Hotararii Guvernului nr. 1072/2003

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. – Hotararea Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 656 din 16 septembrie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. Alineatul (3) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si pentru lucrarile de reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari ale constructiilor existente, finantate din fonduri publice, avand valori mai mari sau egale cu 1 milion lei (RON), exclusiv T.V.A.”

Art. II. – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitii contrare se abroga.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU TARICEANU

NOTA DE FUNDAMENTARE

Lucrarile de reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari ale constructiilor existente sunt, de regula, lucrari de proportii reduse. Realizarea lor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare. Aceasta presupune necesitatea expertizarii tehnice, verificarea documentatiilor si aprobarea documentatiilor de proiectare de catre ordonatorul de credite.

Intrucat, conform prevederilor alin. (1) al articolului 1 din Hotararea Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, avizarea documentatiilor tehnico-economice de catre Inspectoratul de Stat in Constructii este obligatorie doar pentru obiectivele de investitii noi avand valori mai mari sau egale cu 1 milion lei (RON), consideram oportuna introducerea acestui plafon valoric si pentru avizarea lucrarilor de reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari ale constructiilor existente.

In acest sens propunem eliminarea cerintei obtinerii avizului Inspectoratului de Stat in Constructii pentru lucrarile de reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari ale constructiilor existente care au o valoare mai mica de 1 milion lei (RON), exclusiv T.V.A.

Pentru considerentele de mai sus am elaborat proiectul alaturat de Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice care, in forma prezentata, a fost avizat de catre ministerele interesate si de catre Consiliul Legislativ si pe care il supunem spre adoptare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
GHEORGHE DOBRE

MINISTRUL DELEGAT PENTRU LUCRARI PUBLICE SI AMENAJAREA TERITORIULUI
LÁSZLÓ BORBÉLY

0 thoughts on “Hotararii Guvernului nr. 1072/2003”

  1. Marian GHIONU spune:

    Hotarare nr. 723 din 04/07/2007 (Hotarare 723/2007)
    pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice

    Publicat in Monitorul Oficial nr. 495 din 24/07/2007

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.