Granturile SEE: Apelul “Sinergii pentru viitor – tineri in situatii de risc”

tineri_boschetari.jpg

Apelul “Sinergii pentru viitor – tineri in situatii de risc” este orientat spre proiecte care propun pentru imbunatatirea integrarii sociale si profesionale a categoriilor vizate.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 17.03.2014
Suma minima: 200.000 euro
Buget total: 5.705.882 euro

tineri_boschetariObiective specifice

Apelul sprijina proiecte mari, dezvoltate la nivel judetean/municipal, regional sau national, pentru un numar mare de beneficiari, inclusiv romi, care traiesc intr-un mediu multicultural, confruntandu-se cu marginalizarea si, uneori, cu discriminarea.

Rezultatele asteptate sunt:

 • o mai buna dezvoltare a abilitatilor de viata pentru tinerii aflati in situatii de risc
 • imbunatatirea sanselor pentru a avea acces la educatie si piata muncii pentru tinerii aflati in situatii de risc (inclusiv pentru mamele adolescente)
 • prevenirea si reducerea delincventei si alienarii sociale determinate de expunerea la modelele sociale deviante
 • cresterea gradului de constientizare cu privire la nevoia de educatie in randul membrilor de familie si a tinerilor din comunitatile locale in general
 • o mai buna pregatire a profesionistilor implicati in activitati adresate tinerilor si incluziunii sociale
 • cresterea nivelului de acces la servicii adaptate/integrate adresate tinerilor in situatii de risc

Eligibilitatea solicitantilor si a grupurilor-tinta

In cadrul apelului “Sinergii pentru viitor – tineri in situatii de risc”, solicitantii eligibli sunt entitatile publice si organizatiile ne-guvernamentale (ONG).

Responsabilitatea initierii, pregatirii si implementarii proiectului revine promotorilor de proiect (PP).

Toti PP trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 1. sa fie persoana juridica recunoscuta oficial si inregistrata in Romania avand capacitatea, in conformitate statutului sau, de a actiona in domeniul protectiei copilului, educatiei (formale sau nonformale) si/ sau protectiei drepturilor omului;
 2. sa aiba o experienta semnificativa si relevanta pentru proiect (a gestionat, in ultimii cinci ani, cel putin doua proiecte relevante, fiecare cu un buget mai mare decat grantul solicitat).

In cazul in care PP este o entitate publica, trebuie sa fie, de asemenea, ordonator de credite.

Un PP poate sa trimita o singura aplicatie in cadrul acestui apel. La nivelul de Program, acelasi PP poate primi finantare pentru maximum doua proiecte.

La nivel local, partenerii eligibili sunt entitatile publice (asa cum sunt definite mai sus) si ONG-urile cu experienta relevanta in domeniul proiectului.

De asemenea, orice entitate publica sau ONG din statele donatoare este eligibila ca partener de proiect, in conditiile in care actioneaza conform statului sau, dovedeste ca are cunostinte si experienta in domeniul proiectului si aduce valoare adaugata parteneriatului.

Grupurile tinta eligibile sunt dupa cum urmeaza:

 1. tineri (cu varste intre 16 si 29 de ani) aflati in situatii de risc3 – ca si grup tinta principal (obligatoriu de abordat in proiect)
 2. parinti/tutori ai tinerilor in situatii de risc care fac parte din grupurile tinta principale sau alti membri ai familiilor acestora
 3. personal/profesionisti/voluntari care lucreaza cu tineri aflati in situatii de risc care fac parte din grupul tinta principal (ex., profesori, ingrijitori, psihologi, asistenti sociali etc.)
 4. alti membrii ai comunitatii.

In cazuri justificate, copii in situatii de risc ar putea fi inclusi ca si grup tinta secundar (in calitate de beneficiari ai serviciilor similare furnizate grupului tinta principal sau in calitate de beneficiari ai unor servicii specifice), cu scopul de a asigura accesul la servicii pentru copii defavorizati din comunitatea tinta sau de a-i implica in activitati alaturi de tineri, dupa caz.

Proiectele care includ un procent relevant de beneficiari romi (cel putin 15% din beneficiarii proiectului proveniti din grupul tinta principal) vor avea un bonus adaugat la scorul final obtinut dupa evaluare.

Numarul minim de beneficiari ai proiectului din grupul tinta principal (tineri in situatii de risc) este de 170.

Exemple de tineri care se confrunta cu riscuri specifice:

 • tineri de etnie roma in situatii de risc;
 • tineri care au nevoie de sprijin suplimentar pentru integrare scolara, care au abandonat scoala sau sunt in situatie de a abandona scoala;
 • tineri talentati, apartinand familiilor defavorizate din punct de vedere economic, care au nevoie de sprijin suplimentar pentru a-si continua educatia;
 • tineri care traiesc in institutiile de protectie a copilului;
 • tineri care sufera ca urmare a destramarii /dezorganizarii familiei;
 • tinerii care traiesc pe strada;
 • tineri care sunt victime sau in risc de a deveni victime ale traficului de persoane sau abuzului (neglijare, abuz emotional, sexual sau fizic etc);
 • tineri infractori, membrii ai bandelor de strada sau tineri in risc de a intra in aceste categorii sau care au fost lasati in familie dupa comiterea unei infractiuni;
 • tineri cu dizabilitati, boli cronice sau cu risc de contractare a acestor boli;
 • tineri care au devenit sau vor deveni parinti (ex., adolescente insarcinate, parinti tineri, mame tinere singure etc);
 • tinerii cu nivel mediu sau redus de studii, aflati in cautarea unui loc de munca.

Activitati eligibile

Programul va oferi sprijin in principal pentru dezvoltarea de noi servicii (care nu au fost furnizate anterior pentru grupul tinta principal identificat) sau componente noi ale unor servicii existente, evitandu-se finantarea intretinerii unor servicii care sunt parte a unui angajament anterior al aplicantilor/partenerilor.

Finantarea se acorda numai proiectelor care propun servicii complementare sau inovative menite sa sprijine beneficiarii in accesarea serviciilor prestate in cadrul sistemului de educatie, de sanatate sau protectie sociala (indiferent de tipul de furnizor – privat sau public), evitandu-se duplicarea acestor servicii.

Exemple de activitati eligibile:

 • servicii ce vizeaza cresterea accesului tinerilor in situatii de risc la educatia formala si nonformala (spre exemplu programe educationale de tip “a doua sansa”, educatie remediala, alfabetizare, centre comunitare de invatare pe tot parcursul vietii, precum si alte servicii de educatie – dezvoltare personala, activitati extra-curriculare si de petrecere a timpului liber, cum ar fi tabere sau excursii educationale, vizite de studiu etc);
 • informare si comunicare: campanii de constientizare/ servicii pe diferite teme legate de nevoile grupurilor tinta (spre exemplu importanta educatiei formale/ informale, frecventarea scolii, formarea continua, voluntariatul, riscul de a deveni victima a traficului de fiinte umane, consumului de droguri, alcool etc., promovarea incluziunii sociale, cooperarea interculturala, o stare buna de sanatate, antreprenoriatul, protectia mediului etc);
 • studii avand drept scop documentarea privind situatia tinerilor in de risc, pentru a identifica si a evalua nevoile lor sociale specifice, servicii pentru ocuparea fortei de munca si servicii educationale, pentru a evalua impactul furnizarii serviciilor etc;
 • servicii specifice pentru tinerii care parasesc centrele rezidentiale, la varsta de 18 ani sau dupa (cum ar fi serviciile rezidentiale, servicii care au scopul de a facilita reintegrarea tinerilor in familii etc);
 • servicii de sprijin pentru tineri si familiile lor ce se confrunta cu probleme specifice (spre exemplu abuz, trafic de persoane, violenta domestica, excluziune sociala, discriminare, rasism; tineri cu probleme de comportament sau infractori sub supravegherea familiilor in vederea reintegrarii in societate, tinerii in detentie sau in probatiune, care traiesc in unitati/servicii de tip rezidential pentru copii si tineri abandonati, copii si tineri care sufera de o boala cronica etc);
 • servicii integrate de angajare pentru tinerii in situatii de risc (spre exemplu orientare profesionala, activitati motivationale, cresterea gradului de constientizare, asistenta pentru gasire de locuri de munca, consiliere si alte servicii de sprijin pentru initierea unei afaceri, inclusiv asistenta cu privire la modul de accesare si utilizare a micro-creditelor, targuri de locuri de munca, cluburi de locuri de munca etc);
 • programe de formare pentru tineri in situatii de risc privind imbunatatirea aptitudinilor si competentelor cerute pe piata fortei de munca (inclusiv cursuri IT, module de limbi straine, implicarea tinerilor in activitati de voluntariat, cu scopul de a imbunatati cunostintele si abilitatile lor, consiliere si asistenta pentru dezvoltare personala, consiliere in cariera etc);
 • masuri de sprijin pentru nevoile tinerilor in situatii de risc, care sunt parinti sau vor deveni parinti (de exemplu educatia parentala, consiliere si sprijin privind dezvaluirea sarcinii, sprijin in timpul sarcinii si nasterii, sprijin pentru tinerii tati, asistenta si formare pentru cadrele didactice care au de-a face cu parinti adolescenti);
 • evaluarea competentelor dobandite informal de catre tineri in situatii de risc, in scopul de a valida si certifica cunostintele, competentele si aptitudinile acestora pentru anumite locuri de munca;
 • actiuni complementare menite sa imbunatateasca integrarea sociala (de exemplu educatie pentru sanatate, educatie pentru un mediu curat, promovarea intelegerii interculturale, rezolvarea nevoilor specifice ale tinerilor care ii impiedica sa mearga la scoala, lucru cu parintii/ tutorii, imbunatatirea participarii tinerilor in procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile etc);
 • sesiuni de formare si activitati pentru schimbul de experienta, vizite de studiu etc. pentru specialisti/ personal care furnizeaza servicii tinerilor defavorizati cu scopul de a dobandi noi cunostinte si abilitati specifice pentru a lucra cu ei;
 • stimulente care vizeaza cresterea motivatiei si mobilizarii beneficiarilor pentru activitatile proiectului (de exemplu premii pentru beneficiarii care participa la anumite activitati sau pentru beneficiarii cu o prezenta constanta la activitatile proiectului, organizarea de competitii sportive etc);
 • crearea de retele si parteneriate pentru schimbul de experienta si integrarea celor mai bune practici in sprijinirea tinerilor in situatii de risc, inclusiv parteneriate cu entitati din statele donatoare;
 • crearea de facilitati corespunzatoare pentru furnizarea serviciilor, inclusiv lucrari de mica infrastructura (spre exemplu construirea sau reabilitarea cladirilor in care se vor derula activitatile educative, conectarea lor la utilitati – apa, canalizare, electricitate etc., in scopul de a crea conditii decente pentru furnizarea serviciilor, si/ sau reabilitarea principalelor cai de acces la aceste centre – drumuri, trotuare, poduri etc);
 • alte servicii inovative cu scopul de a contribui la incluziunea sociala a tinerilor in situatii de risc (de exemplu pilotarea masurilor inovative pentru sistemul de educatie).

Durata minima eligibila a proiectului este de 10 luni, iar durata maxima, de 22 de luni. In orice caz, activitatile proiectului se vor incheia nu mai tarziu de 30 aprilie 2016, care este si sfarsitul perioadei de eligibilitate a implementarii proiectelor.

Conditii de finantare

In total, suma alocata pentru acest apel de propuneri de proiecte este de 5.705.882 euro. Suma totala alocata pentru acest apel ar putea fi suplimentata, in cazul in care Statele Donatoare aproba resurse suplimentare pentru program.

Suplimentarea resurselor va fi facuta publica, la momentul respectiv, pe site-ul OP si prin alte mijloace de informare, dupa caz.

Valoarea minima a sumei care poate fi solicitata pentru realizarea unui proiect este de 200.000 de euro, iar cea maxima este de 600.000 de euro.

Cofinantarea:

 1. In cazul in care PP este o entitate finantata, in totalitate sau partial, de la bugetul de stat, rata de finantare a grantului este de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului (din care 85% provine din fonduri SEE si 15% cofinantare de la bugetul de stat).
 2. In cazul in care PP este un ONG, rata de finantare a grantului este de 90% din cheltuielile eligible ale proiectului (restul de 10% fiind asigurat de PP si parteneri).

Termen-limita

Propunerile de proiecte vor fi redactate in limba romana (titlul si rezumatul proiectului se vor redacta si in limba engleza) si transmise, in cate doua exemplare (original si copie), plus o copie electronica (pe CD), identica cu copia hard.

Proiectele vor fi semnate si transmise de PP, la sediile FRDS (din Bucuresti, Alba-Iulia si Iasi), pana la data si ora anuntate (17.03.2014, ora 16.00), la urmatoarele adrese:

 • Bucuresti: strada Eugeniu Carada, nr. 1., etaj 3, sector 3, Bucuresti;
 • Alba-Iulia: strada Miron Costin, nr. 2, Apt. 6, camera nr. 1, Alba-Iulia, judetul Alba;
 • Iasi: casuta postala nr. 2731, Oficiul Postal nr. 12 Iasi, judetul Iasi.

In cazul in care propunerea de proiect este trimisa prin posta, data postei nu trebuie sa fie mai tarziu de data limita pentru primirea propunerilor de proiect.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Cerere de propuneri “Sinergii pentru viitor – tineri in situatii de risc” (PDF)

Ghidul solicitantului (PDF)

Anexe la Ghidul solicitantului (DOC)

Formular Cerere de finantare (XLS)

Corrigendum nr. 1 (PDF)

Finantatori: Norvegia, Islanda, Lichtenstein

Sursa: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.