acordurilor de parteneriat si de cooperare (maximum 20 de puncte);
— impactul si diseminarea (maximum 20 de puncte).
Proiectele care obtin mai putin de 60 de puncte nu vor fi avute in vedere pentru finantare.

Buget disponibil

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor este estimat la 12 600 000 EUR.

Grantul maxim va fi de 1 400 000 EUR. Solicitarile de granturi in valoare de mai putin de 100 000 EUR nu vor fi luate in considerare pentru finantare. Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) preconizeaza finantarea a 12 propuneri.

EACEA isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Termen de depunere a cererilor

Cererile de granturi trebuie intocmite in una dintre limbile oficiale ale UE, utilizandu-se formularul electronic (eForm) conceput special in acest scop. Formularul electronic este disponibil la urmatoarea adresa: https://eacea.ec.europa.eu/ documents/eforms_en.

Formularul electronic de cerere completat corespunzator trebuie trimis pana la 6 iunie 2017, ora 12:00 (la amiaza,
ora Bruxelles-ului).

Daca aveti intrebari, va rugam sa ne contactati la adresa: [email protected]

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website
Ghidul solicitantului

Finantator: EACEA
Sursa: Jurnalul oficial al Uniunii Europene

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.