Consiliul Judetean Iasi sprijina ONG-urile cu 750.000 de lei

bani_numarat.jpg

Consiliul Judetean Iasi ofera finantari nerambursabile, in valoare de 750.000 de lei, din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit  destinate exclusiv proiectelor culturale, proiectelor sociale si activitatilor de tineret. Prima sesiune de depunere, cea destinata proiectelor sociale si culturale, s-a deschis, iar suma alocata acestora este de 550.000 de lei.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 04.05.2016
Buget: 750.000 Iei
 
 
 
 

 

Scopul programului
Scopul programului este stimularea persoanelor fizice sau juridice fara scop patrimonial — asociatii ori fundatii constituite conform legii — sau a cultelor religioase recunoscute conform legii, care desfasoara activitati culturale, sociale sau de tineret, pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Definirea termenilor

 • proiect cultural: suma activitatilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, dupa caz, ansamblul de actiuni culturale structurate organic, realizat intr-o perioadei de timp determinata, care nu excedeaza, de regula, duratei unui exercitiu financiar in urma caruia rezulta un bun cultural;
 • proiect social: un set de activitati orientate spre un obiectiv/grup de objective, in care resursele umane, materiale si financiare sunt coerent organizate pentru a produce bunuri/servicii sau schimbari ca raspuns la anumite nevoi in scopul prevenirii combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale cresterii calitatii vietii pentru care valoarea creata este crescuta in mod principal pentru societate ca intreg, mai mult deceit pentru indivizi particulari;
 • activitate de tineret: orice forma de actiune organizata in scopul imbunatatirii conditiilor necesare integrarii socio-profesionale a tinerilor, conform necesitatilor si aspiratiilor acestota.

Durata

Sesiunea I de selectie a proiectelor culturale proiectelor sociale, implementare si plata acestora, cuprinsa in intervalul martie 2016 — 16 decembrie 2016 (data ultimei plati conform prevederilor din Ghidul solicitantului);

Sesiunea a II-a de selectie a proiectelor de tineret, implementare si plata a acestora este cuprinsa in intervalul aprilie 2016 — 16 decembrie 2016 (data utlimei plati).

 Obiectivele programului

 • stimularea implicarii persoanelor fizice sau persoanelor juridice fard scop patrimonial, a cultelor religioase in valorificarea si promovarea potentialului cultural al judetului Iasi;
 • stimularea participarii si cresterea accesibilitatii locuitorilor judetului Iasi la viata culturala, prin diversificarea ofertei culturale;
 • intarirea rolului organizatiilor apartinand cultelor religioase in viata sociala si culturala a comunitatii;
 • stimularea implicarii organizatiilor neguvernamentale in dezvoltarea de servicii sociale, indiferent de tipul de beneficiar si oferirea unui sprijin real, accesibil, capabil sa ofere traiectorii care se finalizeaza prin integrare;
 • dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii civile pentru imbunatatirea serviciilor sociale la nivelul judetului Iasi;
 • asigurarea conditiilor adecvate integrarii socio-profesionale a tinerilor, conform necesitatilor si aspiratiilor acestora;
 • accesul tinerilor la specializare profesionala
 • promovarea dialogului intercultural.

Beneficiarii directi

Beneficiarii directi ai programului sunt solicitantii (persoane fizice sau juridice) fara scop patrimonial — asociatii ori fundatii constituite conform legii — sau culte religioase recunoscute conform legii, care desfasoara activitati culturale sau sociale, care depun o propunere de proiect si carora li se atribuie un contract de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte.

Beneficiarii indirecti

Beneficiarii indirecti ai programului sunt locuitorii judetului Iasi, participanti la activitatile care fac obiectul proiectelor cu finantare nerambursabila.  

 Bugetul programului, tipurile de proiecte pentru care se acorda finantare si limitele de finantare nerambursabila.

Suma alocata pentru program in anul 2016 este de 750.000 lei prevazuta in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Iasi pe anul 2016, la capitolele bugetare, dupa cum urmeaza:

  • 350.000 lei – cultura, recreere si religie din care 100.000 de lei sunt pentru cultura scrisa, iar 250.000 de lei pentru alte proiecte culturale.
  • 200.000 lei – asigurari si asistenta sociala;
  • 200.000 lei — activitatile de tineret  care vor fi stabilite dupa consultarea prealabila a fundatiilor judetene pentru tineret, precum si a organizatiilor neguvernamentale de tineret si pentru tineret din judetului Iasi si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Judetean Iasi odata cu Ghidul Solicitantului si formularele necesare in vederea acordarii de finantari nerambursabile in anul 2016 din bugetul Judetului Iasi – Consiliul Judetean Iasi pentru activitati nonprofit de interes judetean de tineret.

Cuantumul contributiei de la Consiliul Judetean Iasi este:

 •  Pentru proiecte culturale:
  a.l. pentru cultura scrisa — maxim 90% din valoarea totala eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 15.000 lei;
  a.2. pentru alte proiecte culturale — maxim 90% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 25.000 lei;
 • Pentru proiecte sociale — maxim 90% din valoarea totala eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 25.000 lei;
  c) Pentru activitati de tineret — maxim 90% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 25.000 lei.

Suma alocata din bugetul Consiliul Judetean Iasi aceluiasi solicitant, in baza mai multor proiecte propuse si selectionate nu poate depasi o treime (1/3) din fondul total alocat in anul 2015, pentru finantarea nerambursabila a
proiectelor.

Finantarile nerambursabile vor fi insotite de o contributie, in numerar, din partea beneficiarului, alcatuita din cofinantarea de minim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului si din valoarea valoarea neeligibila a proiectului. 

In cazul in care plafonul maxim acordat (15.000 lei, respectiv 25.000 lei) reprezinta mai putin de 90% din valoarea totala eligibila a proiectului, cofinantarea ce revine beneficiarului va fi calculata, in mod corespunzator, la aceste plafoane, astfel incat sa acopere diferenta pana. la 100%.

Valoarea totala eligibila a proiectului — totalul cheltuielilor eligibile care sunt luate in considerare pentru finantarea nerambursabila, conform prevederilor din Ghidurile solicitantului si care constituie baza de calcul pentru cuantumul contributiei Autoritatii Finantatoare si a bbeneficiarului.

Valoarea totala neeligibila a proiectului — totalul celorlalte cheltuieli, altele decat cele eligibile, care sunt necesare implementarii proiectului si care sunt in sarcina exclusiva a beneficiarului.

Valoarea totala a proiectului — reprezinta valoarea totala eligibila a proiectului plus valoarea totala neeligibila a proiectului.

Data limita de depunere a documentatiilor pentru proiectele culturale si sociale este 4 mai 2016, ora 16:00 la sediul autorițatii contractante, Consiliul Judetean Iasi.

Evaluarea si selectarea proiectelor sociale si culturale se va face in termen de maxim 25 de zile de la data deschiderii documentatiilor, in intervalul 5-30 mai.

Proiectele sociale si culturale trebuie implementate pana cel tarziu 4 noiembrie 201. Raportul final de activitate si raportul financiar vor trebui depuse de beneficiar in termen de cel mult 15 zile de la terminarea activitatii, cel tarziu pe 18 noiembrie. Ultima transa a finantarii va fi acordata pana cel tarziu pe 16 decembrie.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul Solicitantului pentru proiecte culturale si sociale

Sursa: Consiliul Judetean Iasi
Finantator: Consiliul Judetean Iasi

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.