Erasmus+, Actiunea-cheie 3: Parteneriate intre sistemul VET si mediul de afaceri pentru invatare la locul de munca si ucenicii

ucenici.jpg

Prezenta cerere de propuneri are scopul de a elimina decalajele dintre mediul educational si mediul de afaceri, de a imbunatati relevanta educatiei si formarii pentru nevoile pietei muncii si de a promova excelenta.

Status: INACTIV
Depunere: 17.01.2017
Buget: 6 milioane euro

Obiective si descriere

Pe fondul cresterii somajului in randul tinerilor si al necorelarii competentelor, obiectivul general al cererii este de a elimina decalajele dintre mediul educational si mediul de afaceri, de a imbunatati relevanta educatiei si formarii pentru nevoile pietei muncii si de a promova excelenta.

In acest context, obiectivul cererii este solicitarea prezentarii de propuneri privind parteneriatele dintre sistemele VET (invatamant profesional si tehnic) si mediul de afaceri pentru a stimula invatarea la locul de munca, contribuind astfel la realizarea obiectivului de la Riga de a promova invatarea la locul de munca sub toate formele sale, acordand o atentie deosebita uceniciei.

Aceste parteneriate ar trebui sa contribuie la implicarea partenerilor sociali si comerciali in proiectarea si implementarea sistemelor VET si sa asigure prezenta in VET a unui puternic element de invatare la locul de munca.

De asemenea, aceasta cerere isi propune sa imbunatateasca calitatea invatarii la locul de munca si a uceniciei, prin promovarea de parteneriate cu intreprinderi, cu furnizorii de VET, cu alte parti interesate si organizatii intermediare relevante, pentru a elabora abordari mai pertinente, mai sistematice si mai durabile prin transferul de cunostinte si prin invatarea bazata pe modele si practici consacrate.

Accentul este pus pe dimensiunea regionala si locala, in scopul de a produce rezultate concrete si durabile pe teren.

Solicitanti eligibili

Lotul 1:

Solicitantul (coordonatorul de proiect) trebuie sa fie una dintre urmatoarele organizatii:

— un furnizor de VET (de nivel secundar superior sau postliceal);
— o intreprindere mica, medie sau mare (publica sau privata);
— o camera de comert, industrie si meserii sau o organizatie profesionala/sectoriala relevanta similara;
— o autoritate locala sau regionala.

Parteneriatul trebuie sa fie alcatuit din cel putin trei parteneri cu drepturi depline din cel putin doua tari diferite participante la programul Erasmus+.

Aceste trei entitati trebuie sa includa:

— un furnizor de VET;
— o autoritate locala sau regionala;
— o intreprindere mica, medie sau mare (publica sau privata) sau o camera de comert sau o organizatie profesionala/ sectoriala.

In plus, parteneriatul ar trebui sa includa cel putin 1 organizatie patronala si 1 organizatie sindicala (parteneri sociali) in calitate de parteneri asociati.

Lotul 2:

Solicitantul (coordonatorul de proiect) trebuie sa fie o organizatie europeana umbrela care sa aiba membri sau filiale in cel putin 12 tari participante la programul Erasmus+, dintre care cel putin sase sa participe la proiect in calitate de parteneri.

Printre organizatiile participante eligibile (lotul 1 si lotul 2) se numara:

— autoritati publice locale si regionale;
— parteneri sociali (organizatii patronale si sindicale);
— intreprinderi mici, medii sau mari (publice sau private);
— camere de comert, industrie si meserii sau organizatii profesionale/sectoriale relevante similare;
— serviciile publice de ocupare a fortei de munca;
— scoli VET si furnizori de VET, agentii, centre de VET (inclusiv institutii VET postliceale);
— organizatii de tineret;
— asociatii de parinti;
— alte organisme relevante.

Tarile eligibile sunt: Pentru lotul 1 si lotul 2:

Tarile participante la programul Erasmus+:

— cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;
— tarile membre ale AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein si Norvegia;
— tari candidate pentru aderarea la UE: Albania, fosta Republica iugoslava a Macedoniei, Muntenegru, Serbia si Turcia.

Pot fi selectate propuneri ale unor solicitanti din tarile membre ale AELS/SEE sau din tarile candidate sau asociate, cu conditia ca, la data atribuirii, sa existe acorduri semnate de stabilire a modalitatilor de participare a tarilor respective la program.

Activitati eligibile

Cererea de propuneri face distinctie intre doua tipuri diferite de parteneriate. Prin urmare, propunerile ar trebui prezentate in cadrul unuia dintre urmatoarele doua loturi:

1. Parteneriate locale si regionale (lotul 1)

Cererea sprijina parteneriatele intre: (i) un furnizor de VET; (ii) o intreprindere mica, mijlocie sau mare (publica sau privata), o camera de comert sau o alta organizatie sectoriala/profesionala; (iii) si o autoritate locala sau regionala.

Aceste proiecte au drept scop consolidarea parteneriatelor dintre VET si mediul de afaceri pentru invatare la locul de munca si ucenicie intr-un context local sau regional.

Parteneriatul trebuie sa includa o organizatie patronala si sindicala (parteneri sociali) in calitate de parteneri asociati.

2. Parteneriate intre o organizatie europeana umbrela si membrii sau filialele sale nationale (lotul 2)

De asemenea, cererea sprijina un numar limitat de proiecte desfasurate de organizatii europene umbrela. Aceste proiecte au ca scop sprijinirea de activitati specifice si strategice intre aceste organizatii umbrela la nivel european si membrii sau filialele lor nationale, activitati care vizeaza consolidarea parteneriatelor dintre VET si mediul de afaceri pentru invatare la locul de munca si ucenicie intr-un context local sau regional.

Beneficiarii vor intreprinde urmatoarele activitati:

Pentru ambele loturi, beneficiarii trebuie sa creeze si sa implementeze noi structuri de cooperare privind parteneriatele VET-mediul de afaceri, bazate pe o evaluare a necesitatilor in materie de competente si, eventual, avand in vedere o dimensiune sectoriala.

Activitatile trebuie corelate cu strategiile de cooperare transfrontaliera sau interregionala, cu strategiile de dezvoltare economica locale sau regionale sau cu strategiile macroregionale.

Acestea ar trebui sa implice consolidarea capacitatilor, transferul de cunostinte si schimbul de experiente sau sa transforme demersul existent intr-un angajament mai sistematic, mai bine tintit si mai durabil pentru o implementare imbunatatita din punct de vedere calitativ si cantitativ a programelor de ucenicie si invatare la locul de munca.

In plus, beneficiarii vor intreprinde doua dintre urmatoarele trei activitati, pentru ambele loturi:

— conceperea si introducerea programelor, cursurilor, modulelor si materialelor de formare pentru ucenicii si invatare la locul de munca in functie de nevoile de competente si in concordanta cu instrumentele europene de transparenta (de exemplu, CEC, EQAVET, SECVET), utilizand tehnologii digitale si inovatoare, dupa caz;
— construirea de structuri de cooperare eficiente intre profesorii VET si formatorii din cadrul intreprinderilor, pentru asigurarea invatarii la locul de munca si a uceniciilor;
— configurarea si consolidarea programelor de ucenicie si invatare la locul de munca in cadrul VET superior la nivel tertiar, prin facilitarea cooperarii intre furnizorii de VET la nivel secundar si tertiar si intreprinderi, inclusiv prin promovarea legaturilor in domeniul cercetarii cu universitatile sau cu universitatile de stiinte aplicate, pentru a raspunde deficitului de competente si a promova o agenda pentru excelenta.

Criterii de acordare

Propunerile eligibile vor fi evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

1. relevanta proiectului (maximum 30 de puncte – prag minim: 16 puncte);
2. calitatea conceperii si implementarii proiectului (maximum 25 de puncte – prag minim: 13 puncte);
3. calitatea consortiului care propune proiectul si a acordurilor de cooperare (maximum 25 de puncte – prag minim: 13 puncte);
4. impactul si diseminarea (maximum 20 de puncte – prag minim: 11 puncte).

Pragul minim pentru propunerile care urmeaza sa fie prezentate comitetului de evaluare este de 60 de puncte (din totalul de 100 de puncte).

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor este estimat la maximum 6 milioane EUR (4,5 milioane EUR pentru lotul 1 si 1,5 milioane EUR pentru lotul 2).

Valoarea fiecarei finantari va fi intre 250 000 EUR si 350 000 EUR. Agentia are in vedere finantarea a aproximativ 20 de propuneri (pana la 15 proiecte in cadrul lotului 1 si pana la 5 proiecte in cadrul lotului 2).

Agentia isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Termenul pentru depunerea candidaturilor

Candidaturile trebuie depuse pana la data de 17 ianuarie 2017, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

Candidaturile trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

— sa fie depuse exclusiv online, utilizand formularul de candidatura oficial, corect;
— sa fie redactate in oricare dintre limbile oficiale ale UE.

Nerespectarea cerintelor de mai sus va conduce la respingerea candidaturii.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Sursa: eur-lex.europa.eu
Finantator: Uniunea Europeana

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.