Cerere de propuneri – Initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar – EACEA 09/2017

ajutor-voluntari.jpg

In acest cadru, prezenta cerere de propuneri va oferi finantare prin sprijinirea actiunilor care au ca scop consolidarea capacitatii viitoarelor organizatii de primire de a se pregati pentru crize umanitare si de a raspunde la acestea. in plus, se va oferi sprijin pentru actiuni avand ca scop consolidarea capacitatii tehnice a viitoarelor organizatii de trimitere de a participa la initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Titlul: Initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”: Asistenta tehnica pentru organizatiile de trimitere – Consolidarea capacitatilor pentru ajutor umanitar ale organizatiilor de primire.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 03.06.2017
Buget:  7.607.000 euro EURO

Obiective:

Obiectivul prezentei cereri de propuneri este consolidarea capacitatilor organizatiilor de trimiteresi de primire care
intentioneaza sa participe la initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”si asigurarea conformitatii cu standardele si procedurile referitoare la voluntarii candidatisi la voluntarii UE pentru ajutor umanitar in vederea solicitarii certificarii necesare pentru mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

Prin prezenta cerere de propuneri, Comisia Europeana preconizeaza obtinerea urmatoarelor rezultate:
Consolidarea capacitatilor unui numar de aproximativ 110 organizatii de trimiteresi de primire, in domenii precum:
— gestionarea riscului de dezastre, pregatireasi raspunsul in caz de dezastru;
— crearea unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitaresi dezvoltare (LARD);
— consolidarea voluntariatului local in tarile terte;
— capacitatile de parcurgere a procesului de certificare, inclusiv capacitatea administrativa;
— capacitatea de a transmite alerte rapide comunitatilor locale.

 

Criterii de eligibilitate

Organisme eligibile

Organizatia care depune cererea in numele tuturor solicitantilor (coordonatorul) va raspunde din punct de vedere juridic in numele consortiului, in relatia contractuala a acestuia cu agentia.
Atat propunerile pentru activitati de asistenta tehnica, catsi cele pentru activitati de consolidare a capacitatilor trebuie transmise de:
— organizatii neguvernamentale, nonprofit, infiintate in conformitate cu legislatia unui stat membrusi avand sediul in Uniunea Europeana;
— organisme de drept public cu caracter civil, reglementate de legislatia unui stat membru;
— Federatia Internationala a Societatilor Nationale de Cruce Rosiesi Semiluna Rosie.

Sunt eligibile numai cererile venite din partea entitatilor juridice stabilite in una dintre urmatoarele tari:
— statele membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, tarile de Jos, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit.

Atat pentru activitatile de asistenta tehnica, catsi pentru cele de consolidare a capacitatii, coordonatorul din cadrul
fiecarui proiect trebuie sa fi activat timp de cel putin 3 ani in domeniul ajutorului umanitar, conform definitiei de la
articolul 3 litera (d) din Regulament.

Solicitantii pot depune proiectesi pentru asistenta tehnica,si pentru consolidarea capacitatilor. in acest caz, solicitantii vor indica in formular ca depun propuneri pentru ambele actiuni.

Pentru asistenta tehnica
Solicitantii trebuie sa se incadreze in oricare dintre urmatoarele categorii:
— organizatii neguvernamentale, nonprofit, infiintate in conformitate cu legislatia unui stat membrusi avand sediul in
Uniunea Europeana; sau
— organisme de drept public cu caracter civil; sau
— Federatia Internationala a Societatilor Nationale de Cruce Rosiesi Semiluna Rosie.
Proiectele sunt conceputesi puse in aplicare de consortii transnationale in care sunt implicate entitati din cel putin trei
tari participante la programsi care se incadreaza in una dintre categoriile mentionate la articolul 10 alineatul (3)
litera (c) din regulament.
in cadrul fiecarui proiect, cel putin coordonatorul sau unul dintre solicitanti trebuie sa fi desfasurat activitati in domeniul
gestionarii voluntarilor timp de cel putin 3 ani.

Pentru consolidarea capacitatilor

Solicitantii trebuie sa se incadreze in oricare dintre urmatoarele categorii:
— organizatii neguvernamentale, nonprofit, care functioneaza sau sunt stabilite intr-o tara terta in conformitate cu
legislatia in vigoare in tara respectiva; sau
— organisme de drept public cu caracter civil; sau
— agentiisi organizatii internationale care nu pot juca rolul de coordonatorsi care trebuie sa fie dintr-o tara terta.
Proiectele sunt conceputesi puse in aplicare de parteneriate transnationale in care sunt implicate entitati din cel putin doua tari participante la program, care se incadreaza in una dintre categoriile mentionate in Regulament [(articolul 10 alineatul (3) litera (c)]si din cel putin doua tari terte in care au loc activitatisi operatiuni de ajutor umanitar, conform articolului 3 litera (d),si care se incadreaza in una dintre categoriile mentionate la articolul 10 alineatul (4) litera (c).
— in cadrul fiecarui proiect, coordonatorulsi cel putin unul dintre solicitantii care provin dintr-o tara participanta la
program trebuie sa fi activat timp de cel putin 3 ani in domeniul ajutorului umanitar, astfel cum este definit la
articolul 3 litera (d) din regulament.
— in cadrul fiecarui proiect, cel putin un solicitant din tarile terte in care au loc activitatilesi operatiunile de ajutor
umanitar trebuie sa desfasoare activitati in domeniul ajutorului umanitar, astfel cum este definit la articolul 3 litera (d)
din regulament.
— Pentru fiecare proiect, cel putin coordonatorul sau unul dintre solicitantii care provin dintr-o tara participanta la
program trebuie sa fi activat timp de cel putin 3 ani in domeniul gestionarii voluntarilor.

Activitati eligibile

Printre activitatile eligibile se numara:

— vizite de studiu/de delimitare a domeniului de actiune in vederea imbunatatiriisi finalizarii demersului de evaluare a nevoilor pentru actiunea respectiva;
— activitati de consolidare/dezvoltare a capacitatilor;
— seminaresi ateliere de lucru;
— invatare prin observare la locul de munca;
— acorduri de infratiresi schimburi de personal;
— schimburi de cunostinte, invatare organizationalasi bune practici;
— vizite de studiu;
— activitati pentru incurajarea crearii de parteneriate;
— activitati de sprijinire a organizatiilor in vederea respectarii standardelor umanitare fundamentale;
— activitati de consolidare a cooperarii regionale;
— dezvoltareasi gestionarea oportunitatilor de voluntariat online.

Activitati eligibile suplimentare pentru fiecare subactiune:
— Asistenta tehnica
— instruire/mentorat pentru principalii angajatisi voluntari ai organizatiei de trimitere.
— Consolidarea capacitatilor
— cursuri de formare pentru formatori/instructori/mentori/multiplicatori din tarile terte;
— vizite de studiu de maximum 3 luni pentru principalii angajati sau voluntari din tarile terte care urmeaza sa se
stabileasca in cadrul organizatiilor europene solicitante/partenere.
— Consolidarea capacitatilor tehnice privind operatiunile umanitare, cu accent pe:
— metodologiile de evaluare a nevoilor/gestionarea informatiilor;
— gestionarea riscului de dezastre;
— reducerea riscului de dezastre/pregatirea pentru interventie in caz de dezastru;
— raspunsul la situatii de criza (si sectoarele asociate);
— crearea unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitaresi dezvoltare;
— rezilientasi adaptarea la schimbarile climatice.

Criterii de atribuire

Cererile eligibile vor fi evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

— relevanta proiectului (maximum 30 de puncte);
— calitatea conceptieisi a punerii in aplicare a proiectului (maximum 30 de puncte);
— calitateasi relevanta acordurilor de parteneriatsi de cooperare (maximum 20 de puncte);
— impactulsi diseminarea (maximum 20 de puncte).

Proiectele care obtin mai putin de 60 de puncte in total nu vor fi avute in vedere pentru finantare.

Toate proiectele, indiferent daca vizeaza consolidarea capacitatilor sau asistenta tehnica, vor fi ierarhizate in functie de numarul de puncte pe care le-au obtinut.

Buget disponibil

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor este estimat la 7.607.000 EUR.

Valoarea maxima a grantului va fi de 700 000 EUR. Valoarea fiecarui grant va fi cuprinsa intre 100 000si
700 000 EUR.

Agentia preconizeaza ca va finanta 22 de propuneri.

Agentia isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Termen de depunere a cererilor

Cererile de granturi trebuie redactate in una dintre limbile oficiale ale UE, utilizandu-se formularul electronic (e-Form) conceput special in acest scop.

Formularul de cerere electronic completat corespunzator trebuie primit pana la data de 3 iulie 2017, ora 12.00 (la
amiaza, ora Bruxelles-ului). Dupa acest moment, sistemul de depunere a cererilor online se va inchide.

Solicitantii pot depune proiectesi pentru asistenta tehnica,si pentru consolidarea capacitatilor. in acest caz, solicitantii vor indica in formular ca depun propuneri pentru ambele actiuni. Cererile trimise prin posta, fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

Informatii suplimentare

Cererile trebuie sa respecte dispozitiile din ghidul candidatului – Cerere de propuneri EACEA 09/2017, sa fie transmise prin formularul electronic pus la dispozitie in acest scopsi sa contina anexele relevante.

Daca aveti intrebari, va rugam sa ne contactati la adresa: [email protected]

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website
Ghidul solicitantului

Finantator: EACEA
Sursa: Jurnalul oficial al Uniunii Europene

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.