Schema de dezvoltare sociala a comunitatilor miniere – partea B Regenerarea socioeconomica, Proiectul privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socio-economica

Introducere

Subcomponenta “Schema de dezvoltare sociala a comunitatilor miniere” (SDSCM) vizeaza sprijinirea activitatilor de dezvoltare locala prin crearea de capacitate la nivelul comunitatilor miniere, finantarea infrastructurii economice si a serviciilor sociale.

Obiectivele programului

In aceasta categorie intra:

 • Cresterea accesului grupurilor dezavantajate vizate la servicii sociale comunitare care raspund nevoilor lor imediate;
 • Intarirea capacitatii organizatiilor neguvernamentale si a autoritatilor locale de a raspunde nevoilor in schimbare ale grupurilor dezavantajate.
Solicitanti eligibili

Solicitanti eligibili sunt organizatii intermediare, potrivit Legii nr.129/1998, republicata, dupa cum urmeaza:

 • Organizatii neguvernamentale (persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ);
 • Autoritati ale administratiei publice locale aflate obligatoriu in raporturi contractuale de parteneriat cu organizatii neguvernamentale.
 • Autoritatile administratiei publice locale pot fi reprezentate si prin servicii publice de asistenta sociala specializate (ex, Directia Judeteana de Asistenta Sociala) pentru realizarea proiectului.

Activitati eligibile

Tipurile de proiecte eligibile pentru finantare de catre FRDS sunt caracterizate prin urmatoarele aspecte:

 • se adreseaza uneia sau mai multor categorii din grupurile dezavantajate eligibile;
 • propun infiintarea in comunitate a unor noi tipuri de servicii sociale comunitare sau componente inovatoare ale unor proiecte aflate in derulare, finantate de alti finantatori si care nu au mai beneficiat anterior de finantarea FRDS;
 • serviciile propuse in proiect raspund nevoilor reale ale beneficiarilor si sunt oportune;
 • exista, din partea solicitantului, un efort explicit si dovedit de implicare a beneficiarilor in definirea nevoilor si a tipurilor de servicii necesare;
 • se adreseaza unui numar minim de beneficiari, in functie de tipul de proiect (FRDS urmareste asigurarea unui raport optim intre costurile si rezultatele proiectului).

a. Centre de zi

– centre educative pentru copii proveniti din familii sarace (ex., centru educativ pentru copii saraci care au abandonat scoala sau sunt in pericol de abandon scolar);

– cluburi educative pentru tineri aflati in situatii de risc care sa desfasoare activitati diferite de serviciile publice sau organizate in comunitatile izolate unde nu exista servicii publice de natura educativa;

– amenajarea si dotarea unor cluburi publice de arta, cultura si/ sau sport pentru copii si tineri.

Numar minim de beneficiari: 20. Capacitate minima de servire:20/luna.

b. Servicii de promovarea sanatatii

– educatie pentru sanatate in diverse domenii importante pentru starea de sanatate a unei comunitati izolate sau a unor grupuri dezavatajate care nu au, in mod normal, acces la informatii si educatie in acest domeniu (ex., prevenirea imbolnavirii ca urmare a poluarii apei cu nitriti/azbest; prevenirea raspandirii unor boli ca tuberculoza, HIV/SIDA; combaterea consumului de droguri, tutun, alcool, prevenirea anemiei la copii mici etc.).

Numar minim de beneficiari: 200.
Capacitate minima de servire: 30/luna

c. Servicii de ingrijiri la domiciliu

– ingrijiri la domiciliu pentru persoane in varsta sarace si dependente fizic, in situatia in care nu au acces la un alt serviciu local de ingrijire destinat acestei categorii de beneficiari.

Numar minim de beneficiari: 40.
Capacitate minima de servire: 30/luna

d. Adaposturi

– adaposturi tip azil de noapte pentru copii sau adulti lipsiti de locuinta;

– adaposturi temporare (medii protejate) pentru tinerii de 18 ani, care parasesc centrele de plasament;

– centre saptamanale (adapost pe timpul saptamanii) pentru copiii saraci din comunitatile miniere sarace in care accesul la scoli este dificil din cauza distantelor mari pe care acestia trebuie sa le parcurga zilnic.

Numar minim de beneficiari: 15.
Capacitate minima de servire: 15/luna

e. Centre de informare si consiliere

– centre comunitare de informare si consiliere care sa asigure asistenta alternativa celei oferite de sistemul public.

Numar minim de beneficiari: 200.
Capacitate minima de servire: 30/luna

f. Centre sociale multifunctionale

– Centre care combina doua sau mai multe tipuri de servicii pentru cel putin doua grupuri dezavantajate diferite.

Numar minim de beneficiari: 30.

Lista proiectelor este indicativa si nu exclude posibilitatea ca organizatiile intermediare sa propuna, in baza unor idei inovatoare, proiecte diferite de cele exemplificate, cu conditia indeplinirii principiilor FRDS si a celorlalte cerinte.

Conditii de finantare

Suma maxima pe care FRDS o poate acorda unui proiect este echivalentul in lei a 40.000 USD.

Bugetul proiectului va fi prezentat in dolari (transformarea in dolari se va face la cursul urmator: 1 dolar = 2,80 LEI).

Plata grantului se face in lei, intr-un cont deschis special pentru grantul FRDS, si in transe, in functie de valoarea grantului aprobat, dupa cum urmeaza:

 • sub 10.000 dolari SUA: doua transe, din care avansul 40 %, iar cea de a doua transa 60%;
 • intre 10.001 – 20.000 dolari SUA: trei transe, din care avansul 25%, urmatoarea 60%, iar ultima transa 15%;
 • peste 20.001 dolari SUA: patru transe, din care avansul 15%, iar urmatoarele trei transe, 25%-30%, 25%-30% si 35%-25%, in functie de categoria de proiect.

Daca solicitantul principal este administratia publica locala, este obligatoriu sa se intocmeasca un Acord de parteneriat (model FRDS) cu o organizatie neguvernamentala specializata in furnizarea serviciilor sociale, acord ale carui prevederi vor fi aprobate prin hotararea consiliului local/judetean (in caz contrar, solicitantul va fi considerat neeligibil).

Aceeasi organizatie intermediara nu poate sa depuna doua cereri de finantare la aceeasi runda organizata de FRDS. In acest sens, filialele aceleiasi organizatii neguvernamentale care, potrivit legislatiei romanesti, au personalitate juridica si care provin din judete diferite sunt considerate entitati separate si pot depune cate o cerere de finantare la aceeasi runda de competitie cu organizatia (mama).

FRDS va finanta numai proiectele care raspund unor nevoie reale si de baza ale beneficiarilor si demonstreaza interesul si implicarea comunitatii in rezolvarea problemelor cu care se confrunta.

In cadrul primei runde, numai comunitatile miniere din judetele Caras-Severin, Gorj, Hunedoara si Maramures pot aplica pentru toate tipurile de proiecte, in timp ce comunitatile din celelalte 15 judete sunt eligibile strict pentru proiecte de activitati generatoare de venit sau servicii sociale comunitare. Comunitatile din aceste 15 judete vor putea aplica si pentru proiecte de reabilitare a infrastructurii in cadrul celei de a doua runde, planificata pentru anul 2007.

Certificarea angajamentului si interesului comunitatii se va face prin contributii in bani si/sau in natura in valoare de cel putin 10% din suma ceruta de la FRDS; contributia poate fi atat a solicitantului, a comunitatii, cat si a oricarui partener implicat in proiect.

Termene limita

Pentru prima runda, data limita de depunere a proiectelor este 23 octombrie 2006 (inclusiv data postei). Proiectele pot fi depuse direct sau transmise prin posta, la sediul FRDS din Bucuresti sau la sediul sucursalelor FRDS din Alba Iulia si Iasi:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Sediul central: Bd. Regina Elisabeta, nr. 3, et 3, sector 3

Tel/fax: 021-315.34.15, 315.34.40

Email: [email protected]

Bucuresti

Sucursala Alba-Iulia

Str. Unirii nr.11-13, Universitatea “1 Decembrie 1918”, corp D, et.3, cam.20

Tel 0258-816.583

Sucursala Iasi

Bd. Prof. Dr. Dimitrie Mangeron nr.43, Universitatea Tehnica “Gh. Asachi”

Facultatea de Constructii si Arhitectura, corp “R”, parter

Tel 0232-266.920.

Finantator: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Sursa: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Website-ul programului: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/ro/oj/2007/c_184/c_18420070807ro00050006.pdf [RO]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.