GAL “Valea Siretului” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Masura 41, sub-masura 413-322

GAL_Valea_Siretului.png

GAL_Valea_SiretuluiGAL “Valea Siretului” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Masura 41, sub-masura 413-322Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale“, astfel:

Masura 413.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” se prelungeste pana pe 13.06.2014, astfel perioada de depunere aferenta sesiunii de cereri de proiecte pentru M41.413.322 este 24 februarie 2014 – 13.06.2014.

Tipurile de beneficiari eligibili:
• Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;
• Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;
• Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
• ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare;
• Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Fondul disponibil in aceasta sesiune pentru Masura 41.413-322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” este de 206.610 euro;

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro;

Finantare nerambursabila prin M41.413-322 este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica negeneratoare de profit si pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. Volumul sprijinului nu poate depasi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minimum 3 ani fiscali conform regulii “de minimis” stipulata in Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006;

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 euro;

Data limita de depunere a proiectelor: 13.06.2014, ora 14:00.

Atentie! Asociatia GAL Valea Siretului va acorda prioritate investitiilor care integreaza in proiect actiuni de mediu.

*Nota
Potrivit prevederilor  G.S. aferent masurii 41 V.06 din noiembrie 2013, GAL-urile pot depune proiecte la APDRP cu minimum 5 luni inainte de 30 iunie 2014; de la aceasta prevedere sunt exceptate proiectele ale caror beneficiari indeplinesc conditiile prevazute in procedura de contractare si alte proceduri aplicabile.

Avand in vedere cele mentionate, potentialii beneficiari ce urmeaza sa depuna cereri de finantare pe masura lansata in cadrul apelului de selectie trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in procedura de contractare, la momentul depunerii dosarului Cererii de finantare, respectiv:

1. autorizarea beneficiarilor (cu statut minim de persoana fizica autorizata, intreprindere individuala sau intreprindere familiala sau micro-intreprindere asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si in legislatia in vigoare);
2. asigurarea finantarii conform procedurii de contractare.

Datele de contact ale GAL, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sediul GAL din satul Sabaoani, comuna Sabaoani, str. Orizontului, nr. 58, judetul Neamt. Telefon/fax: 0233 735 903; Mobil: 0744 599 003; 0744 599 001. E-mail: [email protected] com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.