Comerţul internaţional, sub lupa specialistului

Creşterea economică durabilă, dezvoltarea comerţului exterior şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei sunt determinate de dezvoltarea competitivităţii economiei în contextul provocărilor mondiale – globalizarea economică, deschiderea pieţelor internaţionale, schimbările tehnologice rapide -, provocări ce trebuie să fie transformate în oportunităţi de economia românească. Evident, la baza dezvoltării comerţului internaţional stau producţia de bunuri materiale şi politica activă a statelor de încurajare, liberalizare şi protejare a tranzacţiilor comerciale. Or, toate acestea, nu pot fi „rupte”, nicicum, de norme, reguli şi instituţii specifice, care au o importanţă aparte pe acest plan.

Tocmai în acest sens dorim să relevăm apariţia recentă a cărţii intitulate Dreptul comerţului internaţional (Editura CH-Beck, 2 vol., aprox. 1000 pag.), sub semnătura prof. univ. dr. Ioan Macovei. Autorul, jurist (internaţionalist) de notorietate, cu două mandate de decan al celei mai vechi facultăţi de drept din ţară (cea din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi) este deţinător al tuturor atu-urilor în plan ştiinţific şi academic pentru a fi considerat un „nume greu” al domeniului. Oricine se poate convinge de asta (şi) lecturînd lucrarea sus-amintită, a cărei apariţie s-a bucurat de un ecou extrem de favorabil din partea juriştilor şi economiştilor, teoreticieni ori practicieni, avînd preocupări ce ţin de problematica schimburilor comerciale internaţionale. Remarcăm că Profesorul Ioan Macovei s-a aplecat cu acribie asupra domeniului în cauză, izbutind, din multe puncte vedere, să aducă cititorului un valoros instrument de învăţare şi (parţial) de lucru care priveşte o zonă de înalt interes în actualul context economic. Dacă volulmul I examinează noţiunea, evoluţia, izvoarele, principiile şi subiecţii DCI, neomiţînd nici aspectele juridice ale falimentului, volumul II este consacrat tratării, în principal, a contractelor comerciale internaţionale. Tot aici regăsim abordate – din perspectiva DCI – titlurile de credit, relaţiile de plăţi şi arbitrajul comercial internaţional. Un spaţiu relativ larg este rezervat convenţiilor şi procedurii arbitrale. Apreciem că lucrarea capătă un plus semnificativ de valoare prin abordarea adecvată, într-un capitol (final), a recunoaşterii hotărîrilor emise în străinătate. Concepută ca un mijloc specific de lucru, într-un domeniu actual, dar şi controversat, opinăm că demersul Profesorului Ioan Macovei contribuie – cu certitudine – la completarea cunoştinţelor legate de instituţii şi norme aplicabile schimburilor comerciale internaţionale. Mai ales că unul dintre meritele autorului este că a reuşit să găsească un optim al prezentării, sub aspectul explicării termenilor şi conceptelor cu care operează, ceea ce, cu siguranţă, va stîrni şi interesul altor segmente de cititori decît specialiştii în drept sau economie.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.