Fermierii pot cere ajutor de minims

tineri_fermieri.jpg

Hotararea privind acordarea unui ajutor de minimis pentru fermierii, crescatori de bovine, este publicata joi, 13 octombrie 2016, in Monitorul Oficial. De la data publicarii acestui act normativ si pana la termenul limita de 11 noiembrie 2016, fermierii romani pot sa depuna cererile pentru acesti bani.

Valoarea totala  a schemei de ajutor de minimis este de 18.150.000 lei si se asigura integral de la bugetul de stat.

Cunatumul sprijinului financiar

a) maximum 5.000 lei/cap juninca din rasa de taurine de lapte;
b) maximum 6.000 lei/cap juninca din rasa de taurine de carne,
c) maximum 4.500 lei/cap juninca din specia bubaline;
d) maximum 8.000 lei/cap de taur de reproductie din rase de carne.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi echivalentul in lei al sumei de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

In cazul nerespectarii prevederilor, beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga penalitati si dobanzi, de la data incasarii acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Beneficiarii

Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor din domeniul zootehnic care-si desfasoara activitatea in sectorul productiei primare in vederea ameliorarii valorii genetice a septelului de animale:

a) pentru achizitionarea de juninci din rase de taurine de lapte sau carne si/sau
b) pentru achizitionarea de juninci din specia bubaline si/sau
c) pentru achizitionarea de tauri de reproductie din rase de carne.

Beneficiarii schemei sunt intreprinderile / intreprinderile unice:

a) crescatori de taurine/bubaline, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 b) crescatori de taurine/bubaline, persoane fizice care detin atestat de producator emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 c) crescatori de taurine/bubaline, persoane juridice, precum si orice forme asociative cu personalitate juridica constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achizitionarea de juninci din rase de taurine, beneficiarii trebuie sa detina minimum 3 capete si maximum 10 capete de vaci / beneficiar.

Achizitionarea de juninci din rase de taurine se realizeaza pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficiar, iar numarul maxim de juninci din rase de taurine pentru care se acorda ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar.

Criterii de eligibilitate

a. minimum 3 capete si maximum 10 capete de vaci / beneficiar identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor, in vederea achizitionarii de juninci din rase de taurine de lapte sau carne minimum 1 cap si maximum 10 capete bivolite pe beneficiar identificate si inregistrate in RNE, in vederea achizitionarii de juninci din specia bubaline;
b. minimum 40 capete de vaci si/sau vitele si/sau juninci pe beneficiar, cu exceptia celor din localitatile din zona montana, prevazute in „Ghid-informativ-MMC-zone-eligibile.xlsx” pentru Programul National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014 – 2020,  care trebuie sa detina minimum 10 capete de vaci si/sau vitele si/sau juninci pe beneficiar, pentru achizitionarea de tauri de reproductie din rase specializate de carne

Totodata, beneficiarii:
a. se obliga prin angajament scris sa mentina in exploatatie animalele de reproductie din rase specializate achizitionate, pe o perioada de minimum 3 ani incepand cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
b. se obliga prin angajament scris sa inscrie in Registrul Genealogic animalele de reproductie din rase specializate achizitionate;

Rasele de taurine de carne si de lapte care se pot achizitiona sunt:

a) juninci rase de carne: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Aubrac;
b) juninci rase de lapte: Baltata cu Negru Romaneasca, Baltata Romaneasca, Holstein, Red Holstein, Bruna, Jersey,  Simmental, Montbeliarde;
c) tauri din rase de carne: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Aubrac, Simmental American
d) bubaline: Bivol Romanesc

Cererile se depun de la data publicarii hotararii, adica de joi, 13 octombrie 2016, pana la data de 11 noiembrie 2016, la directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale.

ACTE NECESARE
a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica, sau dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producator, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificarile si completarile ulterioare in cazul persoanelor fizice;
c) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrul Comertului, in cazul persoanelor juridice si in cazul crescatorilor de taurine/bubaline persoane fizice autorizate, intreprinderi  familiale si intreprinderi individuale, precum si copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica;
d) declaratie pe proprie raspundere conform anexei nr. 2, partea B;
e) dovada cont activ banca/trezorerie;
f) document care atesta numarul de vaci/vitele/juninci sau bivolite inscrise in RNE, la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor – SNIIA;
g) angajamentele prevazute, adica beneficiarul ajutorului se obliga prin angajament scris sa mentina in exploatatie timp de 3 ani animalele cumparate si sa le inscrie in Registrul genealogic, la fel si produsii obtinuti din acestea;
h) copia facturii fiscale de achizitie/filei carnetului de comercializare a junincilor din rase de taurine si/sau a junincilor din specia bubaline si/sau a taurilor de reproductie din rase de carne;
i) copii ale certificatelor de origine a junincilor din rase de taurine si/sau a junincilor din specia bubaline, precum si ale taurilor de reproductie din rase de carne, vizate de Oficiul judetean de zootehnie;
j) copie a buletinului de insamantari artificiale/adeverintei de monta naturala, in cazul achizitionarii junincilor din rase de taurine si bubaline, din care sa reiasa gestatia de minimum 3 luni;
k) formularul de miscare F2/document de miscare, emis de medicul veterinar de libera practica imputernicit/utilizatorul Sistemului National de Identificare si Inregistrare a animalelor, avizat de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana depus in termen de maximum 15 zile de la data incasarii ajutorului de minimis. Viza Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene certifica faptul ca miscarea animalelor a fost inregistrata in baza nationala de date.

Documentele sunt emise inaintea datei de depunere a cererii, cu exceptia celor prevazute la litera k).

Documentele prevazute la literele a) – c) sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de reprezentantul Directiei pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, prin inscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Cererile insotite de acte se depun la Directiile judetene pentru agricultura si la cea a municipiului Bucuresti. Pana la data de 18 noiembrie 2016, Directiile de agricultura transmit situatia centralizatoare Ministerului Agriculturii.

Modelul de cerere se gaseste in anexa 2 a hotararii

cerere-minimis_b
Calculul pentru numarul maxim de animale achizitionate

Numarul maxim de juninci din rase de taurine sau juninci din specia bubaline pentru care se acorda ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar;

Achizitia  de tauri de reproductie se realizeaza respectand proportia de un taur la 40 de capete vaci si/sau vitele si/sau juninci detinute de beneficiar;

Numarul maxim de tauri care poate fi achizitionat de un beneficiar, trebuie sa corespunda, aplicand proportia prevazuta, unui numar de 200 capete vaci/si sau/vitele si/sau juninci.

Sursa: agroinfo.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.