GAL Valea Siretului: sesiune de depunere proiecte pentru masurile 41.411-112, 41.411-121 si 41.413-322

GAL_Valea_Siretului.png

GAL_Valea_SiretuluiAsociatia Grup de Actiune Locala “Valea Siretului”, autorizata de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a teritoriului, invita potentialii beneficiari din comunele Sabaoani, Tamaseni, Doljesti, (jud. Neamt) si Rachiteni (jud. Iasi) la sesiunea de depunere a proiectelor pentru masurile: 41.411-112; 41.411-121 si 41.413-322.

Perioada de depunere proiecte de la 08.08.2014 pana la 08.09.2014;

Locul depunerii proiectelor: sediul GAL din comuna Sabaoani, str. Orizontului, nr. 58, jud. Neamt, de luni pana vineri in intervalul orar 800 – 1630.

Masura 41.411-112“Instalarea tinerilor fermieri” are un buget disponibil de 80.000 euro. Suma maxima nerambursabila pe proiect este de 40.000 euro, 100% nerambursabili.

Tipurile de beneficiari eligibili: fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE.

Categoriile de beneficiari eligibili  sunt:

  • persoana fizica;
  • persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008;
  • asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Masura 41.411-121 “Modernizarea exploatatiilor agricole” are un buget disponibil de 320.000 euro.  Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul acestei masuri este de 200.000 euro. Suma minima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul acestei masuri este de 5.000 euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole – activitatea principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx.

Masura 41.413-322  “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” are un buget disponibil de 421.317 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro;

Finantare nerambursabilaprin M41.413-322 este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica negeneratoare de profit si  pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibilepentru proiectele generatoare de profit. Volumul sprijinului nu poate depasi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minimum 3 ani fiscali conform regulii “de minimis” stipulata in Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006;

Tipurile de beneficiari eligibili:

  • Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;
  • Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;
  • Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare;
  • Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in GHIDURILE SOLICITANTULUI disponibile in format electronic pe site-urile www.apdrp.rosi www.galvaleasiretului.ro; in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport de hartie la sediul GAL “Valea Siretului”;

Datele de contact ale GAL, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sediul GAL VS din satul Sabaoani, comuna Sabaoani, str. Orizontului, nr.58, judetul Neamt. Telefon/fax: 0233 735 903; Mobil: 0744 599 003. E-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.