GAL Valea Siretului lanseaza o sesiune de depunere de proiecte pentru masurile 41.413-312 si 41.413-322

GAL_Valea_Siretului.png

GAL_Valea_SiretuluiAsociatia Grup de Actiune Locala “Valea Siretului”, autorizata de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a teritoriului, invita potentialii beneficiari din comunele Sabaoani, Tamaseni, Doljesti, (jud. Neamt) si Rachiteni (jud. Iasi) la sesiunea de depunere a proiectelor pentru masurile: 41.413-312 si 41.413-322.

Perioada de depunere proiecte de la 24.02.2014 pana la 28.03.2014.

Locul depunerii proiectelor: sediul GALVS comuna Sabaoani, str. Orizontului, nr. 58, judetul Neamt, de luni pana vineri in intervalul orar 8.00 – 16.00 .

Masura 41 sub-masura 413-312Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” cu tipurile de beneficiari eligibili:

– Micro-intreprinderile (avand mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de pana la 2,0 milioane Euro echivalent in lei);
– Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi.

Fondul disponibil in aceasta sesiune pentru MASURA 41.413-312 – “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” este de 614.196 €.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 €.

Finantare nerambursabila:

– prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la:

70%, din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele ce prevad activitati de servicii si nu va depasi:

– 50.000 €/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

– 100.000 €/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;

– 200.000 €/ proiect pentru alte micro-intreprinderi.

85% din totalul cheltuielilor eligibile, in cazul in care proiectele prevad activitati de productie de bunuri. in situatia proiectelor care vizeaza atat activitati de productie de bunuri cat si servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investitie, iar in aceasta situatie se vor elabora bugete distincte, valoarea maxima a sprijinului va fi de:

50.000 €/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata, intreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, intreprindere familiala;

100.000 €/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;

200.000 €/ proiect pentru intreprindere individuala, societati cooperative mestesugaresti de gradul I, societati cooperative de consum de gradul I, societati comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca intreprindere individuala. Procentul de 85% se aplica numai activitatilor incluse in codurile CAEN cuprinse in Anexa 9B “Lista codurilor CAEN de productie de bunuri” (Anexa 9B se poate consulta pe adresa www.apdrp.ro).

40% din totalul cheltuielilor eligibile, in cazul in care proiectele prevad achizitia de utilaje agricole (cod CAEN 0161 – Activitati auxiliare pentru productia vegetala si cod CAEN 7731 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole).

Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu 10% pentru investitiile realizate de tinerii cu varsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finantare.

Suma minima eligibila a unui proiect este 5.000 €.

Masura 41 sub-masura 413-322Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” cu tipurile de beneficiari eligibili:
• Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;
• Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;
• Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
• ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare;
• Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Fondul disponibil in aceasta sesiune pentru Masura 41.413-322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” este de 206.610 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro.

Finantare nerambursabila prin M41.413-322 este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica negeneratoare de profit si pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.

Volumul sprijinului nu poate depasi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minimum 3 ani fiscali conform regulii “de minimis” stipulata in Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 euro.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in GHIDURILE SOLICITANTULUI disponibile in format electronic pe site-ul www.galvaleasiretului.ro; in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport de hartie la sediul GAL “Valea Siretului”.

Datele de contact ale GAL, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sediul GAL VS din satul Sabaoani, comuna Sabaoani, str. Orizontului, nr.58, judetul Neamt. Telefon/fax: 0233 735 903; Mobil: 0744 599 003. E-mail: [email protected].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.