Granturile SEE: Apelul “Sinergii pentru viitor – copii in situatii de risc”

copil_cersetor.jpg

Apelul “Sinergii pentru viitor – copii in situatii de risc” este orientat spre proiecte care propun masuri concrete si eficiente care vizeaza, in principal, cresterea bunastarii copiilor vulnerabili.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 17.03.2014
Suma minima: 200.000 euro
Buget total: 7.058.823 euro

copil_cersetorObiective specifice

Apelul sprijina proiecte mari, dezvoltate la nivel judetean/municipal, regional sau national, orientate sa rezolve probleme de sistem, pentru un numar mare de beneficiari, inclusiv romi, care traiesc intr-un mediu multicultural, confruntandu-se cu marginalizarea si, uneori, cu discriminarea.

Rezultatele asteptate sunt:

 • cresterea accesului si participarii la educatie prescolara
 • imbunatatirea frecventei scolare si reducerea fenomenului de abandon scolar
 • imbunatatirea abilitatilor de viata
 • cresterea nivelului de constientizare a nevoii de a beneficia de educatie in randul familiilor copiilor la risc, dar si a comunitatii in general
 • prevenirea si reducerea exploatarii si abuzurilor de orice fel
 • prevenirea si reducerea delincventei si alienarii sociale determinate de expunerea la modelele sociale deviante
 • prevenirea agravarii conditiilor care pot conduce la dezorganizarea familiei sau excluziune sociala
 • profesionisti mai bine pregatiti implicati in activitatile destinate copiilor la risc sau in cele vizand incluziunea sociala
 • cresterea nivelului de acces la servicii adaptate/integrate adresate copiilor in situatii de risc

Eligibilitatea solicitantilor si a grupurilor-tinta

In cadrul apelului  “Sinergii pentru viitor – copii in situatii de risc”, solicitantii eligibli sunt entitatile publice si organizatiile ne-guvernamentale (ONG).

Responsabilitatea initierii, pregatirii si implementarii proiectului revine promotorilor de proiect (PP).

Toti PP trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 1. sa fie persoana juridica recunoscuta oficial si inregistrata in Romania avand capacitatea, in conformitate statutului sau, de a actiona in domeniul protectiei copilului, educatiei (formale sau nonformale) si/ sau protectiei drepturilor omului;
 2. sa aiba o experienta semnificativa si relevanta pentru proiect (a gestionat, in ultimii cinci ani, cel putin doua proiecte relevante, fiecare cu un buget mai mare decat grantul solicitat).

In cazul in care PP este o entitate publica, trebuie sa fie, de asemenea, ordonator de credite.

Un PP poate sa trimita o singura aplicatie in cadrul acestui apel. La nivelul de Program, acelasi PP poate primi finantare pentru maximum doua proiecte.

La nivel local, partenerii eligibili sunt entitatile publice (asa cum sunt definite mai sus) si ONG-urile cu experienta relevanta in domeniul proiectului.

De asemenea, orice entitate publica sau ONG din statele donatoare este eligibila ca partener de proiect, in conditiile in care actioneaza conform statului sau, dovedeste ca are cunostinte si experienta in domeniul proiectului si aduce valoare adaugata parteneriatului.

Grupurile tinta eligibile sunt dupa cum urmeaza:

 1. copii (cu varste intre 3 si 15 ani) aflati in situatii de risc – ca si grup tinta principal (obligatoriu de abordat in proiect)
 2. parinti/tutori ai copiilor in situatii de risc care fac parte din grupurile tinta principale sau alti membri ai familiilor acestora
 3. personal/profesionisti/voluntari care lucreaza cu copii aflati in situatii de risc care fac parte din grupul tinta principal (ex., profesori, ingrijitori, psihologi, asistenti sociali etc.)
 4. alti membrii ai comunitatii

Proiectele care includ un procent relevant de beneficiari romi (cel putin 15% din beneficiarii proiectului proveniti din grupul tinta principal) vor avea un bonus adaugat la scorul final obtinut dupa evaluare.

Numarul minim de beneficiari ai proiectului din grupul tinta principal (copii in situatii de risc) este de 150.

Exemple de copii se confrunta cu riscuri specifice:

 • copii de varsta prescolara, care nu au fost inscrisi la gradinita sau care au nevoie de sprijin suplimentar pentru integrare scolara;
 • copii de varsta scolara care au parasit invatamantul obligatoriu sau sunt in pericol de abandon scolar;
 • copii cu talente deosebite, care fac parte din familii defavorizate economic si au nevoie de sprijin pentru a-si continua educatia;
 • copii care au unul sau ambii parinti aflati la munca in strainatate, care nu beneficiaza de supraveghere parentala adecvata sau copii care au nevoie de sprijin pentru reintegrare scolara si sociala dupa ce s-au intors din strainatate unde au locuit o vreme;
 • copii care traiesc in institutii de protectie a copilului sau beneficiaza de o alta masura de protectie;
 • copii care au de suferit de pe urma dezorganizarii/destramarii familiei;
 • copii abandonati sau care sunt in risc de a fi abandonati de familie (ex, ca urmare a dezorganizarii familiei), copii care traiesc pe strazi;
 • copii care sunt victime sau in risc de a deveni victime ale traficului de fiinte umane sau ale abuzului (neglijare, abuz fizic, emotional sau sexual etc.);
 • copii care au savarsit fapte penale si care beneficiaza de masura de probatiune, fiind lasati in familie, membri ai “gastilor de cartier” sau copii aflati in risc de a intra in aceste categorii;
 • copii cu dizabilitati, copii cu boli cronice sau aflati in risc de a contacta astfel de boli.

Activitati eligibile

Programul va oferi sprijin in principal pentru dezvoltarea de noi servicii (care nu au fost furnizate anterior pentru grupul tinta principal identificat) sau componente noi ale unor servicii existente, evitandu-se finantarea intretinerii unor servicii care sunt parte a unui angajament anterior al aplicantilor/partenerilor.

Finantarea se acorda numai proiectelor care propun servicii complementare sau inovative menite sa sprijine beneficiarii in accesarea serviciilor prestate in cadrul sistemului de educatie, de sanatate sau protectie sociala (indiferent de tipul de furnizor – privat sau public), evitandu-se duplicarea acestor servicii.

Exemple de activitati eligibile:

 • servicii ce vizeaza cresterea accesului copiilor in situatii de risc la educatia formala si nonformala (de ex., infiintare de servicii educationale complementare procesului educational, cum sunt “scoala dupa scoala”, mentorat scolar, alfabetizare, centre de zi pentru copii prescolari, precum si activitati extra-curriculare si de petrecere a timpului liber, cum ar fi tabere sau excursii educationale, vizite de studiu etc);
 • campanii de informare si educare pentru cresterea nivelului de constientizare privind nevoia de educatie (va fi incurajata implicarea familiei si a comunitatii in intregul ei);
 • servicii de sprijin pentru copii si familiile lor, facilitandu-se o mai buna integrare sociala (ex. servicii menite sa previna separarea sau sa faciliteze reintegrarea in familie a copiilor, consiliere psihologica si alte tipuri de servicii de suport pentru copii confruntati cu probleme specifice – sunt victime ale traficului de fiinte umane, ale violentei domestice, abuzului, exploatarii, excluziunii sociale, discriminarii, rasismului etc.);
 • sesiuni de formare si activitati pentru schimbul de experienta, vizite de studiu etc. pentru specialisti/ personal care furnizeaza servicii copiilor la risccu scopul de a dobandi noi cunostinte si abilitati specifice pentru a lucra cu ei;
 • actiuni complementare menite sa imbunatateasca integrarea sociala (ex. educatie pentru sanatate, educatie pentru un mediu curat, promovarea intelegerii interculturale, rezolvarea nevoilor specifice ale copiilor care ii impiedica sa mearga la scoala, lucru cu parintii/tutorii sau alti membri ai comunitatii etc);
 • stimulente care vizeaza cresterea motivatiei si mobilizarii beneficiarilor pentru activitatile proiectului (de ex. premii pentru beneficiarii care participa la anumite activitati sau pentru beneficiarii cu o prezenta constanta la activitatile proiectului, organizarea de competitii sportive, etc);
 • crearea de facilitati corespunzatoare pentru furnizarea serviciilor, inclusiv lucrari de micainfrastructura (ex., construirea sau reabilitarea cladirilor in care se vor derula activitatile educative, conectarea lor la utilitati – apa, canalizare, electricitate etc., in scopul de a crea conditii decente pentru furnizarea serviciilor, si/ sau reabilitarea principalelor cai de acces la aceste centre – drumuri, trotuare, poduri etc);
 • alte servicii inovative cu scopul de a contribui la incluziunea sociala a tinerilor in situatii de risc (de ex. pilotarea masurilor inovative pentru sistemul de educatie).

Durata minima eligibila a proiectului este de 10 luni, iar durata maxima, de 22 de luni. In orice caz, activitatile proiectului se vor incheia nu mai tarziu de 30 aprilie 2016, care este si sfarsitul perioadei de eligibilitate a implementarii proiectelor.

Conditii de finantare

In total, suma alocata pentru acest apel de propuneri de proiecte este de 7.058.823 euro. Suma totala alocata pentru acest apel ar putea fi suplimentata, in cazul in care Statele Donatoare aproba resurse suplimentare pentru program.

Suplimentarea resurselor va fi facuta publica, la momentul respectiv, pe site-ul OP si prin alte mijloace de informare, dupa caz.

Valoarea minima a sumei care poate fi solicitata pentru realizarea unui proiect este de 200.000 de euro, iar cea maxima este de 600.000 de euro.

Cofinantarea:

 1. In cazul in care PP este o entitate finantata, in totalitate sau partial, de la bugetul de stat, rata de finantare a grantului este de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului (din care 85% provine din fonduri SEE si 15% cofinantare de la bugetul de stat).
 2. In cazul in care PP este un ONG, rata de finantare a grantului este de 90% din cheltuielile eligible ale proiectului (restul de 10% fiind asigurat de PP si parteneri).

Termen-limita

Propunerile de proiecte vor fi redactate in limba romana (titlul si rezumatul proiectului se vor redacta si in limba engleza) si transmise, in cate doua exemplare (original si copie), plus o copie electronica (pe CD), identica cu copia hard.

Proiectele vor fi semnate si transmise de PP, la sediile FRDS (din Bucuresti, Alba-Iulia si Iasi), pana la data si ora anuntate (17.03.2014, ora 16.00), la urmatoarele adrese:

 • Bucuresti: strada Eugeniu, nr. 1., etaj 3, sector 3, Bucuresti;
 • Alba-Iulia: strada Miron Costin, nr. 2, Apt. 6, camera nr. 1, Alba-Iulia, judetul Alba;
 • Iasi: casuta postala nr. 2731, Oficiul Postal nr. 12 Iasi, judetul Iasi.

In cazul in care propunerea de proiect este trimisa prin posta, data postei nu trebuie sa fie mai tarziu de data limita pentru primirea propunerilor de proiect.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Cerere de propuneri “Sinergii pentru viitor – copii in situatii de risc” (PDF)

Ghidul solicitantului (PDF)

Anexe la Ghidul solicitantului (DOC)

Formular Cerere de finantare (XLS)

Corrigendum nr. 1 (PDF)

Finantatori: Norvegia, Islanda, Lichtenstein

Sursa: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.