GHID PRACTIC- CUM RECUNOSTI SIMPTOMELE UNEI ACHIZITII TRUCATE?

10 SIMPTOME pe care le-am depistat în procedurile de achiziții publice derulate de autorități contractante la proiectele pe fonduri europene sunt:
*Reducerea nejustificată a termenelor ca urmare a publicării unui anunț de intenție. ”Simpla publicare a unui anunț de intenție nu poate conduce în mod automat la aplicarea reducerii termenului cuprins între data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data-limită de depunere a ofertelor. Simpla afirmație că autoritatea contractantă a publicat în anunțul de intenție toate informațiile pe care le cunoaște la momentul transmiterii spre publicare a acestuia nu este suficientă”, subliniază ghidul.
*Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului. ”Simpla accelerare a procedurii de atribuire, fără o justificare a situației care a determinat urgența, nu poate
conduce la reducerea termenelor. Accelerarea procedurii de atribuire nu poate fi susținută în măsura în care, din culpa autorității contractante generată de inacțiunea acesteia (de exemplu, neformalizarea deciziilor luate de membrii comisiei de evaluare), perioada de evaluare a candidaturilor și/sau ofertelor și/sau atribuirea/semnarea contractului s-a prelungit nejustificat”.
Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete. Aici ghidul enumeră ca abateri concrete: ”solicitarea unor criterii prin raportare la o anumită arie geografică restrânsă (de exemplu: o unitate de producție stabilită în România sau în zona de referință a proiectului, o stație de asfalt situată în limitele județului”), ”restrângerea artificială a concurenței prin solicitarea de experiență similară specifică unui anumit tip de construcție (de exemplu, construirea de școli în loc de construcții civile)”, ”solicitarea de dovezi nerezonabile pentru demonstrarea îndeplinirii unui anumit criteriu de calificare (de exemplu, copia facturilor pentru dovedirea îndeplinirii unui anumit nivel al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului)”, restricționarea competiției prin solicitarea unor certificate sau autorizații care nu sunt relevante pentru îndeplinirea contractului (de exemplu, ISO 9001 de la producător)”.
*Utilizarea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” cu includerea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili.
*Excluderea automată a ofertantului cu prețul cel mai scăzut pentru a compensa/a justifica eventualele probleme care pot apărea în derularea ulterioară a contractului, fapt care denotă că proiectul a fost conceput și pregătit insuficient sau prost.
*Modificarea anunțului de participare prin clarificări, ci nu prin publicarea unei erate.
*Respingerea solicitării de modificare a datei-limită de depunere a ofertelor, la cererea ofertanților.
*Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal).
*Lipsa informațiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situație care duce la depunerea de contestații.
*Neacordarea unui interval rezonabil de timp pentru activitatea de evaluare a ofertelor/negocierea modificărilor contractuale.

About Ion Coman

Presedinte Director General in cadrul Agentiei de Consultanta PROEUROPA FONDURI EUROPENE Sibiu, MEMBRU in cadrul CENTRULUI DE INFORMARE SI ASISTENTA pentru IMM-INFOBIZ SIBIU MEMBRU IN CADRUL RETELELEI MULTIPLICATORILOR DE INFORMATII AI PNDR, precum si RETELEI NATIONALE DE DEZVOLTATE RURALA -RNDR Aria de operatiuni: Regiunile CENTRU si NORD-­VEST Domeniu de specializare: PROIECTE ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE EUROPENE/GUVERNAMENTALE Managementul achizitiilor publice in proiectele cu cofinantare europeana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.