O noua schema de ajutor de stat pentru IMM-uri, proiecte intre 1-5 milioane euro

Furnizorul si administratorul  noii scheme aprobate de Guvern in cursul lunii septembrie va fi Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Platile ajutorului de stat se vor efectua in perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2023, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetelor anuale alocate schemei.

Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 200 milioane euro, iar bugetul anual maxim al schemei este de 50 milioane euro.

Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat societatile, care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a)sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

b)sunt intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare,

c)au capital social integral privat;

d)sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului/Registrul Asociatiilor si Fundatiilor au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei

e) activitatea (codul CAEN) pentru care solicita finantare este eligibila in cadrul schemei de ajutor de stat si autorizata la momentul depunerii cererii de finantare

f) nu inregistreaza datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

g)nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

h) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau Oficiilor Teritoriale pentru IMM si Cooperatie, denumite in continuare OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente.

i) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate” definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;

(2) Asociatii sau actionarii care controleaza mai multe intreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat in cadrul prezentei scheme doar in numele unei singure societati.

Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investitilor initiale, costurile fara T.V.A. aferente realizarii, respectiv achizitionarii, de active corporale si/sau necorporale, precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor aferente investitiei initiale, in scopul realizarii unor obiective de investitii, dupa cum urmeaza:

a) Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea – valoarea maxima considerata eligibila in cazul activelor corporale de natura constructiilor nu poate depasi 1.650 lei/mp arie desfasurata, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfasurata;

b) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru – prevazute la subgrupele 2.1 si 2.2. din Hotararea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;

c) Activele necorporale amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o concretizare fizica sau financiara precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala;

(2) Activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

a) sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investitiei pentru care s-a solicitat finantarea;

b) sa fie incluse in activele intreprinderii beneficiare de ajutor de stat si sa ramana asociate investitiei pentru care s-a acordat finantarea pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei;

c) sa fie achizitionate in conditii de piata, de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul.

(3) In cazul inchirierii constructiilor aferente investitiei, contractul de inchiriere trebuie sa aiba o valabilitate de cel putin cinci ani de la data finalizarii investitiei, iar valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna.

(4) Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.

(5) Nu se acorda ajutor de stat pentru cheltuieli efectuate inaintea semnarii acordului de finantare.

Investitiile realizate de intreprinderi in cadrul schemei trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa fie considerate investitii initiale, asa cum sunt definite in anexa nr 2;

b) sa aiba o valoare totala, fara T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milioane euro;

c) sa isi demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri;

d) sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul general consolidat al statului, pentru perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia;

Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar in cadrul acestei scheme nu poate depasi 22,5 milioane lei.

(2) Intensitatea bruta a ajutorului de stat regional, raportata la totalul cheluielilor eligibile nu poate depasi urmatoarele procente:

Regiunea Intensitatea maxima a ajutorului de stat Intensitatea maxima a ajutorului de stat
2017-2020 2017-2020
microintreprinderi si intreprinderi mici intreprinderi mijlocii
Regiunea Bucuresti (NUTS3 RO 321)
Regiunea Ilfov (NUTS3 RO 322)
30% 20%
Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) 40% 30%
Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord- Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud- Vest Oltenia 70% 60%

La punctaje egale ordonarea se va face in functie de punctajul obtinut la urmatoarele criterii si in ordinea urmatoare:

1.    Valoare investitiei
2.    Numarul de locuri de munca nou create
3.    Investitia initiala
4.    Activitatea pe care acceseaza schema
5.    Locatia realizarii investitiei-PIB
6.    Locatia realizarii investitiei-somaj
7.    Valoarea aportului propriu
8.    Categoria intreprinderii
9.    Valoarea capitalului subscris si varsat

Mult success,
Roxana Mircea

[email protected]

About Roxana Mircea

Sunt de 8 ani consultant fonduri europene si de scheme de ajutor de stat. De asemenea, sunt partener intr-un grup de firme de consultanta si alte servicii – REI FINANCE, REI INTERNATIONAL, REI Facility, Touched Marketing. Ma recomanda proiectele mari gestionate in ultimii 5 ani cu valori de 10, 30, 40 mil euro – acesta de 40 -Fabrica de biscuiti – ETI – Craiova – Schema de Ajutor de Stat. Sunt Presedintele Asociatiei Femeilor din Mediul Rural din Romania, ONG care a derulat diferite proiecte, inclusiv POSDRU pe economie sociala, am creat 50 de locuri de munca pentru persoane defavorizate si pentru studenti si am dus 220 studenti in practica etc.

4 thoughts on “O noua schema de ajutor de stat pentru IMM-uri, proiecte intre 1-5 milioane euro”

 1. Ștefan GHIOC spune:

  Două întrebări:
  1. dacă întreprinderea mai are un rest (să zicem până în 10% acțiuni deținute de AAAS (fostul FPS) poate accesa aceste fonduri?
  2. Dacă este întreprindere ,,legată,, , în sensul că majoritatea acțiunilor (să zicem peste 60%) sunt deținute de un SIF, iar în rest corespunde cerințelor de ,,Întreprindere mijlocie,, , poate accesa aceste fonduri?

  Aștept un e-mail, dacă este posibil!!

  Toate cele bune!

  SG

 2. Stirbul Cristian spune:

  Buna ziua , referitor la ce am citit va rog daca se poate sa-mi spuneti daca un Proiect cu valoarea de circa 260000 de Euro este eligibil. Va multumesc

 3. Angelescu Sorin spune:

  Buna ziua !

  Deja au fost discutii si propuneri la nivelul Comitetului Consultativ pentru IMM-uri pentru reducerea valorii minime a investitiei la 500.000 Euro. Ar fi bine daca am afla si o opinie argumentata privind grila de punctaj propusa, care favorizeaza doar anumite activitati economice, localizate in anumite judete.
  Pe de alta parte, ar fi util daca ati publica informatii si cu privire la momentul preconizat pentru aprobarea HG in Guvern si la o data aproximativa pentru lansarea apelului de proiecte. Sa nu uitam ca pana acum s-a prezentat doar o propunere de HG de Guvern in acest sens.

 4. radu dana spune:

  as dori sa stiu de cand estimati ca va fi activa?
  dar POR 2.2?
  cu calde multumiri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.