Erasmus+ Sprijin pentru intreprinderi mici si mijlocii care se implica in programe de ucenicie

IMM-ucenici.jpg

Prezenta cerere are drept scop atragerea de propuneri in vederea sprijinirii intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) care organizeaza stagii de ucenicie si care fie se implica intr-o astfel de activitate pentru prima oara, fie isi cresc substantial oferta actuala de stagii. Aceasta cerere nu ofera insa sprijin financiar pentru IMM-uri in mod direct.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 15.01.2016
Buget alocat: 8,7 mil. euro

Solicitanti eligibili
Lotul 1:
IMM-uceniciSolicitantii (coordonatorii) trebuie sa fie organizatii sau grupuri de organizatii de urmatorul tip:

 • camere de comert, industrie si meserii sau organizatii profesionale/sectoriale relevante similare;
 • intreprinderi publice sau private;
 • furnizori de VET;
 • alte organizatii care contribuie la sprijinirea IMM-urilor in vederea cresterii ofertei acestora de stagii de ucenicie.

Entitatile din cadrul parteneriatului trebuie sa provina din cel putin doua tari eligibile (dintre care una trebuie sa fie o tara participanta la programul Erasmus+).

Lotul 2:
Solicitantii (coordonatorii de proiect) trebuie sa fie retele sau organizatii care au membri sau filiale in cel putin 12 tari participante la programul Erasmus+, dintre care cel putin sase sa participe la proiect in calitate de parteneri.

Printre organizatiile participante eligibile (lotul 1 si lotul 2) se numara:

 • ministerele;
 • partenerii sociali (organizatii patronale si sindicale);
 • intreprinderile publice sau private;
 • camerele de comert, industrie si meserii sau organizatii profesionale/sectoriale relevante similare (de exemplu, organizatii de mestesugari);
 • serviciile publice de ocupare a fortei de munca;
 • autoritatile publice regionale si locale;
 • furnizorii de VET;
 • agentiile/centrele din domeniul VET;
 • scolile sau alte institutii de invatamant;
 • institutiile de invatamant superior;
 • centrele de cercetare;
 • organizatiile internationale;
 • organizatiile fara scop lucrativ (ONG-uri);
 • organizatiile de tineret;
 • asociatiile de parinti;
 • alte organisme relevante.

Persoanele fizice si intreprinderile profesionale unipersonale nu sunt eligibile.

Activitati eligibile

Scopul prezentei cereri de propuneri este sprijinirea proiectelor de nivel european care au drept obiectiv sa ajute IMM-urile sa se implice in programe de ucenicie. Propunerile ar trebui prezentate in cadrul unuia dintre urmatoarele doua loturi:

(a) Parteneriate incheiate in vederea consolidarii capacitatii unor organisme intermediare sau parteneriate incheiate de mari intreprinderi pentru sprijinirea IMM-urilor (lotul 1)

Proiectele sprijinite in cadrul acestui lot ar trebui sa construiasca parteneriate intre intreprinderi, furnizori de VET si organizatii intermediare, impreuna cu autoritati publice si cu parteneri sociali, dupa caz, cu scopul de a spori numarul IMM-urilor implicate in programe de ucenicie. Prin urmare, proiectele ar trebui sa vizeze:

 • fie consolidarea capacitatii organismelor intermediare (cum ar fi camerele de comert, industrie si meserii sau alte organizatii profesionale) care sprijina stagiile de ucenicie in cadrul IMM-urilor;
 • fie stabilirea de parteneriate de catre intreprinderi mai mari care utilizeaza lantul propriu de aprovizionare pentru a sprijini eforturile IMM-urilor de a-si creste oferta de stagii de ucenicie.

(b) Retele si organizatii europene de sprijinire a IMM-urilor prin intermediul membrilor sau filialelor lor nationale (lotul 2)

Cererea sustine, de asemenea, un numar limitat de proiecte prezentate de organizatiile si retelele europene existente, pentru a sprijini activitati strategice intre organizatia umbrela la nivel european si membrii sau filialele lor nationale, in vederea consolidarii ofertei de stagii de ucenicie in cadrul IMM-urilor.

Aceste parteneriate ar trebui sa includa cooperarea la nivel national, regional (transfrontalier si interregional) si/sau sectorial.

Beneficiarii ar trebui sa intreprinda urmatoarele activitati:

Lotul 1

 • consolidarea capacitatii organismelor intermediare (cum ar fi camerele de comert, industrie si meserii sau alte organizatii profesionale) sau utilizarea lantului de aprovizionare al intreprinderilor mai mari pentru dezvoltarea si instituirea de structuri de sprijin pentru IMM-uri, in special pentru cele fara experienta anterioara in domeniul stagiilor de ucenicie;

Lotul 2

 • actiuni specifice de cooperare intre organizatia umbrela a retelelor si organizatiilor europene existente si membrii sau filialele lor nationale in vederea dezvoltarii si crearii de structuri de sprijin pentru IMM-uri, in special pentru cele fara experienta anterioara in domeniul stagiilor de ucenicie.

In plus, beneficiarii ar trebui sa desfasoare una dintre urmatoarele activitati (atat in cadrul lotului 1, cat si in cadrul lotului 2):

 • identificarea de solutii pentru rezolvarea anumitor dificultati pe care le intampina IMM-urile in aplicarea politicii de creare sau consolidare a programelor de ucenicie, de exemplu, analizarea si conceperea sistemelor de ucenicie in materie de guvernanta, elaborarea programelor de invatamant sau asigurarea calitatii;
 • dezvoltarea unor structuri de sprijin financiar si nefinanciar pentru IMM-uri (de exemplu, sprijinirea acreditarii in cazul intreprinderilor care ofera cursuri, formarea si instruirea formatorilor din cadrul intreprinderii, proceduri administrative, evaluarea si certificarea ucenicilor) si crearea de modele de partajare a costurilor care sa motiveze IMM-urile, furnizorii de VET si cursantii;
 • masuri de sprijin care sa ajute IMM-urile sa creasca intr-o mai mare masura calitatea formatorilor din cadrul intreprinderilor, precum si sa imbunatateasca cooperarea cu furnizorii de VET;
 • promovarea excelentei in cadrul programelor de ucenicie si/sau integrarea categoriilor dezavantajate de cursanti in cadrul stagiilor de ucenicie;
 • dezvoltarea de strategii pentru infiintarea unor centre de formare comune sau a unor sisteme de formare colaborative, care sa poata fi utilizate de catre un grup de IMM-uri in vederea colaborarii pentru primirea ucenicilor;
 • producerea si difuzarea unor materiale informative si didactice sau a altor instrumente practice care se adreseaza IMM-urilor;
 • organizarea de campanii de sporire a atractivitatii programelor de ucenicie pentru a asigura implicarea IMM-urilor in acest tip de activitati;
 • identificarea si dezvoltarea de strategii si structuri care sa promoveze mobilitatea transfrontaliera a ucenicilor in cadrul IMM-urilor (dar care nu acopera efectiv costurile mobilitatii);
 • alte activitati relevante de sprijinire a eforturilor IMM-urilor in vederea cresterii ofertei de ucenicii.

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor este estimat la maximum 8,7 milioane EUR (5,2 milioane EUR pentru lotul 1 si 3,5 milioane EUR pentru lotul 2).

Valoarea fiecarei subventii va fi cuprinsa intre 300.000 si 600.000 EUR pentru lotul 1 si, respectiv, intre 600.000 si 800.000 EUR pentru lotul 2. Agentia are in vedere finantarea a aproximativ 15 propuneri (pana la 10 proiecte in cadrul lotului 1 si pana la cinci proiecte in cadrul lotului 2).

Candidaturile trebuie depuse pana la data de 15 ianuarie 2016, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul aplicantului

[caseta-final-fise]

2 thoughts on “Erasmus+ Sprijin pentru intreprinderi mici si mijlocii care se implica in programe de ucenicie”

 1. alexa catalin mihai spune:

  Buna dimineata.Sunt si eu interesant sa prind unroiect. Astept precizari

 2. Irina spune:

  In piata actuala un astfel de proiect, ramane doar un proiect. Nu cred ca un business s-ar putea dezvolta in aceasta directie, sau mai bine zis, nu inca. Analiza ar trebui sa plece de la potentialii beneficiari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.