Erasmus+, Actiunea-cheie 3: Sprijin pentru reforma politicilor. Cooperarea cu societatea civila in domeniul tineretului

Erasmus_tasta.jpg

Prezenta cerere de propuneri are scopul de a oferi sprijin structural, denumit subventie de functionare, organizatiilor nonguvernamentale europene (ONGE-uri) si retelelor europene active in domeniul tineretului.

Status: INACTIV
Depunere: 29 noiembrie 2016
Buget: 600.000 euro 

Obiective

Obiectivul prezentei cereri este de a oferi sprijin structural, denumit subventie de functionare, organizatiilor nonguvernamentale europene (ONG-uri) si retelelor europene active in domeniul tineretului si care urmaresc urmatoarele obiective generale:

— sensibilizarea partilor interesate cu privire la agenda de politica europeana in domeniul tineretului, in special la strategia UE pentru tineret;
— cresterea angajamentului partilor interesate si a cooperarii cu autoritatile publice pentru punerea in aplicare a politicilor si a reformelor in domeniul tineretului, in special a recomandarilor emise in cadrul Semestrului european;
— stimularea participarii partilor interesate in domeniul tineretului;
— stimularea implicarii partilor interesate in diseminarea actiunilor si a rezultatelor politicii si programului, precum si a bunelor practici in rândul membrilor lor si nu numai.

Aceste scopuri ar trebui sa fie integrate in mod clar in planurile de lucru, activitatile si publicatiile organizatiilor candidate.

Mai mult, organizatiile active in domeniul tineretului care vor fi sustinute in cadrul prezentei cereri trebuie sa desfasoare activitati care urmaresc:

— sa promoveze ocuparea fortei de munca a tinerilor, in special prin activitati care stimuleaza dezvoltarea de competente si de aptitudini prin educatia nonformala;
— sa stimuleze responsabilizarea tinerilor in societate si sa incurajeze participarea lor la procesele de luare a deciziilor; — sa contribuie la dezvoltarea personala, socio-educationala si profesionala a tinerilor din Europa;
— sa contribuie la dezvoltarea activitatilor pentru tineret la nivel european, national, regional sau local;
— sa contribuie la dezbaterea despre/dezvoltarea de aspecte ale politicilor care afecteaza tinerii si organizatiile de tineret la nivel european, national, regional sau local; C 378/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.10.2016
— sa promoveze invatarea interculturala, respectarea diversitatii si valori precum solidaritatea, egalitatea de sanse si drepturile omului in rândul tinerilor din Europa;
— sa promoveze incluziunea in societate a tinerilor cu sanse reduse;
— sa contribuie la punerea in aplicare a Declaratiei privind promovarea prin educatie a cetateniei si a valorilor comune ale libertatii, tolerantei si nediscriminarii, adoptata la Paris la 17 martie 2015 ( 1 ), spre exemplu prin integrarea promovarii educatiei civice, a dialogului intercultural si a cetateniei democratice in programele lor de activitate;
— sa contribuie la punerea in aplicare a planului de actiune privind integrarea resortisantilor tarilor terte, adoptat la 7 iunie 2016, prin lansarea si promovarea de actiuni si proiecte care vizeaza integrarea in societatea gazda a tinerilor care provin din familii de migranti, inclusiv a refugiatilor nou-sositi.

Solicitanti eligibili

Prezenta cerere este deschisa pentru doua categorii de organisme: organizatii nonguvernamentale (ONG-uri) si retele din Uniunea Europeana (retea informala).

In contextul cooperarii cu societatea civila in domeniul tineretului, se aplica urmatoarele definitii:

Categoria 1: O organizatie nonguvernamentala europeana (ONGE) trebuie:

— sa functioneze prin intermediul unei structuri recunoscute formal, compusa din: (a) un organism/secretariat european (candidatul) infiintat legal de cel putin un an la data depunerii cererii, in una dintre tarile eligibile; si (b) organizatii/filiale nationale in cel putin 12 tari eligibile, care au o legatura statutara cu organismul/secretariatul european;
— sa fie activa in domeniul tineretului si sa desfasoare activitati care sprijina punerea in aplicare a domeniilor de actiune ale strategiei UE pentru tineret;
— sa implice tinerii in conducerea si administrarea organizatiei.

Categoria 2: O retea europeana (retea informala) trebuie:

— sa fie compusa din organizatii nonprofit autonome din punct de vedere juridic, active in domeniul tineretului si care desfasoara activitati ce sprijina punerea in aplicare a domeniilor de actiune ale strategiei UE pentru tineret;
— sa functioneze prin intermediul unui cadru informal de administrare compus din: (a) o organizatie infiintata legal de cel putin un an la data depunerii cererii, intr-una dintre tarile eligibile cu functii de coordonare si de sprijin al retelei la nivel european (candidatul); si (b) alte organizatii infiintate in cel putin 12 tari eligibile;
— sa implice tineri in conducerea si administrarea retelei.

Tari eligibile

Sunt eligibile cererile depuse de entitati juridice stabilite intr-una dintre urmatoarele tari:

— statele membre ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Tarile de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit;
— tarile Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS) membre ale Spatiului Economic European (SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
— tarile candidate pentru care s-a stabilit o strategie de preaderare in conformitate cu principiile generale si termenii si conditiile generale prevazute in acordurile-cadru incheiate cu cu aceste tari in vederea participarii la programele Uniunii Europene: fosta Republica iugoslava a Macedoniei si Turcia.

Activitati

Organismele candidate trebuie sa prezinte un plan de lucru consistent care sa integreze activitati cu scop nelucrativ desfasurate de tineri, care sunt adecvate pentru indeplinirea obiectivelor cererii.

In special:

— programe de studii si activitati nonformale si informale destinate tinerilor si lucratorilor tineri;
— activitati pentru dezvoltarea calitativa a activitatilor pentru tineret;
— activitati pentru dezvoltarea si promovarea instrumentelor de recunoastere si de transparenta in domeniul tineretului;
— seminarii, intâlniri, ateliere de lucru, consultari, dezbateri ale tinerilor cu privire la politicile de tineret si/sau chestiuni europene;
— consultari cu tinerii in cadrul dialogului structurat in domeniul tineretului;
— activitati pentru promovarea participarii active a tinerilor la viata democratica;
— activitati pentru promovarea invatarii si intelegerii interculturale in Europa;
— activitati in domeniul mass-media si al comunicarii si instrumente privind chestiuni de tineret si europene.

Nici agentiile nationale Erasmus+, nici organizatiile care au ca membri in principal agentii nationale Erasmus+ (2/3 sau mai multe) nu sunt organizatii eligibile in baza prezentei cereri de propuneri.

Buget

Prezenta cerere de propuneri ofera oportunitatea de a solicita subventii anuale de functionare.

Subventiile anuale de functionare se axeaza pe cooperarea pe termen scurt la nivel european. Cererile trebuie sa includa un program de lucru detaliat pe 12 luni (program de lucru anual) pentru 2017, impreuna cu informatiile necesare pentru calcularea subventiei.

Bugetul total alocat in anul 2017 pentru Cooperarea cu societatea civila in domeniul tineretului este de 3 800 000 EUR, defalcat dupa cum urmeaza:

— 3 200 000 EUR – uma rezervata pentru beneficiarii care au semnat acordurile-cadru de parteneriat pentru Cooperarea cu societatea civila in domeniul tineretului in 2015 si, prin urmare, nu este disponibila pentru aceasta cerere de propuneri;
— 600 000 EUR – suma disponibila pentru candidatii care depun cereri pentru subventii anuale de functionare in cadrul prezentei cereri de propuneri.

Subventia anuala de functionare maxima va fi de 35 000 EUR.

Cu titlu orientativ:

— pentru organismele din categoria 1 (ONGE-uri) dedicate exclusiv tineretului se va aloca aproximativ 70 % din bugetul disponibil;
— pentru organismele din categoria 1 (ONGE-uri) care au o sfera de activitate mai extinsa, dar care include o sectiune dedicata tineretului, se va aloca aproximativ 10 % din bugetul disponibil;
— pentru organismele din categoria 2 (retele din Uniunea Europeana) dedicate exclusiv tineretului se va aloca aproximativ 20 % din bugetul disponibil. Agentia isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile. 5.

Criterii de atribuire

Calitatea cererilor eligibile va fi evaluata pe baza urmatoarelor criterii:

— relevanta (maximum 30 de puncte);
— calitatea conceperii si punerii in aplicare a planului de lucru (maximum 20 de puncte);
— profil, numar de participanti si tari implicate in activitati (maximum 20 de puncte);
— impact, diseminare si durabilitate (maximum 30 de puncte).

Pentru a fi avute in vedere la finantare, cererile trebuie sa acumuleze

— cel putin 60 de puncte in total;
— cel putin jumatate din punctajul maxim pentru fiecare dintre criteriile de atribuire mentionate mai sus (15 puncte pentru criteriile „relevanta” si „impact, diseminare si durabilitate”, 10 puncte pentru criteriile „calitatea conceperii si punerii in aplicare a planului de lucru” si „profil, numar de participanti si tari implicate in activitati”).

Prezentarea cererilor

Cererile trebuie redactate utilizand formularul online de cerere de subventionare (eForm) disponibil in limbile engleza, franceza si germana si trebuie completat in mod corespunzator intr-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Formularul online de cerere de subventionare e-Form trebuie sa fie depus online pâna la data de 29 noiembrie 2016, ora 12.00 (amiaza, ora Bruxelles-ului) si sa includa anexa relevanta, declaratie pe propria raspundere si anexele suplimentare obligatorii care trebuie sa fie transmise prin e-mail la agentie.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Sursa: eur-lex.europa.eu
Finantator: Uniunea Europeana

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.