Ghidul specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, Etapa a II-a mecanismului DLRC

por-ghid-finantare.jpg

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene publica in consultare Ghidul specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala in cadrul etapei a II-a a Mecanismului Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC).

Status: Activ
Depunere: 13.11.2017, ora 16.00.
Buget total: 167.345.621,78 Euro

Obiectiv

Aplicarea DLRC in zonele urbane are ca obiective scoaterea din saracie/reducerea saraciei si integrarea sociala prin stimularea asocierii „de jos in sus” a actorilor dintr-un teritoriu care elaboreaza si aplica strategii integrate si multisectoriale de dezvoltare locala.

Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) este un instrument pentru promovarea dezvoltarii integrate si implicarii comunitatilor in dezvoltarea locala prin formarea unui parteneriat local. Parteneriatul local are rolul de a elabora si de a implementa o strategie de dezvoltare locala integrata, beneficiind de finantare pe termen lung, si detinand puterea de decizie cu privire la modul in care sunt cheltuite fondurile.

DLRC se axeaza pe anumite zone subregionale, fiind plasata sub responsabilitatea grupurilor de actiune locala (GAL) si realizata prin strategii de dezvoltare locala (SDL) cu caracter integrat si multisectorial.

Principalele nevoi adresate prin intermediul DLRC la nivel urban sunt atat de ordin infrastructural cat si nevoi ce vizeaza furnizarea de servicii, respectiv:

 • accesul redus sau lipsa accesului la:
 • conditii decente de locuire,
 • servicii medicale si sociale de calitate,
 • infrastructura si resurse educationale de calitate,
 • ocupare si oportunitati de ocupare,
 • un mediu ambiental si o infrastructura de utilitati publice de calitate,
 • slaba capacitate de inovare si cunoastere la nivelul zonei,
 • riscul mare de excluziune sociala (acest risc este rezultatul cumulului de nevoi enuntate mai sus, nu este o nevoie in sine, ci un efect) pentru grupurile defavorizate identificate in cadrul zonelor urbane marginalizate.

Fiecare zona vizata de un parteneriat local (grup de actiune locala) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa aiba o populatie totala (inclusiv populatia marginalizata) de minimum 10.000 locuitorisi maximum 150.000 de locuitori
 • sa faca parte dintr-un oras cu o populatie de peste 20.000 locuitori ;
 • sa fie coerente (unitare) din punct de vedere economic, social si fizic.

Solicitanti eligibili

Apelul se adreseaza Grupurilor de Actiune Locala (GAL) constituite / aflate in curs de constituire in mediul urban (orase cu o populatie de peste 20.000 locuitori), care isi propun sa implementeze Strategii de Dezvoltare Locala destinate comunitatilor marginalizate urbane, printr-o abordare integrata si complementara a investitiilor in infrastructura si a investitiilor soft (de educatie si formare profesionala, ocupare, servicii sociale si socio-medicale etc.).

Strategiile de Dezvoltare Locala DLRC vizeaza zonele cele mai afectate de saracie si excluziune sociala de la nivelul oraselor (zonele marginalizate urbane), astfel incat comunitatile din aceste zone sa poata beneficia de solutii integrate si personalizate care sa le permita depasirea situatiei de vulnerabilitate.

Pot depune o Strategie de Dezvoltare Locala:

 • GAL-urile care au beneficiat de sprijin pregatitor in cadrul apelurilor de proiecte POCU….
 • GAL-urile constituite ca asociatie in baza O.G.nr.26/2000 care nu au beneficiat de sprijin pregatitor.
  Pachetul pentru depunerea SDL va cuprinde:
 • Scrisoarea de inaintare a SDL (2 exemplare);
 • Actul de identitate al persoanei care depune SDL;
 • Imputernicire a persoanei care depune SDL, daca este cazul;
 • Un exemplar al SDL cu anexe, pe suport hartie, si trei exemplare a SDL cu anexe, in format electronic;
 • OPIS al continutului SDL si anexelor (cu paginatie).

Un exemplar din Scrisoarea de inaintare a SDL va fi inapoiata deponentului, cu numarul de inregistrare in registrul electronic MDRAPFE – DGPSMISCSEPE.
Strategiile vor fi evaluate de catre un Comitet Comun de Selectie (CCS), conform Anexei 2 – Criterii de selectie SDL.

Buget

Pentru regiunile mai putin dezvoltate:

Alocarea financiara totala (cofinantarea UE + cofinantarea nationala) pentru sesiunea de selectie a SDL-urilor este de 167.345.621,78 Euro, fiind compusa din:

 • finantare POCU: 79.551.667,78 Euro, din care cofinantarea UE din FSE este de 75.574.084,40 Euro (corespunzand unei cofinantari UE de 95%), iar cofinantarea nationala este de 3.977.583,39 Euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 5%);
 • finantare POR: 87.793.954 Euro, din care cofinantarea UE din FEDR este de 85.106.383 Euro (corespunzand unei cofinantari UE de maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile), iar cofinantarea nationala este de 2.687.571 Euro (corespunzand unei cofinantari nationale, de la bugetul de stat, de 3% din valoarea cheltuielilor eligibile).

La nivelul proiectelor aferente SDL, contributia beneficiarului la finantarea nerambursabila va reprezenta minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile si, dupa caz, valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului.

Alocarea financiara totala (cofinantarea UE + cofinantarea nationala) pentru sesiunea de selectie a SDL-urilor este de 20.422.999,19 Euro, fiind compusa din:

 •  finantare POCU: 8.839.074,19 Euro, din care cofinantarea UE din FSE este de 7.955.166,78 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 90%), iar cofinantarea nationala este de 883.907,41 Euro (corespunzand unei cofinantari nationale de10%);
 • finantare POR: 11.583.925 Euro, din care cofinantarea UE din FEDR este de 10.638.298 Euro (corespunzand unei cofinantari UE de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile), iar cofinantarea nationala este de 945.627 Euro (corespunzand unei cofinantari nationale, de la bugetul de stat, de 8% din valoarea cheltuielilor eligibile)

La nivelul proiectelor aferente SDL, contributia beneficiarului la finantarea nerambursabila va reprezenta minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile si, dupa caz, valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului.

Sesiunea de depunere a SDL se va deschide in data de 14 august 2017.

Apelul este de tip competitiv, cu depunere continua, pana la data limita de 13.11.2017, ora 16.00.

Detalii privind deschiderea sesiunii de depunere a SDL vor fi publicate pe www.fonduri-ue.ro/POCU si www.inforegio.ro.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.