Informare pentru fermieri

                În cadrul campaniei de depunere cereri de plată pe suprafață pentru anul 2009 (campanie ce se va desfășura în perioada 2 martie – 15 mai fără penalități și 16 mai – 9 iunie cu penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere) fermierii din județul Iași pot beneficia și de Măsurile 212 și 214, măsuri cuprinse în PNDR și delegate către APIA.

 

I.              Măsura 212 se referă la Sprijinul pentru fermierii din zonele defavorizate altele decât cele montane.

 

                Măsura 212 este un instrument prin care se acordă sprijin financiar pentru utilizatorii terenurilor agricole situate în zone unde producţia agricolă este mai redusă cantitativ şi/sau calitativ datorită unor condiţii naturale şi unde este importantă menţinerea echilibrului de mediu stabilit între practicile agricole şi condiţiile naturale. Sprijinul financiar acordat compensează diferenţele faţă de condiţiile naturale prezente în alte zone, care nu sunt defavorizate.

                În județul Iași se acordă sprijin pentru ZDS (Zone Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice). Acestea sunt areale continue, formate din cel puţin 3 UAT-uri, unde nota de bonitare nu depăşeşte 28 puncte şi niciun UAT nu are notă de bonitare mai mare de 30 de puncte.

                Sprijinul financiar este oferit sub forma unei plăţi anuale fixe pe hectar de teren agricol utilizat, situat în cadrul zonelor defavorizate – altele decât zona montană. Aceste plăţi sunt condiţionate de respectarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu pe toată suprafaţa fermei şi nu pot depăşi sumele maxime stipulate în Anexa Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1257/1999.

                Beneficiarii acestui sprijin sunt fermierii care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole situate în zona defavorizată de condiţii naturale specifice. Beneficiarii au obligația continuării activităţilor agricole timp de 5 ani de la data efectuării primei plăţi aferente acestei măsuri şi respectării Bunelor Agricole şi de Mediu pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului.

                Condiții de acordare a plăților:

 – fermierul depune o cerere de plată la APIA în termenul prevăzut şi bifează câmpul specific din cerere (6), prin care solicită sprijin pentru ZDS;

 – parcelele au suprafaţă minimă de cel puţin 0,3 ha, iar suprafaţa agricolă a fermei/exploataţiei trebuie să fie de minim 1 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole şi arbuştilor fructiferi suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

– exploataţia pentru care se solicită plata compensatorie se află în una dintre localităţile din listele unităţilor administrativ-teritoriale din România, încadrate în  ZDS, aprobate prin PNDR;

– fermierul respectă GAEC-urile, pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului.

                Nivelul sprijinului: este de 60 Euro/ha pentru ZDS.

                În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare, conform celor de mai jos:

 

Suprafaţa (Ha)       Valoare plăţi (Euro/Ha)

1-50                        100% din valoarea plăţii pentru fiecare ha

50.01-100                75% din plată

100.01-300              50% din plată

Peste 300                35% din plată

               

                Lista UAT incluse în Zona Defavorizată de condiţii naturale Specifice din județul Iași:

1. Andrieşeni

2. Aroneanu

3. Bosia

4. Ciorteşti

5. Costuleni

6. Dagâţa

7. Dolheşti

8. Golăieşti

9. Grozeşti

10. Mădârjac

11. Osoi

12. Popricani

13. Prisăcani

14. Răducăneni

15. Sineşti

16. Tansa

17. Tomeşti

18. Ţigănăşi

19. Ţuţora

20. Vlădeni

 

II.             Măsura 214 se referă la Plățile de Agro-mediu.

 

                Această formă de  sprijin încurajează fermierii şi alţi administratori de terenuri să deservească societatea ca întreg, prin introducerea sau continuarea aplicării metodelor de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, a peisajului şi caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului şi a diversităţii genetice.

                Din cele 4 pachete de agro-mediu (un pachet de agro-mediu reprezintă un set de cerinţe pe care fermierul se angajează să le respecte timp de 5 ani) existente , în județul Iași sunt aplicabile numai două:

 • Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări
 • Pachetul 4 – Culturi verzi

                Beneficiarii sunt fermierii care desfăşoară activităţi agricole, pe terenurile agricole situate în lista comunelor eligibile cuprinse în PNDR 2007-2013.

                Criterii de eligibilitate:

 • Să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha;
 • Să declare toate parcelele agricole;
 • Să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor;
 • Să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile, în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei;
 • Să depună dosarul complet, conform condițiilor publicate de APIA potrivit, prevederilor legale.
 • Să permită efectuarea controalelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens;
 • Să comunice în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.

                Valoarea sprijinului: Plata de agro-mediu este acordată ca plată fixă la hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile adiţionale suportate de fermieri.

 

                Pachetul 3:

                Se acordă, la pachetul 3, 101 euro pe hectar pentru Lanius minor și Falco vespertinus.

                Condiții care trebuie îndeplinite:

– utilizarea fertilizanţilor este interzisă;

– utilizarea pesticidelor este interzisă;

– cositul se poate efectua cel mai târziu până la data de 1 iulie;

– cosirea se va efectua în etepe;

– o bandă necosită sau nepăşunată, lată de 3 m, va fi lăsată pe marginile fiecarei parcele;

– masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

– păşunatul se va efectua cu maxim 1UVM / ha;

– păşunile inundate nu vor fi păşunate decât după două săptămâni de la retragerea apelor;

– este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;

– nu se vor realiza însămânţări sau supraînsămânţări; se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental

– lucrările cu utilajele mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate pe acest angajament.

               

                Lista UAT eligibile în cadrul Pachetului pilot 3 Pajişti Importante Pentru Păsări – Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus:

1. Andrieşeni

2. Coarnele Caprei

3. Focuri

4. Gropniţa

5. Movileni

6. Popricani

7. Şipote

8. Ţigănăşi

9. Vlădeni

 

                Pachetul 4:

                Se acordă, la pachetul 4, 130 Euro pe hectar.

                Condiții care trebuie îndeplinite:

– se poate aplica pentru maximum 80% din terenul arabil aparţinând unei ferme

– semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie

– plantele ce pot fi utilizate ca şi culture verzi sunt: mazărea măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina

– doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi

– biomasa formata trebuie să fie incorporată în sol până la finalul lunii martie

nu este permis aratul pajiştilor pe toată durata angajamentului

 

                Pachetul 4 se aplică la nivelul întregului județ.

 

                Pentru mai multe informații referitoare la condițiile și obligațiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin pe Măsurile 212 și 214 vă rugăm să vă adresați Centrului Județean sau Centrelor Locale ale APIA Iași:

               – Centrul Județean Iași, Șoseaua Națională, nr.5, tel. 0232.214212, e-mail : [email protected], coordonator serviciu IACS – Boicu Magda

               – Centrul Local Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.47-49, tel.0232.215222, e-mail: [email protected], șef de centru local – Botez Calin

               – Centrul Local Grajduri, comuna Grajduri, tel. 0232.228360, e-mail: [email protected], șef de centru local – Năstase Gheorghe

               – Centrul Local Hârlau, str. N. Iorga, nr.76, tel. 0232.720040, e-mail: [email protected], șef de centru local – Sava Gabriela

               – Centrul Local Pașcani, str. Izvoarelor, bl. H11, tel. 0232.767010, e-mail: [email protected], șef de centru local—Drența Maria

               – Centrul Local Țibănești, comuna Țibanești (în fosta poștă), tel.0232.326199, e-mail: [email protected], șef de centru local – Jescu Daniel

               – Centrul Local Târgu Frumos, str. Petru Rareș, bl.16, parter, tel.0232.711999, e-mail: [email protected], șef de centru local – Bârsan Liviu

               – Centrul Local Vlădeni, comuna Vlădeni, tel.0232.299500, e-mail: [email protected], șef de centru local – Orhianu Cristian

               – Centrul Local Răducăneni, comuna Răducăneni, casa nr.1573, tel.0232.292060, e-mail:[email protected], șef de centru local – Salda Mihaela

 

 

             

13 thoughts on “Informare pentru fermieri”

 1. Barbu Ana Maria spune:

  Buna ziua,sunt matusa tutore unui minor al carui tata a decedat de 2 ani,noi avem domiciliul in Italia.Tatal minorului era fermier,bunicul baiatului a devenit fermier in locul acestuia …este vorba de multe terenuri fara animale..Intrebarea mea este pot sa devin eu fermiera avand in vedere ca sunt singura care se ocupa de minor si cum sa procedez.Va multumesc anticipat.

 2. Mihai spune:

  Mama are Agomediu si a declarat 1,46ha dar au taiat aproape jumatate de ha pe motiv ca livada cu Merele si Prunele este padurea au dreptate sau nu ce-i de la Apia Sighet

 3. anca spune:

  am 2 ha de teren din care 1,5 la asociatia comunei pot depunde cerere la apia pentru diferenta de suprafata si sa primesc subventie pe aceasta….mi s-a cerut la apia sa depun la banca o anumita suma de bani…ce reprezinta aceasta suma??multumesc

 4. admin spune:

  Pentru informații detaliate puteți merge la Centrul Județean APIA (dacă sunteți din județul Iași, la Centrul Județean APIA Iași din str. Dumbrava Roșie, nr.3)cu actele pe care le aveți pentru a consulta specialiștii noștri. Dacă aveți acces la un program legislativ, consultați Ordinul nr.246 din 2008, actualizat și O.U.G. nr.125 din 2006, actualizată, pentru a vedea dacă îndepliniți condițiile necesare.

 5. Rusu Daniel spune:

  am 300 Ha de teren agricol si fanat intr-o zona defavorizata. As vrea sa ma fac fermier si nu stiu ce sa fac si cum sa bag cerere la Apia ptr subventie si ptr ce s-ar preta mai bine. Suprafetele le-am arendat si cumparat recent si nu am avut bani sa le intabulez. Le-am inregistrat doar la primarie. Ce trebuie sa fac

 6. admin spune:

  Luati legătura cu șeful Centrului Local la care ați depus cererea de plată pentru a putea afla situația exactă.

 7. alexa ilie spune:

  ma numesc Alexa Ilie din sat coropceni com. ciortesti jud.Iasi si nu am primit subventiile pe suprafata 2008 si as vrea sa stiu daca mi se vor da.sau poate sa-u alocat banii in cont

 8. admin spune:

  Localitatea Sighetu Marmației se află pe lista UAT-urilor incluse în Zona Defavorizată de condiții naturale Specifice și Lista UAT eligibile în cadrul Pachetului 1 „Pajiști cu Înaltă Valoare Naturală” și Pachetului 2 „Practici agricole tradiționale”.Pentru mai multe detalii vă puteți adresa Centrului Local APIA Sighetu Marmației (SIGHETU MARMAȚIEI Str. 22 Decembrie, nr. 4,tel.:0262/310.068, e-mail: [email protected]) sau puteți studia Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Anexele 4A și 4B (http://www.maap.ro/pages/dezvoltare_rurala/PNDR_versiune_decembrie_2009.pdf).

 9. marian spune:

  sunt un fermier si am depus dosarul de subventie pe anul 2009 pe saps ,zona defavorizata si masuri de agromediu ,sunt inca in ceata pentru ca nu stiu daca ma aflu in zona defavorizata, va rog sa ma lamuriti judetul maramures loc.sighetu marmatiei

 10. admin spune:

  Pentru a vă putea răspunde e nevoie de mai multe detalii.În funcție de tipul de subvenție luați legătura cu colegii de la Serviciul măsuri de sprijin sau de la Serviciul ajutoare de stat, măsuri de piaţă.

 11. vreau sa verific daca au intrat banii in cont

 12. admin spune:

  Pentru mai multe informații privind posibilitatea accesării unor fonduri pentru înființarea unei ferme de melci vă puteți adresa Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Datele de contact le găsiți pe site-ul http://www.apdrp.ro/

 13. Cristian spune:

  Asi vrea sa imi deschid o ferma de melci si m-ar interesa o harta sau o lista a zonelor defavorizate din Romania unde se primesc subventii de la stat pentru investirea in aceste zone.Va multumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.