Cerere de propuneri de proiecte – Mecanismul de protectie civila al Uniunii

proiecte-europene.jpg

Comisia Europeana a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 a Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii.

Titlul: „Cerere 2017 pentru proiecte de prevenire si pregatire în protecṭia civila si poluarea marina”

Prezenta cerere de propuneri va contribui la finantarea activitatilor care vizeaza o cooperare mai stransa in prevenirea, pregatirea si sensibilizarea in domeniul protectiei civile si al poluarii marine. Acesta acopera orice tip de dezastru (inundatii, cutremure, incendii, pandemii, etc.).

Status: INACTIV
Depunere pana la: 11.05.2017
Buget: 8.600.000 €

Obiective:

Prezenta cerere de propuneri va contribui la finantarea activitatilor care vizeaza o cooperare mai stransa in prevenirea, pregatirea si sensibilizarea in domeniul protectiei civile si al poluarii marine. Acesta acopera orice tip de dezastru (adica inundatii, cutremure, incendii, pandemii, etc.)

Cadrul legal pentru aceasta cerere este decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 decembrie 2013 pentru instituirea Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii si a normelor sale de aplicare (C (2014) 7489 final). Decizia precizeaza ca „rolul autoritatilor regionale si locale in managementul dezastrelor este de mare importanta. Prin urmare, autoritatile regionale si locale trebuie sa fie implicate in mod adecvat in activitatile
realizate in temeiul prezentei decizii, in conformitate cu structurile nationale ale statelor membre”.

Obiective specifice ale programului:
– crearea celei mai bune baze pentru pregatirea interventiilor de urgenta,
– sensibilizarea opiniei generale faṭa de problemele de aparare civila, poluare marina si de
voluntariat,
– sprijinirea eforturilor statelor participante de a proteja cetatenii,
– schimbul de informatii si bune practici.

Prioritaṭi ṣi actiuni finantate:

Cererea actuala este imparṭita in 2 parti:
A. PREVENIRE;
B. PREGaTIRE.

Proiectele pot fi finanṭate din doua posturi bugetare distincte, bugetul intern si cel extern.
Fondurile postului bugetar intern pot fi alocate doar daca proiectele au ca beneficiari statele membre participante la Mecanism, iar fondurile postului bugetar extern pot fi alocate pentru proiecte ce se adreseaza nevoilor din tarile aflate in procesul de extindere si tarile politicii europene de vecinatate – PEV (tarile terte eligibile), dar cu relevanṭa pentru UE.

A. PREVENIRE: 2.800.000€ buget intern ṣi 1.400.000€ buget extern

Prioritati:
– Proiecte axate pe imbunatatirea rezistentei urbane prin abordarea efectelor in cascada si a rezilientei infrastructurii urbane,
– Proiecte care vizeaza punerea in aplicare a evaluarilor pericolelor cu riscuri multiple, capacitatii de gestionare a evaluarilor riscurilor, planificarea managementului riscurilor si campanii de constientizare a riscului, cu un accent special pe dimensiunile regionale si transfrontaliere,
– proiecte demonstrative si pilot cu scopul de a colecta, inregistra si partaja date privind pierderile in caz de dezastru la toate nivelurile de guvernare, tinand seama de orientarile de date privind pierderile elaborate de catre grupul de experti ai UE cu privire la daunele produse de catastrofe si indicatorii cadrului Sendai.
* Cadrul Sendai pentru reducerea risucrilor dezastrelor 2015-2030 aici.

B. PREGATIRE: 2.900.000€ buget intern ṣi 1.500.000€ buget extern

Prioritati:
– Acṭiuni, in afara celor de certificare ṣi adaptare, care vizeaza dezvoltarea aspectelor de pregatire ale Mecanismului (noi capacitaṭi, o mai buna planificare, creṣterea calitaṭii ṣi interoperabilitaṭii capacitaṭilor de raspuns, etc.),
– Actiuni care vizeaza cresterea pregatirii tarilor pentru a beneficia de asistenta internationala in contextul Liniilor directoare de sprijin ale UE,
– Intensificarea cooperarii intre protectia civila si actorii de ajutor umanitar,
– Actiuni care vizeaza consolidarea cooperarii cu beneficiarii IPA II si tarile invecinate printr-o cooperare mai stransa cu Mecanismul si statele sale participante (numai pentru propuneri de linie bugetara externa).
* ṭarile IPA II sunt: Bosnia, Albania, Herṭegovina, Muntenegru.
** ṭarile vecine participante: Moldova, Ucraina, Armenia, Belarus, Georgia, Azerbaidjan.

Buget total/suma acordata pe proiect – 8.600.000€ rata de cofinanṭare este de 75%; nse acorda maximum 800.000€/proiect.

Beneficiari – entitaṭi private, publice ṣi onguri internaṭionale; administraṭiile publice locale ṣi judeṭene sunt direct eligibile.

Eligibilitate ṭari/regiuni  – state membre ale UE, ṭari IPA II, ṭari ale politicii de vecinatate (PEV) – detalii in textul oficial al cererii.

Informatii suplimentare:

  •  Aplicaṭiile trebuie depuse online utilizandu-se Sistemul Electronic al programului „Orizont 2020”.
  • Durata maxima a implementarii: 24 de luni.
  • Aplicaṭiile pot fi depuse in oricare limba oficiala a UE, dar pentru facilitatea evaluarii, engleza este
    preferata.
  • Proiectele depuse pentru bugetul intern trebuie sa aiba minimum 3 parteneri din diferite state
    participante la Mecanism.
  • Proiectele depuse pentru bugetul extern trebuie sa implice cel puṭin o entitate dintr-o ṭara IPA II sau a PEV ṣi din cel puṭin 2 alte state participante/ organizaṭie internaṭionala.
  • Pentru proiectele pe poluare marina, aplicantul trebuie sa notifice autoritatea naṭionala.

Data de depunere – 11 mai 2017 (ora 17:00 la Bruxelles).

Programul anual de lucru al Comisiei Europene pentru prevenire si protecṭie civila:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ucpm/wp/ucpm-wp-2017_en.pdf

Punctul Naṭional de Contact pentru protecṭie civila pentru acest program: http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/vademecum/ro/2-ro-4.html

Punctul Naṭional de Contact pentru poluare maritima: http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/National_Maritime_Authorities.pdf

E-mail pentru detalii privind aceasta cerere: ECHO-CP-P&[email protected]

Probleme IT: http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Finantator: Comisia Europeana
Sursa: UNCJR

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.