Granturi pentru licee: Proiect privind Invatamantul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE)

tineri.jpg

Au inceput depunerile de proiecte pentru granturi pentru licee: Proiect privind Invatamantul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE).

Status: INACTIV
Depunere pana la: 19.12.2016
Buget: 114.000.000 euro

Obiectiv

Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt imbunatatirea tranzitiei de la liceu la invatamantul tertiar si cresterea gradului de retentie in primul an universitar in institutiile finantate in cadrul proiectului.

Rezultatele asteptate ale ROSE sunt:
1) Reducerea ratei de abandon in clasele terminale din liceele sprijinite in proiect, de la valoarea de referinta de 6,5% la tinta finala de 3,5%;
2) Reducerea, in scolile sprijinite in proiect, a procentului liceelor cu rate de abandon peste 7%, de la valoarea de referinta de 23,1% la tinta finala de 10%;
3) Cresterea ratei de absolvire in liceele sprijinite in proiect, de la valoarea de referinta de 86,9% la tinta finala de 93%;
4) Cresterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat in liceele sprijinite in proiect, de la valoarea de referinta de 49,6% la tinta finala de 59%;
5) Cresterea ratei de retentie in primul an universitar in facultatile sprijinite in proiect, de la valoarea de referinta de 82,3% la tinta finala de 84,5%.

Componentele proiectului
Componenta 1 – Interventii sistemice si la nivelul liceelor (cost estimat 144,5 millioane euro). Aceasta componenta finanteaza interventiile legate de oferta educationala la nivel de sistem si liceu pentru abordarea factorilor educationali si personali care impiedica tranzitia elevilor de la liceu catre invatamantul tertiar, inclusiv abandonul, refuzul de a se inscrie la examenul de bacalaureat, sau obtinerea unei medii scazute la bacalaureat.

Sub-componenta 1.1 – Interventii la nivelul liceelor (cost estimat 127,3 millioane euro). Aceasta sub-componenta sprijina tranzitia elevilor din sistemul de invatamant secundar superior catre invatamantul tertiar si utilizeaza o abordare descentralizata, bazata pe acordarea de granturi individuale liceelor. Granturile sunt acordate in mod necompetitiv liceelor de stat care necesita imbunatatirea performantelor scolare, reprezentand peste 80% din totalul liceelor publice. Granturile vor fi acordate pe o perioada de 4 ani, perioada care sa permita implementarea activitatilor care vizeaza sprijinirea elevilor de la clasa a IX-a pana la clasa a XII-a (sau alte clase terminale, dupa caz).

Din fondurile alocate acestei sub-componente va fi finantata, de asemenea, asistenta tehnica necesara pentru stabilirea unui mecanism de asigurare a calitatii pentru Schema de Granturi pentru Licee (SGL) pe parcursul tuturor etapelor aferente derularii acesteia, incluzand: (i) elaborarea unor ghiduri referitoare la activitatile pedagogice si de sprijin eligibile, care pot fi finantate din grant; (ii) facilitarea elaborarii de catre licee a propunerilor de proiect pentru accesarea granturilor, in acord cu Planul de Dezvoltare Institutionala (PDI)/Planul de Actiune al Scolii (PAS); (iii) evaluarea propunerilor de proiect; (iv) asistenta tehnica pentru implementarea activitatilor pedagogice; si (v) monitorizarea implementarii proiectelor si verificarea la fata locului a stadiului de realizare.

Sub-componenta 1.2 Interventii Sistemice (cost estimat 17,2 millioane euro). Aceasta sub-componenta finanteaza: (i) revizuirea curriculumului pentru invatamantul secundar superior, cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate, inclusiv elevii de etnie roma; (ii) formarea cadrelor didactice si a directorilor de licee in vederea implementarii si adaptarii curriculumului revizuit la nevoile si abilitatile elevilor (educatie incluziva), a aplicarii metodelor de predare centrate pe elev, a formarii competentelor interculturale si a evaluarii formative; (iii) imbunatatirea conditiilor de predare in cadrul Caselor Corpului Didactic; (iv) revizuirea si actualizarea bancii de itemi pentru evaluarea nationala de la finalul clasei a VIII-a si examenul de Bacalaureat, asigurarea formarii personalului si imbunatatirea platformelor TIC existente la nivelul Centrului National de Evaluare si Examinare (CNEE); (v) crearea si pilotarea unei evaluari la finalul ciclului de invatamant obligatoriu, pentru elevii de clasa a X-a; (vi) elaborarea de materiale didactice in format digital; (vii) dezvoltarea si implementarea campaniilor de constientizare in randul elevilor si cadrelor didactice, care sa poata fi adaptate elevilor apartinand grupurilor dezavantajate, inclusiv elevilor romi; si (viii) intarirea capacitatii MENCS de utilizare a informatiilor educationale in monitorizarea invatamantului secundar si a tranzitiei elevilor catre invatamantul tertiar.

Componenta 2 – Interventii la nivelul universitatilor si Programe de Vara (cost estimat 49,1 millioane euro). Aceasta componenta sustine activitati proiectate sa vina in intampinarea nevoilor studentilor aflati in pericol sa abandoneze facultatea in primul an de studiu. Aceasta componenta finanteaza trei scheme de granturi, una necompetitiva si doua competitive, pentru universitatile de stat cu studenti aflati in risc de abandon. In plus fata de granturi, aceasta componenta finanteaza si asistenta tehnica pentru evaluarea propunerilor de proiect si monitorizarea implementarii. Aproximativ 85% dintre facultatile din universitatile de stat din Romania vor beneficia de interventii in cadrul acestei componente.

Componenta 3 – Managementul proiectului, Monitorizare si Evaluare (cost estimat 6,4 millioane euro). Aceasta componenta finanteaza activitatile curente de management al proiectului ROSE, activitatile de monitorizare si evaluare, campaniile de informare/ diseminare, activitatile de audit al proiectului, precum si costurile salariale si operationale ale UMPFE. Tot prin aceasta componenta se vor mai finanta: (i) studii privind elevii de liceu participanti la programele de vara; (ii) o evaluare de impact a programului de granturi in vederea evaluarii rezultatelor elevilor si a proceselor de management scolar; (iii) o analiza a programelor existente de sprijin al elevilor din invatamantul secundar superior aflati in situatie de dezavantaj; (iv) revizuirea schemei de imprumut pentru studenti din invatamantul tertiar; si (v) alte studii de monitorizare si evaluare.

Solicitanti eligibili

Schema de Granturi pentru Licee, finantata in cadrul Sub-componentei 1.1 a proiectului ROSE, vizeaza 1.154 de licee de stat, reprezentand aproximativ 80% din totalul liceelor publice din Romania, care vor fi sprijinite in vederea imbunatatirii tranzitiei de la liceu la invatamantul tertiar.

Pentru a putea accesa schema de granturi finantate din proiectul ROSE, liceele trebuie sa indeplineasca cel putin unul dintre criteriile1 urmatoare:
• Rata de promovare a examenului de bacalaureat ≤ 90%;
• Rata de absolvire a claselor terminale de liceu ≤ 95%.

Grupul tinta vizat in cadrul SGL sunt elevii de la clasa a IX-a pana la clasa a XII-a (sau alte clase terminale, dupa caz), inmatriculati in liceele beneficiare de granturi, in special elevii apartinand unor grupuri dezavantajate.

Urmatorii sunt considerati a fi elevi apartinand unor grupuri dezavantajate: elevii care provin din familii cu venituri mici, elevii discriminati pe baza identitatii/etniei (inclusiv romi), cei care traiesc in zone rurale sau alte zone in care nu exista scoli in proximitate, elevi avand unul sau ambii parinti care lucreaza in strainatate sau elevi care au cerinte educationale speciale.

Scop si principii de implementare

Scopul principal al Schemei de Granturi pentru Licee il reprezinta imbunatatirea calitatii serviciilor educationale furnizate de liceele beneficiare si, implicit, cresterea ratelor de tranzitie a elevilor catre invatamantul tertiar.

La nivelul liceelor beneficiare de granturi, rezultatele asteptate presupun imbunatatiri in ceea ce priveste:
1) Eficienta si eficacitatea interne ale liceului, evidentiate prin:
a) scaderea ratei de abandon;
b) cresterea ratei de absolvire a liceului;
c) cresterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat;
d) progresul scolar.
2) Dinamica interna organizationala a liceului, inclusiv comunicarea pe orizontala si verticala intre actorii relevanti (elevi, cadre didactice, parinti, directori, inspectori, reprezentanti ai comunitatii etc.);
3) Procesele de predare – invatare – evaluare; si
4) Accesul elevilor din grupurile dezavantajate la o educatie de calitate.

Buget
Alocarea financiara curenta, aferenta Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) este de aproximativ 114.000.000 euro, estimandu-se finantarea unui numar de aproximativ de 1.154 de granturi, cu o valoare medie a grantului de 100.000 euro (echivalentul in lei).

Implementarea Schemei de Granturi pentru Licee se realizeaza in etape / runde

tabel

Durata si valoarea maximala a unui grant

Valoarea grantului variaza intre 70.000 euro si 152.500 euro (echivalentul in lei), dupa cum urmeaza:

tabel1

Activitati eligibile

  • Activitati pedagogice si de sprijin, care includ, dar nu se limiteaza la ore remediale, tutorat, consiliere, indrumare/coaching, dezvoltarea personala a elevilor, indrumare si orientare in cariera, dezvoltarea de abilitati socio-emotionale, precum si activitati destinate elevilor din grupuri dezavantajate (elevi de etnie roma, elevi cu cerinte educationale speciale, alti elevi cu risc de abandon crescut).
  • Activitati extracurriculare, care includ, dar nu se limiteaza la vizite sau excursii de documentare, stagii de practica/internship, participare la diferite competitii, activitati destinate infiintarii/ dezvoltarii de retele scolare etc.
  • Activitati de renovare si dotare, care includ mici lucrari interioare de modernizare/reparatii a spatiilor de scolarizare, cu impact redus sau fara impact negativ asupra mediului, si achizitii de bunuri in scop educational (echipamente IT, software, echipamente, mobilier si alte materiale necesare pentru dotarea spatiilor de scolarizare).

Cheltuieli eligibile

cheltuieli

cheltuieli1

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului
Ghidul solicitantului
Anexe

Finantator: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa (UMPFE)
Sursa: edu.ro

[caseta-final-fise]

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.