Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

MDRAP a publicat la data de 12.08.2016 în consultare publică un proiect de ordin cu privire la actualizarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Astfel, se are modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de consconsultare publica - modificare legetrucţii.

Modificările şi completările aduse de actualul proiect de „Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii” vizează:

  • Corelarea trimiterilor conţinute de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 (numite în continuare Normele metodologice) referitoare la unele articole din Legea nr. 50/1991, în prezent abrogate;
  • Corelarea trimiterilor conţinute de prevederile Normelor metodologice referitoare la alte acte normative, în prezent înlocuite de alte acte normative.
  • Abrogarea unora dintre prevederile Normelor metodologice ca urmare a redundanţei acestora generată de reproducerea normelor juridice aflate în Legea nr. 50/1991.
  • Clarificarea prin modificare/completare a unora dintre prevederile Normelor metodologice.
  • Corelarea atribuţiilor principale în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale structurilor de specialitate precizate în Normele metodologice cu cele prevăzute atât de Legea nr. 215/2001, cât şi de Legea nr. 350/2001.
  • Clarificarea problematicii funcţionării permanente a aparatului primăriilor prin posibilitatea delegării atribuţiilor primarului în baza Art. 65 din Legea nr. 215/2001
  • Eliminarea prevederilor Normelor metodologice referitoare la intrarea în legalitate a lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire, ca urmare a inconsecvenţei prevederile Art. 5 alin. (1) din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, ministrului administraţiei şi internelor, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 135/84/76/1284 din 27 aprilie 2010, care stabileşte că „Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuată după ce lucrările de investiţie au fost demarate sau proiectele au fost realizate”.
  • Clarificarea unora dintre prevederile Normelor metodologice referitoare la modificările de temă din timpul executării lucrărilor de construcţii, inclusiv prin precizarea situaţiilor ce constituie modificări ale temei pe baza căreia a fost întocmită documentaţia tehnică –D.T.
  • Eliminarea ambiguităţilor generate de prevederile Normelor metodologice referitoare la „Autorizarea execuţiei unor lucrări fără întocmirea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului”.
  • Introducerea, cu scopul simplificării procedurilor administrative pentru obţinerea avizelor şi/sau acordurilor organismelor centrale solicitate prin certificatul de urbanism, a posibilităţii de depunere spre avizare a documentaţiilor specifice şi prin sistemul de e-guvernare implementat prin punctul unic de contact electronic (PCU) organizat conform Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, prin portalul aflat la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro/, pentru autorităţile şi instituţiile care sunt înscrise în sistem şi au proceduri operaţionale specifice adecvate.

Sursa: www.mdrap.ro

Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

About Constantin Armasu

Constantin Armasu este consultant pentru institutii publice si companii de peste 14 ani si este specializat in consultanta pentru proiecte de infrastructura. Are o vasta experienta in implementarea de proiecte de infrastructura finantate din fonduri nerambursabile, in elaborarea documentatiilor de achizitie, in verificarea procedurilor de achizitie si a cererilor de rambursare, identificarea neregulilor in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene. A participat la elaborarea a peste 60 de proiecte de investitii in infrastructura cu finantare din fonduri europene. A fost implicat ca director de proiect, expert achizitii publice, expert financiar-contabil in peste 10 proiectele de asistenta tehnica pentru autoritati publice centrale. In calitate de expert achizitii publice a verificat respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice pentru mai mult de 100 de proceduri de achizitie realizate in cadrul unor proiecte cu finantare europeana.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.