Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole – Schema de Ajutor de Stat

fructe.jpg

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Schema de ajutor de stat nr. N 578/ 2009 aferenta Masurii 123 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”

Schema de Ajutor de Stat “Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole”
Obiectivele programului

Obiectivele generale ale Schemei de Ajutor de Stat vizeaza imbunatatirea nivelului general de performanta al intreprinderilor, prin cresterea competitivitatii intreprinderilor care realizeza investitii in sectoarele:

 • Procesarea de produse agricole prevazute in anexa 1 la Tratatul CE in vederea obtinerii de produse neagricole;
 • Procesarea primara a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase;
 • Procesarea produselor agricole in vederea obtinerii de biocombustibil.

Obiectivele specifice ale Schemei de Ajutor de Stat vizeaza:
1. Introducerea si dezvoltarea de noi tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agroalimentare, forestiere si a biocombustibililor;
2. Cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare si obtinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesarii ulterioare in intreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare si de siguranta alimentara;
3. Crearea de noi locuri de munca.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile care sunt inregistrate conform Legii nr 31/ 1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si care respecta prevederile Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– isi desfasoara activitatea in Romania, si nu sunt considerate “firme in dificultate”, in sensul prevederilor Orientarilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate.

Potrivit acestor reglementari “firma in dificultate” este:
a) societatea cu raspundere limitata si societatile pe actiuni, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social in ultimii 2 ani si a mai mult de un sfert din capital in ultimele 12 luni;
b) societatea in care cel putin o parte din asociati raspunde nelimitat de datoriile intreprinderii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu in ultimii 2 ani, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii, si cand mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut in decursul ultimelor 12 luni;
c) orice intreprindere, indiferent de forma juridica, care se afla in procedura de insolventa.

Chiar in cazul in care nici una din conditiile a), b) sau c) nu este indeplinita, o firma este considerata in dificultate cand prezinta simultan urmatoarele caracteristici: cifra de afaceri este in scadere, inregistreaza pierderi, acumuleaza datorii, scade fluxul de numerar, exista supracapacitate de productie etc.
– nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu au activitatea suspendata sau alte situatii similare reglementate de lege;
– la data depunerii Cererii de Finantare nu inregistreaza debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate;
– nu sunt intreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna.

Activitati eligibile

Schema de Ajutor de Stat se adreseaza tuturor intreprinderilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, indiferent de sectorul de activitate, care realizeaza investitii initiale in:

 • imobilizari corporale si/ sau necorporale in industria alimentara;
 • pentru prelucrarea primara a produselor forestiere;
 • pentru producerea de biocombustibili.

1. Investitii corporale:
– in cadrul acestei scheme, sunt considerate investitii initiale cheltuielile referitoare la investitiile initiale in imobilizari corporale care vor fi identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ si se refera la urmatoarele:
a) Constructii noi si/ sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
b) Constructii noi si/ sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
c) Constructii noi si/ sau modernizarea tuturor categoriilor de spatii si incaperi pentru producerea si stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilitatile si bransamentele necesare proiectului de investitie in limita a 10% din valoarea eligibila a acestuia;
d) Achizitionarea, inclusiv in leasing, de noi instalatii, masini si echipamente necesare activitatii, inclusiv pentru valorificarea reziduurilor forestiere (rumegus, lemn inutilizabil industrial etc.) si pentru producerea de energie din surse regenerabile, imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing, precum si pentru recoltarea (in cazul produselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primara a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase);
e) Achizitii, inclusiv in leasing financiar de noi mijloace de transport specializate.

Bunurile second hand nu sunt eligibile prin prezenta schema. Sunt considerate eligibile doar imobilizarile corporale noi.

2. Investitii necorporale:
Cheltuielile referitoare la investitiile initiale in imobilizari necorporale care vor fi identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ, vizeaza urmatoarele:
a) Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
b) Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
c) Achizitionarea de software, indentificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Conditii de finantare

Valoarea totala estimata a ajutorului de stat, care va fi acordat in cadrul schemei, angajata pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul in lei (RON) a 200 milioane Euro, contributie publica. Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie de minim 5.000 euro, echivalent in lei.

Valoarea maxima a ajutorului in cadrul schemei nu poate depasi 3.000.000 Euro/ proiect.

Proiectele de investitii ale caror cheltuieli eligibile depasesc suma de 50 milioane Euro nu sunt eligibile.

Intensitatea bruta a ajutoarelor de stat acordate in cadrul prezentei scheme este:

Pentru IMM-uri:
a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza in regiunea Bucuresti-Ilfov;
b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza in celelalte sapte regiuni de dezvoltare.

Pentru intreprinderi mari:
a) 20% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor care se realizeaza in regiunea Bucuresti-Ilfov;
b) 25% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza in celelalte sapte regiuni de dezvoltare.

Termene limita

Perioada de  depunere este  2 iulie – 14 august 2012.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Website-ul programului
Ghidul programului

3 thoughts on “Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole – Schema de Ajutor de Stat”

 1. Badea Dan spune:

  Buna ziua doresc sa va intreb acuma in 2014 se mai dau acele ajutoare sau subventi de 10000 euro /ha la plantarea salciei energetice si daca da unde ma adresez ce acte trebuie sa depun si unde si ce conditii trebuie sa indeplinescvor mai fi daca da cand, mai sunt astfel de masuri va multumesc,

 2. predoe ionel spune:

  va rog respectuos pot beneficia si eu de finantare sunt proprietarul unei mori de malai . utilajele existente sunt mari consumatoare de energie am construit grajduri pt animale multumesc frumos acesta este planul meu de afaceri . deasemenea doresc finantare pt untocator de furaje pt animale tel 0766545431

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.