CORRIGENDUM 2

I. Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” va cuprinde începând cu data de 06.06.2008 următoarele modificări:

Secţiunea II Completarea şi depunerea cererii de finanţare, II.3.1. Completarea cererii de finanţare, paginile 29-30:

 

 Declaratie de angajament în original, semnată de către solicitant (întocmită în conformitate cu modelul C la Formularul Cererii de finanţare), prin care acesta se obligă:

§         Să furnizeze contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile

§         Să finanţeze toate costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului

§         Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale

§         Să menţină proprietatea echipamentelor pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după implementarea proiectului şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă

§         Să nu înstrăineze, închirieze, gajeze echipamentele achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului

§         Să asigure folosinţa echipamentelor pentru scopul declarat în proiect şi pentru care s-a acordat finanţare, fără a se percepe taxă pentru serviciile furnizate

§         Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat „

 

se va modifica astfel :

 

Declaratie de angajament în original, semnată de către solicitant (întocmită în conformitate cu modelul C la Formularul Cererii de finanţare), prin care acesta se obligă:

§         Să furnizeze contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile

§         Să finanţeze toate costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului

§           asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale

§         Să menţină proprietatea echipamentelor pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după implementarea proiectului şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă

§         Să nu înstrăineze, închirieze, gajeze echipamentele achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului

§         Să asigure folosinţa echipamentelor pentru scopul declarat în proiect şi pentru care s-a acordat finanţare, fără a se percepe taxă pentru serviciile furnizate

§         Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat”

 

II. Anexele la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” vor cuprinde începând cu data de 06.06.2008 următoarele modificări:

 

  1. Anexa 1: Cererea de finanţare:

·         Sectiunea 2-Descrierea proiectului, 2.5 Durata proiectului se va corecta din 30.06.2015 cu 30.07.2015

  1.  
    • Secţiunea 5, 5.1. Declaraţie

 

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins.

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 291 din Codul Penal”

 

      se va modifica şi  va avea următorul conţinut:

 

„Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 în conformitate cu prevederile art. 291 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004”         

 

  1. Modelul C Declaraţia de angajament: se corelează şi se completează cu modificările efectuate conform punctului I.1 din prezentul Corrigendum, si va avea următorul conţinut.

 

 

„Subsemnatul [nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent],  în calitate de [functie / reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante], solicitant de finanţare pentru realizarea proiectului [tiltul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare

 

mă angajez

 

§         furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului , in valoare de ………RON reprezentând  xx % din valoarea totală eligibilă a proiectului;

§         Să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe)  aferente proiectului

§         Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale

§         Să menţin proprietatea echipamentelor pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după implementarea proiectului şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă

§         Să nu înstrăinez, închiriez, gajez echipamentele achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului

§         Să asigur folosinţa echipamentelor pentru scopul declarat în proiect şi pentru care s-a acordat finanţare, fără a se percepe taxă pentru serviciile furnizate

§         Să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat”

 

 

 

 

 


Referinţele sunt făcute ţinând cont de numerotarea paginilor conform Ghidului solicitantului publicat în 7 februarie 2008

 

Sursa: http://www.inforegio.ro/?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC&language=1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.