PNDR 2014-2020 – 19.1: Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala

cooperare-agricultura.jpg

A fost lansat primul apel de proiecte pe sub-masura 19.1, destinata GAL-urilor, din noul PNDR 2014-2020.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 8 mai 2015
Buget: 2.400.000 euro

Ce presupune aceasta sub-masura?

GAL-strategiiGrupurile de Actiune Locala sunt parteneriate privat-publice active, constituite din reprezentanti ai sectorului public, sectorului privat si societatii civile, desemnati dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui sa indeplineasca o serie de cerinte privind componenta, teritoriul acoperit si care vor implementa o strategie integrata pentru dezvoltarea teritoriului.

Partenerii economici privati, precum si alti reprezentanti ai societatii civile vor reprezenta cel putin 51% atat la nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional. Populatia din mediul urban va avea o pondere de maximum 25% din totalul populatiei teritoriului. Entitatile provenite din mediul urban vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului si comitet de selectie).

Sprijinul pregatitor consta in sprijinul acordat beneficiarilor eligibili, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala.

Sprijinul pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala vizeaza:
• Derularea unui proces de consultare realizat la nivel local, cu implicarea, in mod activ, a actorilor locali si organizatiilor din teritoriu. in acest fel, potentialul GAL va analiza atat nevoile si oportunitatile de dezvoltare, cat si mecanismul de implicare activa a populatiei in dezvoltarea zonei.
• Actiuni de constructie institutionala, de instruire si de creare de retele, cu scopul de a pregati si implementa o strategie integrata de dezvoltare locala pentru o anumita zona.

Cine poate aplica pentru finantare?

In cadrul acestei Sub-Masuri beneficiarii eligibili sunt parteneriate privat-publice, indiferent daca reprezinta teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate in PNDR 2007-2013, sau parteneriate potentiale/existente formate din parteneri care au fost membri in GAL-uri autorizate si/sau parteneri care nu au mai fost membri in GAL-uri.

Beneficiarii eligibili mentionati mai sus vor incheia contractele de finantare cu AFIR, pentru obtinerea sprijinului pregatitor, prin reprezentantul legal desemnat.

Beneficiarii acestei Sub-Masuri trebuie sa respecte conditiile de eligibilitate privind componenta parteneriatului, respectiv:

  • Parteneriatul trebuie sa fie constituit din maximum 49% reprezentanti ai sectorului public;
  • Organizatiile din mediul urban trebuie sa reprezinte maximum 25% la nivel decizional (Comitet director si AGA) pentru asociatii autorizate, iar pentru parteneriate fara personalitate juridica- formatein baza Acordului de parteneriat, maximum 25% din totalul partenerilor.

Nu se acorda avans.

Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru aceasta sub-masura este 100%.

Rambursarea cheltuielilor pentru Sprijinul Pregatitor va fi efectuata doar pentru SDL-urile declarate eligibile de catre Autoritatea de Management, ulterior procesului de evaluare si selectie a SDL.

Sprijinul nu este conditionat de selectarea SDL.

Sprijinul financiar public pentru pregatirea SDL-urilor se va aloca intr-o singura sesiune de selectie a proiectelor si este de: 2.400.000 euro.

Aceasta suma reprezinta valoarea totala eligibila a proiectelor.

Se va oferi sprijin nerambursabil pana la suma maxima de 20.000 euro, astfel:

  • Cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proportional cu numarul de locuitori acoperit de SDL. Suma maxima de 10.000 de euro va fi acordata unui teritoriu in care nr. de locuitori este de 100.000 (maximum admis). Calcularea cuantumului de finantare pentru teritorii in care nr. de locuitori este mai mic de 100.000, se va realiza proportional in raport cu suma maxima ce poate fi acordata.
  • Cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor incadra in suma maxima de 10.000 de euro, indiferent de marimea teritoriului si populatia acoperita de SDL.

Ce activitati sunt finantate?

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru urmatoarele activitati:
(a) activitati de consultare, animare si organizare grupuri de lucru in vederea elaborarii SDL;
(b) consultanta tehnica si financiara in vederea elaborarii SDL, inclusiv achizitia de informatii si colectarea de date necesare elaborarii SDL;
(c) costuri de personal necesar in vederea elaborarii SDL.

Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in prealabil de catre beneficiar.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului
Ghidul solicitantului

Cerere de finantare

Sursa: AFIR
Finantator: Uniunea Europeana/Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

One thought on “PNDR 2014-2020 – 19.1: Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala”

  1. Ionașcu Ghiorghe spune:

    = O asociatie neguvernamentala (ONG) profesionista poate deveni consultata, prin membrii sai, cu CV corespunzator?
    = Ce trebuie sa cuprinda concret Strategia de dezvoltare locala? Conform legii 350/2001/2007 republicata, toate localitatile (orase, comune) au un Plan Urbanistic general, care cuprinde si o strategie de dezvoltare integrata! Acesta trebuie folosit?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.