Finantare turism

1. Eligibilitatea solicitantului

SOLICITANT B

B4 Intreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi), şi mijlocii din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe

Activităţi conexe infrastructurii de turism definite în conformitate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), după cum urmează:

Secţiunea I – Hoteluri şi restaurante, cu excepţia grupei 562 „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie”

Secţiunea R – Activităţi de spectacole, culturale şi recreative, respectiv: 9104, 931 şi 932.

2. Criterii de respingere

A demarat activitatea de implementare a proiectului care face obiectul finanţării

Este considerată ca fiind în dificultate, în principiu şi indiferent de mărimea ei, în următoarele împrejurări:

a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; sau

b) în cazul unei societăţi în care asociaţii răspund nelimitat pentru creanţele societăţii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii şi mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau

c) pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supuse unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

3. Obligaţii ale Solicitantului

Solicitantul (A şi B) sau oricare dintre parteneri dovedeşte calitatea de proprietar/ administrator al clădirii şi /sau al terenului, sau are în concesiune clădirea sau terenul care face obiectul proiectului, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la încheierea operaţiunii sau de 3 (trei) ani în cazul IMM-urilor,

Solicitantul (B4) cu statut de IMM desfăşoară activitate în domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe de cel puţin 1 (un) an, la data depunerii cererii de finanţare.

4. Activităţi orientative

Dezvoltarea turismului balnear

Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi:

– dezvoltarea reţelelor de captare şi /sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice

– crearea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile turistice balneare, climatice şi balneo – climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice

Modernizarea şi extinderea structurilor de cazareprecum şi a utilităţilor conexe

Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi:

modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi a utilităţilor conexe

Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor

aferente

Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi:

– crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor specifice (grupuri sanitare, apă curentă, iluminat, puncte de colectare a gunoiului menajer);

– construirea de piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie;

– construire terenuri de sport;

– modernizare căi ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal şi de munte,

– creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;

– construire pârtii de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi);

– construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă

– amenajări specifice sporturilor nautice;

– crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente

– crearea/ modernizarea traseelor de cură pe teren, a locurilor de recreere şi popas, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale;

construire piste pentru cicloturism

Proiectul cu activitate de extindere/ modernizare structuri de cazare şi utilităţi conexe vizează una dintre următoarele tipuri de capacităţi de cazare (pentru solicitanţi de tip B):

hoteluri, moteluri, hoteluri pentru tineret, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice, structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe vapoare / pontoane,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.