Fonduri europene de maximum 70.000 Euro sau 200.000 Euro pentru PFA, SRL si alte mici afaceri in Delta Dunarii. De la pensiuni si artizanat pana la IT si cabinete medicale

bani-716x300.jpg

Persoanele fizice autorizate (PFA), societatile cu raspundere limitata (SRL) si alte tipuri de firme vor putea lua fonduri europene de pana la 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro pentru mici afaceri in zona Deltei Dunarii, potrivit proiectelor ghidurilor solicitantului lansate in dezbatere publica, pentru Submasurile 6.2 si 6.4 din cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020. Fondurile sunt destinate diverselor afaceri non-agricole in mediul rural, de la pensiuni turistice si artizanat pana la tehnologia informatiei (IT).

Mult-asteptati de antreprenorii romani, banii europeni din submasurile 6.2 si 6.4 – afaceri neagricole in mediul rural, din cadrul PNDR, au si o varianta pentru investitii teritoriale integrate in zona Deltei Dunarii. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), din subordinea Miniserului Agriculturii, a scos in dezbatere publica proiectele ghidurilor solicitantului pentru submasurile 6.2 si 6.4 ITI Delta Dunarii.

La ambele linii de finantare, solicitantii eligibili vor fi microinrerinderi si intreprinderi mici (au cel mult 49 de salariati).

Ca forma juridica, vor fi eligibile o serie intreaga de firme private 100%, printre care:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/1991) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Cooperativa agricola de grad 1 (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare si gestionare a terenurilor agricole si a efectivelor de animale.

De asemenea, firmele trebuie sa aiba sediul social si activiatea in spatiul rural din teritoriul ITI Delta Dunarii (localitatile sunt enumerate in proiectele de ghiduri).

Finantarile urmaresc diversificarea afacerilor. Domeniile de diversificare acoperite in cadrul submasurilor sunt:

 • activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
 • activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea stuf si papura in scop traditional, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4;
 • activitati turistice (ex: servicii turistice si agroturistice de cazare, servicii de cazare in parcuri pentru rulote, camping si tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica, servicii de catering, servicii de ghid turistic;
 • servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare/ reparatii ambarcatiuni, masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Submasura 6.2 – pana la 70.000 de euro, fonduri europene

Sprijinul public nerambursabil in Submasura “Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” ITI Delta Dunarii, 70.000 euro/proiect, numai pentru activitatile de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism, 50.000 de euro/ proiect pentru restul activitatilor eligibile.

Avantajul aici este ca nu este nevoie de contributie proprie a antreprenorului la finantarea cheltuielilor eligibile din planul de afaceri.

Cheltuieli eligibile la submasura 6.2:

Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatii codului CAEN din cererea de finantare, vor fi eligibile, indiferent de natura acestora, cu exceptia achizitionarii de vehicule pentru transportul rutier de marfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/ 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Achizitionarea de teren NU poate reprezenta un scop in sine, realizabil prin accesarea acestei masuri. Prin urmare, suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitionarea terenului construit/ neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Achizitionarea unei constructii poate fi eligibila numai impreuna cu terenul aferent, valoarea totala teren+constructie trebuie sa se incadreze in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. NU se accepta achizitia apartamentelor/ birourilor in spatii rezidentiale, respectiv, de birouri.

Daca la verificarea celei de-a doua transe de plata se va constata ca suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitia terenului construit/ neconstruit este mai mare de 10% din valoarea nerambursabila aferenta obiectivelor indeplinite (calculata conform procentelor), cea de-a doua transa de plata va fi diminuata cu diferenta pana la suma acceptata.

Submasura 6.4 – Pana la 200.000 euro nerambursabili

In Submasura 6.4 “Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”- ITI Delta Dunarii, sprijinul public nerambursabil este mai mare, ajungand la 200.000 de euro, insa antreprenorii trebuie sp contribuie si ei la investititia din proiect. Firmele care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost vor putea obtine maximum 100.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de:

90% pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism; precum si pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.
70% pentru celelalte afaceri eligibile.

Restul de necesar de finantare trebuie pus de antreprenori.

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans in vederea demararii investitiei in formularul Cererii de Finantare, AFIR poate sa acorde un avans de maximum 50% din valoarea eligibila nerambursabila.

Spre deosebire de cealalta linie de finantare, la Submasura 6.4 pot fi finantate si planuri de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor non-agricole existente.

Costuri eligibile specifice:

 • constructia, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea cladirilor;
 • achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje, instalatii si echipamente noi;
 • investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Cheltuielile legate de achizitia in leasing a activelor vor putea fi considerate acoperite doar in cazul in care leasingul ia forma unui leasing financiar si prevede obligatia beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
 • sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii ori din cerintele minime impuse de PNDR 2014-2020;
 • sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 • sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
 • sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii-montaj.

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile a)-e) si vor fi decontate proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului.

Prin exceptie, cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse conditiile a)-e) trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii, altele decat cele referitoare la constructii-montaj.

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanta umana;
 • Autospeciala pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;
  Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Masina de maturat carosabilul;
  Auto betoniera;
 • Autovidanja;
 • Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat).

Ambulanta veterinara, masina de transport funerar sunt eligibile cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina;
sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect.

In cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati, cu exceptia celor propuse prin proiect.

Ghidul solicitantului submasura 6.2

Ghidul solicitantului submasura 6.4

Sursa: startupcafe.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.