PM Solutions: O noua sesiune deschisa de curs de Project Management

PM Solutions: O noua sesiune deschisa de curs de Project Management – 26-28 iunie 2006.
Activitatea organizatiilor moderne este din ce in ce mai mult orientata pe proiecte. Indiferent de industrie, cerintele clientilor sunt din ce in ce mai specifice si solutiile generale sunt din ce in ce mai greu de aplicat. Cursul de Project Management al PM Solutions: acest curs a primit premiul pentru „Cea mai buna instruire a anului” din partea Asociatiei Nationale a Informaticienilor din Administratia Publica si se adreseaza consultantilor care au fost implicati sau urmeaza sa fie implicati in activitatea de management a proiectelor, avand ca responsabilitati intelegerea si aplicarea proceselor de planificare si control in cadrul unui proiect.

1.Prezentare
Activitatea organizatiilor moderne este din ce in ce mai mult orientata pe proiecte. Indiferent de industrie, cerintele clientilor sunt din ce in ce mai specifice si solutiile generale sunt din ce in ce mai greu de aplicat. Specificitatea implementarii fiecarei solutii, parametrii de calitate, timp si cost sunt elementele definitorii ale unui proiect si sunt parametrii pe care organizatia Dumneavoastra trebuie sa ii urmareasca si sa ii tina sub control, deoarece profitabilitatea fiecarui proiect in parte afecteaza profitabilitatea generala a organizatiei.

Cursul de Project Management al PM Solutions: acest curs a luat nastere ca urmare a numeroaselor cereri exprimate de clientii nostri si a sesizarii unei nevoi de pregatire formala in Project Management care sa completeze experienta practica a managerilor de proiect si care sa puna in contextul unei metodologii consacrate practicile de project management ale diverselor organizatii.

Acest curs a primit premiul pentru "Cea mai buna instruire a anului" din partea Asociatiei Nationale a Informaticienilor din Administratia Publica si a fost ales de organizatii precum: Astral Telecom, Interbrew, Coca Cola, Lear Automotive, ANIAP si Oracle etc.

2. Audienta
Personal din cadrul companiei client care a fost implicat sau urmeaza sa fie implicat in activitatea de management a proiectelor, avand ca responsabilitati intelegerea si aplicarea proceselor de planificare si control in cadrul unui proiect.

3. Obiective

 • Identificarea caracteristicilor si resurselor necesare unui proiect tipic
 • Identificarea principiilor fundamentale pe care se bazeaza metodologiile de project management
 • Organizarea unui proiect
 • Planificarea si controlul evolutiei unui proiect
 • Descrierea fazelor principale ale planificarii, monitorizarii si controlului unui proiect
 • Introducerea notiunilor fundamentale despre management-ul resurselor unui proiect, management-ul financiar si al riscului, management-ul calitatii, controlul schimbarilor si al configuratiilor
 • optional, prezentarea functionalitatilor standard ale instrumentului software Microsoft Project si utilizarea acestuia in cadrul unui studiu de caz

4. Traineri
PM Solutions pune la dispozitie Project Manager-i cu experienta, avand la activ implementari de succes ale unor proiecte multinationale. Consultantii nostri detin certificari in Project Management din partea Open University UK, International Project Management Association sau British Computer Society, fiind membri ai unor organizatii internationale in domeniul project management-ului ca PMI (Project Management Institute USA) sau IPMA (International Project Management Association) si practicieni ai unor metodologii de project management recunoscute (ex: PRINCE2), Project Manager-ii nostri sunt recomandati de experienta lor si de proiectele finalizate cu succes.

5.  Perioada de desfasurare  a cursului
In perioada  26 – 28  Iunie 2006, PM Solutions organizeaza o sesiune de curs deschisa la care va invitam sa participati completand formularul atasat. Va rugam sa trimiteti acest formular completat pe adresa [email protected]solutions.ro pana la data de  20.06.2006 in vederea inscrierii.
 
6. Pretul cursului
Sesiune PM Fundamentals (3 zile) – 325 Euro
Sesiune PM Fundamentals + MS Project (4 zile) – 390 Euro

– Pretul include materialul de curs cu slide-urile utilizate de lector pe parcursul cursului, precum si exemple de formulare utilizate in cadrul proiectelor. Materialul de curs va fi furnizat si pe suport digital optic
– Pretul include serviciile de cattering (gustari si masa de pranz) pe durata desfasurarii cursului.
– Pentru mai mult de 1 participant din partea aceleiasi companii se acorda un discount de 10% din tariful total.

7. Prezentare cursuri PM Solutions

 • Curs Project Management Fundamentals – 3 zile + 1 zi MS Project (optional)
  • Prezentarea principiilor si conceptelor de baza, a tehnicilor si instrumentelor de lucru utilizate in cadrul proiectelor; optional Microsoft Project – utilizarea functionalitatilor specifice ale Microsoft Project 2000
 • Curs Project Management Fundamentals 1- 5 zile + 45 zile la distanta pentru elaborarea unui proiect care este evaluat la finalul cursului
  • Prezentarea si explicarea notiunilor fundamentale de Project Management care sa permita participantilor sa inteleaga organizarea si functionarea unui proiect in conformitate cu metodologiile consacrate de Project Management
  • Diploma recunoscuta de Asociatia de Project Management Romania. In urma absolvirii cursului se poate  accede la certificarea in Project Management  pe cele 4 niveluri de certificare ale asociatiei.
 • Curs Project Management Fundamentals 02 – 5 zile  – Program de formare profesionala
  • Prezentarea si explicarea notiunilor fundamentale de Project Management in conformitate cu metodologiile consacrate de Project Management si cu standardul ocupational pentru profesia de manager de proiect 
  • Certificat de absolvire pentru program de specializare ca manager de proiect .  Certificatul este recunoscut de Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
 • Curs PRINCE 2 – 3 zile
  • Prezentarea metodologiei de management de proiect PRINCE 2 prin descrierea componentelor, a tehnicilor si proceselor precum si un set de documente utilizate in cadrul proiectelor. PRINCE2 este o metodologie adoptata de CCTA (Central Computer an Telecommunications Agency) in anul 1989 iar in prezent este acceptata ca standard general de management al proiectelor la nivel European.

Pentru mai multe informatii referitor la serviciile oferite de PM Solutions, va rugam sa vizitati site-ul nostru la adresa www.pm-solutions.ro.

Formularul de inscriere poate fi descarcat de aici.

***

 PROJECT MANAGEMENT TRAINING
PM FUNDAMENTALS
Agenda cursului

 

1.Ce este un proiect?
a.Definitia unui proiect?
b.Caracteristicile proiectelor
c.Mediul (contextul) proiectului
d.Ce inseamna Project Management
e.Ciclul de viata al proiectelor

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va cunoaste caracteristicile unui proiect, mediul si ciclul de viata al acestuia (sunt prezentate exemple pentru mai multe tipuri de proiecte: tehnice, IT, Phare etc)

2.Organizarea proiectelor
a.Tipuri de organizatii
b.Rolurile in cadrul unui proiect
c.Organizarea proiectului
d.Comitetul de Conducere
e.Project Manager
f.Coordonatorul de Proiect al Beneficiarului
g.sefii de echipa

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va cunoaste structura organizatioanala a proiectului pe niveluri de responsabilitate, va putea identifica rolurile din cadrul unui proiect, va avea cunostintele necesare formarii unei echipe si va putea coordona transferul responsabilitatilor pentru proiect.

3.Principiile project management-ului
a.Elemente de baza
b.Etape in management-ul de proiect: Planificare – Executie – Control
c.Business Case (Justificarea Economica)
d.Metodologii pentru management-ul proiectelor
e.Instrumente software in Project Management

Obiective de referinta: in cadrul acestui capitol sunt prezentate motivele pentru care anumite proiecte esueaza, sunt prezentate principii si metodologii de project management (PRINCE2, PMBok, standardul ICB etc) si instrumentele software utilizate pentru a planifica si controla proiectele.

4.Sistemul de control al proiectelor
a.Elemente de baza
b.Biroul de Control al Proiectelor
 
Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va cunoaste si va putea utiliza elementele sistemului de control al proiectului (sistemul de planificare, financiar, de raportare, de control al schimbarilor si de management al configuratiilor).

5.Planificarea proiectelor
a.Etape fundamentale in planificare
b.Planul de Proiect
c.Aria de Cuprindere a Proiectului
d.Continutul Planului de Proiect
i.Planul tehnic
ii.Planul de resurse
iii.Planul de calitate
iv.Planul de venituri si cheltuieli
v.Registrul de riscuri
e.Diagrama Gantt

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va putea sa elaboreze planul de proiect,  planul de resurse, de calitate, de venituri si cheltuieli,  va putea sa intocmeasca registrul de riscuri asociate proiectului si va putea elabora un buget pentru finantarea proiectului.

6.Pachete de Activitati (Work Package)
a.Activitati de estimare
b.Descompunerea in activitati (Work Breakdown Structure)
c.Metode de estimare a duratelor si a costurilor
d.Definirea unui Pachet de Activitati (Work Package)

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va putea identifica pachetele de activitati din cadrul proiectului, va putea sa elaboreze structura defalcata a activitatilor si estima duratele si costurile acestora si va putea realiza graficul de derulare a  proiectului. 

7.Management-ul riscurilor
a.Definitia Riscului
b.Identificarea Riscurilor
c.Ce inseamna Managementul Riscurilor
d.Faze si activitati in Managementul Riscurilor
e.Atributele Riscului: Probabilitate, Impact, Scor, Trigger
f.Metode pentru managementul riscurilor

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va putea identifica si analiza riscurile ce pot aparea intr-un proiect,  va putea estima costurile riscurilor, va putea selecta optiuni si implementa masuri de risc control.

8.Management-ul financiar al proiectelor
a.Bugetul Proiectului
b.Principii in bugetarea proiectelor
c.Fluxul de numerar

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va putea elabora bugetul proiectului si stabili costurile aferente activitatilor proiectului (costul cu forta de munca, costurile financiare si logistice, costurile de educatie (training), costurile produselor proprii (interne), costurile produselor si servicilor tertilor (subcontractorilor), efortul estimat pe baza planului de proiect (Gantt Chart), costurile care rezulta din evaluarea riscurilor (buget pentru situatii neprevazute)), va cunoaste principiile in bugetarea proiectului.

9.Monitorizarea si Controlul proiectelor
a.Ciclul de control si minimizarea deviatiilor de la plan
b.Controlul progresului
c.Controlul fazelor proiectului si a activitatilor
d.Re-planificarea activitatilor
e.Puncte de control in cadrul proiectului (baseline planning)
f.Rapoarte si planuri de tratarea a deviatiilor de la plan

Obiective de referinta: in cadrul capitolului se prezinta ciclul de control al proiectului, modalitati de control al deviatiilor de la plan, controlul progresului, al efortului si cheltuielilor efectuate. La finalul capitolului cursantul va avea cunostintele necesare pentru a monitoriza, coordona, si controla programul proiectului, progresele acestuia.

10. Prognozarea si calculul valorii dobandite
a.Ce este prognozarea si de ce apelam la prognoza evolutiei proiectelor
b.Metoda de prognozare: Analiza Valorii Dobandite

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va avea cunostintele necesare pentru a putea prognoza evolutia proiectului, pentru a putea cuantifica costurile muncii prestate pana la un moment dat, valoarea deja realizata a activitatii in cauza si va putea calcula abaterea de cost si decalajul graficului de implementare.

11. Raportarea
a.Rapoarte de activitate
b.Structuri de raportare
c.Sedinte de control al progresului proiectului

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va putea sa identifice modalitatile de raportare si va putea sa elaboreze rapoarte de progres cu privire la stadiul de executie, cheltuielile realizate si modificarile aparute in proiect.

12.sedintele de proiect
a.Tipuri de sedinte
b.Pregatirea unei sedinte
c.Derularea si controlul sedintelor
d.Activitati dupa sedinta
e.Documentarea sedintelor

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va avea cunostintele necesare sa elaboreze documentatia pentru desfasurarea sedintelor de proiect si va cunoaste factorii de succes in desfasurarea unei sedinte reusite.

13.Controlul schimbarilor
a.Definirea punctelor de control (baseline)
b.Procesul de schimbare si controlul schimbarilor
c.Controlul versiunilor

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va cunoaste procedura formala si procesul de control al schimbarii si va putea analiza impactul unei schimbari.

14.Management-ul configuratiilor
a.Ce este Configuration Management (Management-ul Configuratiilor)
b.Rolul Management-ului Configuratiilor
c.Management-ul configuratiilor – functii de baza
d.Element de configuratie
e.Mecanismele management-ului configuratiei

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va cunoaste rolul, mecanismele si functiile management-ului configuratiilor.

15.Management-ul achizitiilor intr-un proiect
a.Planificarea achizitiilor
b.Descrierea produselor
c.Resurse necesare
d.“Make or buy”
e.Tipuri de contracte
f.Ciclul de procurare

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va putea identifica si planifica elementele proiectului care vor fi procurate din afara organizatiei, va cunoaste ciclul de procurare, va putea defini detaliile si cerintele pentru acceptarea livrabilelor proiectului, va putea identifica organizatiile sau departamentele care se vor ocupa cu procesul de achizitie.

16.Managementul Resurselor Umane
a.Ce inseamna Managementul Resurselor Umane intr-un proiect
b.Abilitatile Project Manager-ului
c.Planificarea organizationala
d.Motivarea si teoriile motivarii
e.Conducerea echipei de proiect
f.Leadership
g.Procesul de comunicare
h.Management-ul conflictelor
i.Tehnici si strategii de negociere
j.Managementul persoanelor cheie

Obiective de referinta: in cadrul capitolului sunt prezentate responsabilitatile si abilitatile manager-ului de proiect, este descris procesul de planificare organizationala, sunt prezentate teorii de motivare (Porter-Lawler, Hertzberg, X si Z (McGregor), Maslow) precum si instrumente de motivare. Este descris ciclul de viata al echipei de proiect (Modelul Tuckman), sunt prezentate modalitati de mediere a conflictelor si strategii de negociere.
la finalul capitolului cursantul va cunoaste criteriile de selectie a echipei de proiect, va putea forma echipa de proiect, va cunoaste modalitati de evaluare si motivare a acesteia.

17.Aspecte Juridice
a.Aspecte juridice – notiuni generale
b.Elaborarea ofertelor
c.Acorduri de colaborare (Teaming Agreements)
d.Sumarul contractelor
e.Responsabilitatile Project Manager-ului

Obiective de referinta: la finalul capitolului cursantul va cunoaste aspecte juridice referitoare la elaborarea contractelor de proiect, a ofertelor pentru licitatii si va putea analiza si asigura respectarea prevederilor contractuale ale proiectului.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.