Fondul de finantare „Lumea prin Culoare si Sunet”

Concurs-Finantare-Fundatia-Orange-2017.jpg

Fundatia Orange a lansat o noua editie a concursului de proiecte „Lumea prin Culoare si Sunet”.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 23.01.2017
Buget: 250.000 de euro

In cadrul acestui program se vor acorda prin concurs finantari unor organizatii nonprofit, in scopul derularii de proiecte destinate imbunatatirii calitatii vietii persoanelor cu deficiente de vedere si/sau auditive.

Domenii sustinute prin Fondul de finantare „Lumea prin Culoare si Sunet”:

Fondul isi propune sa contribuie la imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu deficiente de vedere si/sau auditive, prin sustinerea de proiecte derulate in domeniile: sanatate, educatie, cultura in scopul de a le asigura o viata autonoma si de a imbunatati integrarea lor sociala.

Solicitanti

La concurs pot participa organizatii neguvernamentale (asociatii, fundatii sau federatii), institutii educationale, institutii medicale, institutii culturale, care pot sa depuna propuneri de proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru derularea de programe in domenii precum sanatate, educatie, cultura, integrare sociala, in beneficiul acestor persoane.

Valoarea financiara a programului

Valoarea totala a Fondului „Lumea prin Culoare si Sunet” editia 2017 este de 250.000 EUR.

Valoarea sprijinului financiar acordat de Fundatia Orange unui proiect poate varia intre 20.000 si 50.000 EUR.

In functie de calitatea aplicatiei, tipul activitatilor propuse si a rezultatelor estimate, Fundatia Orange isi rezerva dreptul de a propune finantarea partiala din suma totala solicitata de organizatia aplicanta.

Conditii de finantare

Contributia organizatiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului si poate consta, integral, in contributie in natura (de exemplu: munca voluntarilor, utilitati, echipamentele puse la dispozitie pentru realizarea proiectelor, costuri de resurse umane direct legate de implementarea proiectului etc.).

Organizatiile selectate vor prezenta rapoarte de activitate in formulare standard respectand conditiile ce vor fi precizate in acordul de finantare si vor permite evaluatorilor sa aiba acces la documentele necesare. Proiectele vor fi monitorizate si evaluate inclusiv prin vizite la fata locului de catre reprezentantii Fundatiei Orange.

Fundatia Orange isi rezerva dreptul de a cere documente justificatoare iar in cazul achizitiilor de echipamente sau servicii in suma mai mare de 45000 RON, Fundatia Orange poate solicita organizarea de licitatii deschise pe www.e-licitatie.ro.

Daca organizatia primeste fonduri pentru respectivul proiect si din alte surse, ea va prezenta finantatorului un document cu sursele de finantare ale proiectului si acceptul lor ca Fundatia Orange sa se alature proiectului. Nu vor fi considerate eligibile pentru acest program proiectele ai caror finantatori sau sponsori actuali solicita titulatura de finantator/sponsor unic sau principal.

Toate materialele realizate in cadrul unui proiect finantat prin acest program vor mentiona numele Fundatiei Orange pe perioada desemnata prin contract. Este datoria organizatiei sustinute sa obtina acorduri din partea beneficiarilor/familiei beneficiarilor pentru filmarile si fotografiile ce vor fi realizate pentru a promova proiectul in mass-media.

Toate materialele care sunt rezultatul unui proiect finantat de Fundatia Orange vor fi oferite beneficiarilor in mod gratuit si nu se vor solicita drepturi de autor. De asemenea, organizatia aplicanta trebuie sa se asigure ca nu modifica destinatia achizitiilor efectuate in cadrul proiectului timp de 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.

Criterii de eligibilitate

In cadrul etapei de preselectie (realizata de Fundatia Orange impreuna cu Asociatia pentru Relatii Comunitare), proiectele depuse si organizatiile aplicante vor fi evaluate pe baza unor criterii de eligibilitate. Doar proiectele care sunt considerate admise in aceasta etapa, vor trece in etapa urmatoare, de selectie finala, care va fi realizata de catre membrii Consiliului Director al Fundatiei Orange.

Preselectia va fi realizata in functie de urmatoarele criterii:

Eligibilitatea aplicantului:
•    Organizatia este acreditata pentru acordarea serviciilor propuse in proiect (acolo unde acreditarea este necesara).
•    Organizatia a depus bilantul financiar pentru ultimul an fiscal.
•    Organizatia are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparenta a activitatii organizatiei (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.).

In cazul in care se realizeaza parteneriate intre mai multe organizatii pentru implementarea proiectului, aplicantul va fi unul singur. Acesta va prezenta o scrisoare de parteneriat cu celelalte organizatii din proiect daca i se comunica acceptul de finantare din partea Fundatiei Orange.

Nu se pot inscrie in concurs organizatii aplicante a caror membri in Consiliul Director, membri ai Adunarii Generale (inclusiv membri fondatori), membri ai echipei de proiect sau angajati sunt rude de gradul I si gradul II cu angajati ai Fundatiei Orange, cu membri ai Consiliului Director al Fundatiei Orange sau ai afiliatilor Fundatiei Orange.

De asemenea, organizatia aplicanta trebuie sa mentioneze daca membri ai Consiliului Director si/sau ai Adunarii Generale se afla in orice fel de relatie contractuala cu Orange Romania sau cu Fundatia Orange.

Eligibilitatea domeniilor si a grupurilor tinta:

Proiectul depus se adreseaza persoanelor cu deficiente auditive si/sau de vedere sau alte deficiente cauzate de acestea. Numarul minim de beneficiari directi in proiect este de 50 persoane.

Eligibilitatea bugetului: Suma solicitata poate fi cuprinsa intre 20.000 si 50.000 EUR.

Eligibilitatea contributiei proprii: Organizatia aplicanta trebuie sa aiba o contributie proprie de minim 10% din valoarea totala a proiectului.

Eligibilitatea costurilor administrative:

In cadrul finantarii vor fi sustinute costuri administrative[1] in proportie de maxim 18% din bugetul total solicitat de la Fundatia Orange. Daca organizatia depaseste acest procentaj va sustine costurile din resurse proprii.

Proiecte/activitati neeligibile:
•    Proiectele care nu se inscriu in obiectivele si cerintele acestui program;
•    Proiectele incomplete sau care nu au folosit formularul de aplicare standard, disponibil exclusiv pe platforma online ;
•    Proiectele care nu includ toate anexele solicitate;
•    Proiectele care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate detaliate la Capitolul II al prezentului regulament;
•    Proiectele care solicita fonduri mai mari de 90% din costul total al proiectului;
•    Proiectele care au depasit termenul limita de depunere (23 ianuarie 2017, ora 17.00);
•    Proiectele care propun activitati care au loc in afara Romaniei.

Cheltuieli neeligibile:
•    Costuri administrative ale organizatiei, altele decat legate de proiect;
•    Cheltuieli retroactive ale unor proiecte incheiate sau in curs de desfasurare;
•    Burse, studii academice sau cercetari pentru angajatii organizatiei. Fundatia Orange nu sustine tabere, concursuri, excursii, conferinte, concerte sau evenimente de strangere de fonduri, receptii etc.

Criterii de selectie a proiectelor

Proiectele care sunt declarate admise in etapa de preselectie vor intra in etapa de selectie finala.

Selectia finala va fi realizata de catre un juriu format din membrii Consiliului Director al Fundatiei Orange, pe baza criteriilor de evaluare detaliate la pct II.6 de mai sus.

In cadrul evaluarii, membrii juriului vor acorda note de la 0 (cel mai putin) la 5 (cel mai mult) unui set de criterii stabilite pe baza informatiilor detaliate mai sus. Criteriile de notare pe baza carora vor fi evaluate proiectele depuse sunt detaliate in grila ce se gaseste la finalul acestui regulament.

Vor fi declarate castigatoare proiectele ce au intrunit scorul cel mai mare in urma evaluarii realizate de membrii juriului si care se incadreaza in bugetul total de 250.000 euro al programului de finantare.

Data limita pentru trimiterea formularelor de aplicare si a anexelor este 23 ianuarie 2017, ora 17:00. Incepand cu 23 ianuarie 2017, ora 17:01, perioada de aplicatie se incheie, iar platforma online nu va mai permite trimiterea niciunei aplicatii catre organizatori.

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website
Ghidul solicitantului

Finantator: Fundatia Orange
Sursa: www.finantare.fundatiaorange.ro

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.