Granturile SEE pentru energie regenerabila – Rondine

Rondine_sigla.jpg

Programul RO 06 (Rondine) finanteaza proiectele care vizeaza cresterea productiei de energie din surse regenerabile. Programul urmareste valorificarea resurselor hidroenergetice si geotermale pentru producerea de energie electrica si termica.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 27.05.2014
Buget: 8.387.406 euro
Suma minima: 170.000 euro

Rondine_siglaObiective specifice

Obiectivele programului sunt urmatoarele:

 1. punerea in functiune de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile;
 2. dezvoltarea economica a regiunilor in care se efectueaza investitiile;
 3. producerea de energie verde si atingerea standardelor de mediu prin diminuarea poluarii;
 4. protectia mediului, prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice;
 5. implementarea proiectelor de investitii pentru producerea energiei din surse regenerabile, cu impact asupra prevederilor Planul National de Actiune in Domeniul Energiei din Surse Regenerabile: “ponderea energiei electrice produse din aceste surse in totalul consumului brut de energie electrica trebuie sa fie la nivelul anului 2010 de 33%, la nivelul anului 2015 de 35% si la nivelul anului 2020 de 38%”.

Solicitanti eligibili

Pentru proiectele ce utilizeaza surse hidroenergetice: operatori economici privati sau de stat;

Solicitanti eligibili pentru proiectele ce utilizeaza surse geotermale:

 • Operatori economici privati sau de stat;
 • Unitati administrativ-teritoriale.

Operatorii economici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • sa aiba inscrisa in statut activitatea de “Productie si furnizare de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat”.
 • nu are obligatii restante la bugetul de stat si nu se afla in dificultate;
 • nu beneficiaza si nu va beneficia de finantare din alte fonduri publice si/sau europene pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale proiectului, daca intensitatea ajutorului de stat depaseste 50%.

Proiecte eligibile

Proiectele eligibile sunt urmatoarele tipuri de investitii pentru producerea energiei regenerabile:

 1. Investitii initiale si retehnologizarea hidrocentralelor, cu scopul extinderii (maririi) capacitatii de productie de electricitate din surse regenerabile;
 2. Investitii initiale si retehnologizarea centralelor de producere a energiei termice ce utilizeaza energia geotermala, cu scopul extinderii (maririi) capacitatii de productie de energie termica din surse regenerabile. Vor fi eligibile numai acele proiecte destinate unor locatii unde reteaua de distributie a agentului termic exista, inclusiv racordurile la utilizatori, necesitand doar conectarea la sursa geotermala.

Cheltuieli eligibile

Pentru componenta geotermala:

a) Achizitia si montajul urmatoarelor utilaje, instalatii si echipamente noi:

 • schimbator de caldura
 • statie de pompare
 • valves on top
 • echipamente si constructii necesare conectarii forajului la reteaua de distributie.

b) Costuri cu constructiile necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor mentionate la pct. a;

c) Costuri cu executia forajului/ forajelor noi sau cu reabilitarea unor foraj existente;

d) Cheltuieli cu executia unui centru de vizitare, care trebuie amplasat in imediata apropiere a investitiei, in limita a 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului;

e) Cheltuieli pentru indeplinirea cerintelor minime obligatorii cu privire la activitatile de informare si publicitate din cadrul proiectului, precum si cheltuielile cu realizarea, instalarea si intretinerea panoului de informare, in limita a 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului;

f) TVA care nu poate fi recuperat, conform reglementarilor legale in vigoare.

Pentru componenta hidro:

g) costuri cu executia cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aferente proiectului, cu dotarile aferente;

h) achizitia si montajul de utilaje, instalatii, echipamente noi necesare indeplinirii obiectivelor proiectului (active corporale);

i) cheltuieli cu executia unui centru de vizitare, care trebuie amplasat in imediata apropiere a investitiei, in limita a 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului;

j) cheltuieli pentru indeplinirea cerintelor minime obligatorii cu privire la activitatile de informare si publicitate din cadrul proiectului, precum si cheltuielile cu realizarea, instalarea si intretinerea panoului de informare, in limita a 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului;

k) TVA care nu poate fi recuperat, conform reglementarilor legale in vigoare.

Conditii de finantare

Bugetul apelului de proiecte Rondine este 8.387.406 euro (85% – Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, iar 15% de la bugetul de stat (Fondul pentru Mediu). Suma minima care poate fi acordata pentru fiecare tip de proiect este de 760.104 lei (echivalentul a 170.000 euro). Suma maxima care poate fi acordata pentru fiecare tip de proiect este de pana la 18.750.885 lei (echivalentul a 4.193.703 euro).

Finantarea se acorda in cuantum de:

 • Maxim 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, pentru operatorii economici de pe intreg teritoriul Romaniei, cu exceptia cazului in care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti- Ilfov, unde finantarea se acorda in cuantum de maximum 40%;
 • Maxim 100% din valoarea totala eligibila a proiectului, pentru unitatile administrativ-teritoriale de pe intreg teritoriul Romaniei, fara a se depasi suma maxima care poate fi acordata unui Promotor de proiect, in cadrul sesiunii de finantare.

Termen-limita

Dosarul de finantare va fi transmis intr-un plic sigilat, prin posta recomandata, curier sau depunere personala la adresa: Administratia Fondului pentru Mediu – Splaiul Independentei nr. 294, Corp A, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060031, sub conditia ca data primirii si a inregistrarii la AFM sa nu depaseasca data-limita a sesiunii de depunere: 27 mai 2014.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului Rondine, cu anexele aferente (PDF)

Finantatori: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Guvernul Romaniei

Sursa: Rondine.ro

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.