Granturile SEE: Programul pentru conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural

Patrimoniu_SEE.jpg

Acest program isi propune protejarea si conservarea patrimoniului cultural si natural pentru generatiile viitoare, precum si facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 7.04.2014/25.04.2014
Buget total: 10.997.474 euro

Patrimoniu_SEEObiective specifice

 • protejarea si valorificarea patrimoniului cultural din Romania;
 • dezvoltarea comunitatilor prin cresterea atractivitatii turistice si investitionale a oraselor si regiunilor, datorita conservarii, restaurarii si valorificarii patrimoniului cultural si natural;
 • conservarea si valorificarea patrimoniului imaterial in vederea consolidarii identitatii culturale a minoritatilor etnice si culturale, inclusiv a populatiei rome.
 • intarirea relatiilor bilaterale intre operatorii culturali din Romania si cei din statele donatoare cu privire la patrimoniul cultural.

Solicitanti eligibili

Solicitantul trebuie sa fie o entitate legal infiintata in Romania conform legislatiei romanesti aplicabile pentru fiecare dintre urmatoarele categorii de persoane juridice:

 1. institutii publice: autoritati publice, institutii culturale si arhivele statului;
 2. organizatii neguvernamentale, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, active in domeniile vizate de program (e.g. patrimoniu cultural, minoritati etnice)
 3. culte si asociatii religioase recunoscute potrivit legislatiei in vigoare in Romania;
 4. institutii de invatamant superior si institute de cercetare;
 5. alte entitati fara scop lucrativ active in domeniile vizate de program (e.g. patrimoniu cultural, minoritati etnice).

Solicitantul trebuie sa dovedeasca calitatea de proprietar/administrator sau faptul ca are dreptul de folosinta cu titlu gratuit sau detine in concesiune imobilul si/sau terenul care face obiectul investitiei.

Pentru a intensifica cooperarea, sunt puternic incurajate parteneriatele intre organizatii din Romania si, respectiv, din Statele Donatoare: Islanda, Liechtenstein si/sau Norvegia.

Ambele parti trebuie sa coopereze si sa convina asupra rolurilor lor in cadrul proiectului propus. Solicitantul si partenerul vor semna o Scrisoare de interes privind parteneriatul folosind modelul pus la dispozitie si o vor depune impreuna cu cererea de finantare.

Structura programului

Componenta 1 – Conservarea, renovarea si protejarea patrimoniului cultural urmareste obtinerea urmatoarelor rezultate:

 • restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice;
 • restaurarea/conservarea patrimoniului cultural mobil;
 • digitizarea bunurilor de patrimoniu si/sau a arhivelor, cataloagelor, inventarelor si crearea de baze de date;
 • crearea si dezvoltarea de muzee si spatii culturale.

Componenta 2 – Dezvoltarea comunitatilor locale si asigurarea unor mijloace de trai durabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural si cultural urmareste obtinerea urmatoarelor rezultate:

 • crearea sau imbunatatirea documentelor strategice, de planificare si management integrat pentru patrimoniul cultural;
 • protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorica si culturala;
 • facilitarea accesului la patrimoniul imaterial al minoritatilor culturale si etnice pentru publicul larg.

Activitati eligibile

Sunt considerate eligibile toate activitatile care au ca scop atingerea obiectivelor si rezultatelor prezentate mai sus, ca de exemplu:

 • Protectia, restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice;
 • Amenajari peisagistice pentru punerea in valoare a monumentelor istorice;
 • Modernizarea utilitatilor aferente monumentelor istorice (energie electrica, alimentare cu apa, canalizare);
 • Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie) pentru monumente istorice/muzee;
 • Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
 • Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea monumentelor istorice;
 • Constructia utilitatilor anexe (marcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame si indicatoare) pentru monumente istorice/muzee;
 • Constructia/reabilitarea/amenajarea caii de acces catre monumente istorice/muzee;
 • Protectia, restaurarea, conservarea si punerea in valoare a patrimoniului mobil;
 • Crearea infrastructurii pentru digitizarea bunurilor de patrimoniu, actiuni de digitizare a bunurilor de patrimoniu si creare de baze de date, precum si de facilitare a accesului publicului larg la acestea;
 • Realizarea de platforme si solutii tehnologice de punere in valoare a patrimoniului mobil si imobil, inclusiv prin digitizare;
 • Conservarea, amenajarea si punerea in valoare a patrimoniului natural, asigurarea accesului si facilitarea introducerii acestuia in circuitul public;
 • Realizarea de studii, analize, rapoarte privind patrimoniului material si imaterial, inclusiv proiecte tehnice, analize de impact, inventare, etc.;
 • Realizarea de documente strategice, de planificare si management integrat pentru obiectivele de patrimoniu;
 • Activitati de conservare si promovare a patrimoniului imaterial al comunitatilor etnice si culturale, inclusiv a populatiei rome;
 • Realizarea de cataloage si inventare a colectiilor care vizeaza mostenirea culturala a minoritatilor etnice si promovarea acestora;
 • Organizarea de expozitii si evenimente care sa valorifice patrimoniul apartinand minoritatilor etnice si culturale.

Lista de activitati are un caracter orientativ si nu este limitata la exemplele mentionate mai sus.

Perioada de implementare a proiectelor nu trebuie sa depaseasca 30 aprilie 2016.

Conditii de finantare

Pentru acest apel exista doua linii de finantare separate, in functie de valoarea proiectelor. Valoarea asistentei financiare nerambursabile aferenta proiectelor mari este de 9.821.004 euro, iar cea aferenta schemei de granturi mici este de 1.176.470 euro.

Pentru schema de granturi mici, valoarea finantarii nerambursabile poate varia intre 25.000 de euro/proiect si 85.000 de euro/proiect.

In cadrul schemei de granturi mici, bugetul este alocat pe componentele programului, dupa cum urmeaza:

 • Componenta 1: Conservarea, renovarea si protejarea patrimoniului cultural – 500.000 euro.
 • Componenta 2: Dezvoltarea comunitatilor locale si asigurarea unor mijloace de trai durabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural si cultural – 676.470 euro.

Pentru schema de granturi mari, valoarea finantarii nerambursabile poate varia intre 200.000 de euro/proiect si 2.000.000 de euro/proiect.

In cadrul schemei de granturi mari, bugetul este alocat pe componentele programului, dupa cum urmeaza:

 • Componenta 1: Conservarea, renovarea si protejarea patrimoniului cultural 9.097.474 euro.
 • Componenta 2: Dezvoltarea comunitatilor locale si asigurarea unor mijloace de trai durabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural si cultural 723.530 euro.

Rata finantarii nerambursabile acordata va fi dupa cu urmeaza:

 1. in cazul proiectelor implementate de organizatii de drept public – rata finantarii va fi de maxim 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;
 2. in cazul proiectelor implementate de organizatii de drept privat – rata finantarii va fi de pana la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

In cazul organizatiilor de drept privat contributia in natura este acceptata. Contributia in natura poate fi doar sub forma de munca voluntara (conform legii) si poate reprezenta maxim 50% din contributia proprie asigurata pentru proiect.

Baza de calcul a preturilor unitare pentru munca voluntara va lua in considerare datele oficiale cu privire la salariul minim si mediu pe economie la nivel national, stabilite de catre Comisia Nationala de Prognoza, in vigoare la momentul lansarii apelului de proiecte.

Termen-limita

Solicitantii au obligatia de a tehnoredacta cererea de finantare in limba romana si in limba engleza. Daca oricare dintre documentele justificative este intr-o alta limba decat romana sau engleza, acesta trebuie sa fie insotit de o traducere in limba romana sau engleza. Cererile de finantare completate cu scris de mana nu vor fi acceptate.

Cererile de finantare vor fi depuse intr-un plic sigilat: doua exemplare imprimate, un document original si o copie si o copie in format electronic pe CD/DVD, stick USB. Plicul trebuie livrat direct, prin posta sau curier. Documentele electronice vor fi depuse in formate compatibile cu urmatoarele programe: MS Word, MS Excel si Adobe Acrobat.

Cererile de finantare se pot depune in intervalul orar 9.00-17.00 de luni pana joi si intre 9.00-12.00 in zilele de vineri, la adresa:

Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Culturii/ Bulevardul Unirii, nr. 22, etaj 5, cam 503, Sector 3, cod postal 030833, Bucuresti.

Plicul sigilat trebuie sa aiba clar mentionate, pe una din fetele exterioare, urmatoarele informatii:

 • Granturi SEE: Programul PA16/RO12
 • Schema de granturi mici sau Cererea de Proiecte Mari 1/2013
 • Titlu proiect:
 • Solicitant:
 • Adresa:

Pentru proiectele mari, data-limita pentru depunerea cererilor de finantare este 7 aprilie 2014.

Pentru granturile mici, data-limita pentru depunerea cererilor de finantare este 25 aprilie 2014.

Pentru cererile de finantare depuse prin posta sau serviciu de curierat se va lua in considerare data de depunere a cererii in custodia postei sau a serviciului de curierat.

Pentru informatii suplimentare si clarificari puteti contacta Unitatea de Management a Proiectului: Ministerul Culturii, e-mail: [email protected]; Tel / fax: 021-222.84.79, 021-224.45.12.

Termenul de raspuns la intrebari/clarificari este de 3 – 5 zile lucratoare.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului (DOC, Ro): Granturi mari / Granturi mici; (DOC, En): Granturi mari / Granturi mici

Anexa 1 – Formularul cererii de finantare (DOC, Ro): Granturi mari / Granturi mici; (DOC, En): Granturi mari / Granturi mici

Anexa 2 – Bugetul proiectului (XLS): Granturi mari / Granturi mici

Anexa 3 – Declaratie de eligibilitate din partea solicitantului (DOC): Granturi mari / Granturi mici

Anexa 4 – Declaratie de eligibilitate din partea partenerului (DOC): Granturi mari / Granturi mici

Anexa 5 – Scrisoare de intentie privind parteneriatul (DOC, Ro): Granturi mari / Granturi mici; (DOC, En): Granturi mari / Granturi mici

Anexa 6 – Declaratia de angajament (DOC): Granturi mari / Granturi mici

Anexa 7 – Declaratia de conformitate (DOC): Granturi mari / Granturi mici

Anexa 8 – Raport intermediar de progres financiar (XLS): Granturi mari / Granturi mici

Anexa 8 – Raport intermediar de progres tehnic (DOC): Granturi mari / Granturi mici

Anexa 9 – Model de Contract de finantare (DOC): Granturi mari / Granturi mici

 

Finantatori: Norvegia, Islanda, Lichtenstein

Sursa: UMP Cultura

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.