Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective principale:

a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive;

b. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a produselor obţinute;
c. Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole;

d. Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare.
Fondurile totale alocate Măsurii 123 prin FEADR sunt de 1.071.174.126 euro (1,07 miliarde de euro) din care:
contribuţia Guvernului României – 20% si contributia Uniunii Europene – 80%.

0 thoughts on “Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere””

  1. Marian GHIONU spune:

    Activitati eligibile
    Lista indicativa a cheltuielilor eligibile: 1. Investitii in active corporale, eligibile pentru produsele agricole: a) Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor; b) Construcii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; c) Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare; d) Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing; e) Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie. 2. Investiiii in active necorporale: a) Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului; b) Cumpararea de tehnologii (know-how), achiztionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; c) Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, pentru pregatirea implementarii proiectului (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor); d) Achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.