POCA: Cererea de proiecte IP 1/2015 – Sprijin pentru actiunile din Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014 – 2020

images.jpg

Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritara 1 – Administratie publica si sistem judiciar eficiente – Obiectivul specific – 1.1. Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri, in concordanta cu SCAP

Status: LANSAT
Depunere pana la: 14 septembrie 2015
Buget: 250 mil. lei

cerere-POCARezultatele proiectului trebuie sa contribuie la rezultatele enumerate mai jos:

 • R1: Planificarea strategica si bugetarea pe programe in autoritatile si institutiile publice centrale sunt  realizate pe baza metodologiilor si instrumentelor comune;
 • R2: Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului;
 • R3: Mandate, roluri si competente clarificate atat la nivelul aceluiasi palier administrativ, cat si intre palierele administrative;
 • R4: Cadru pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local si pentru cresterea calitatii serviciilor publice implementat;
 • R5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice centrale imbunatatite  pentru sustinerea masurilor/actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.

Activitati eligibile:

1. Planificarea strategica si bugetarea pe programe la nivel central
2. Dezvoltarea de sisteme si instrumente de management
3. Imbunatatirea politicilor publice si cresterea calitatii reglementarilor

 • elaborarea, actualizarea procedurilor, metodologiilor privind planificarea strategica si bugetarea pe programe;
 • elaborarea documentelor strategice la nivelul ministerelor prioritare enumerate in AP 2014-2020 si a institutiilor publice care au in responsabilitate conditionalitati ex-ante;
 • sustinere implementarii bugetarii pe programe in special la nivelul ministerelor prioritare enumerate in AP 2014-2020;
 • dezvoltarea si implementarea de mecanisme de coordonare in cadrul si intre diferitele niveluri administrative, de cooperare si consultare intre actorii relevanti;
 • dezvoltarea de instrumente/mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice si a sistemului de colectare a veniturilor si taxelor;
 • colaborarea cu institutii de invatamant superior acreditate si institutii de cercetare pentru identificarea si implementarea de concepte si metode inovative;
 • realizarea de analize, studii in vederea identificarii si dezvoltarii de mecanisme si instrumente de imbunatatire a proceselor decizionale;
 • realizarea de ghiduri, manuale, organizarea de actiuni de identificare, promovare si diseminare a bunelor practici (ex. benchmarking/bench-learning), a inovarii si networking-ului in administratia publica.
 • realizarea de studii, analize de impact (inclusiv testul IMM, dupa caz) si evaluari sistemice ale cadrului de reglementare pe domenii specifice, pentru fundamentarea politicilor publice si cresterea calitatii reglementarilor;
 • realizarea de studii, analize, instrumente pentru clarificarea mandatelor, rolurilor si competentelor, atat la nivelul aceluiasi palier administrativ, cat si intre palierele administrative;
 • realizarea de mecanisme de coordonare,  monitorizare si evaluare a exercitarii competentelor autoritatilor si institutiilor publice;
 • dezvoltarea si implementarea de sisteme, proceduri si mecanisme pentru sustinerea elaborarii standardelor minime pentru coordonare si consultare cu factorii interesati privind implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor si strategiilor;
 • sustinerea elaborarii standardelor minime pentru fundamentarea procesului decizional de la nivel local;
 • elaborarea/actualizarea standardelor de cost si de calitate pentru serviciile publice, cu precadere in domeniile gestionate de ministerele prioritare din AP 2014-2020.

4. Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor personalului din autoritatile si institutiile publice centrale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pentru sustinerea actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; schimburi de experienta/networking cu autoritati/institutii/organisme ale administratiilor publice nationale si internationale.

Categorii de solicitanti eligibili

Pot depune fisa de proiect in cadrul acestei cereri de proiecte urmatoarele institutii:

 • Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru;
 • Ministerul Finantelor Publice;
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Varstnice;
 • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
 • Ministerul Sanatatii;
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii stiintifice;
 • Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor;
 • Ministerul Transporturilor;
 • Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
 • Ministerul Economiei, Comertului si Turismului;
 • Ministerul Energiei, intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;
 • Ministerul pentru Societatea Informationala;
 • Autoritati administrative autonome cu responsabilitati in realizarea masurilor prevazute in SCAP, anexa nr. 3, si/sau masurile privind capacitatea administrativa din conditionalitatile ex-ante enumerate in Acordul de parteneriat cu Romania 2014 – 2020 sau in cadrul fiecarui program operational.

Categorii de parteneri eligibili:

Pot fi parteneri in cadrul acestei cereri de proiecte urmatoarele tipuri de institutii, care au expertiza si competentele necesare pentru a sprijini realizarea obiectivelor proiectului propus:

 • Autoritati si institutii publice centrale asa cum sunt ele adresate in Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014-2020 (SCAP) si in Strategia privind mai buna reglementare 2014 ‐ 2020 (SMBR);
 • Autoritati administrative autonome;
 • Institutii publice de invatamant superior acreditate si de cercetare, Academia Romana.

Partile interesate sunt invitate sa depuna:

 • fisa de proiect (Anexa nr. 1) incepand cu data de 25 mai 2015 pana la data de 13 iulie 2015.
 • cererea de finantare (Anexa nr. 2) – in perioada de acordare a asistentei de catre AM POCA si dupa expirarea acestei perioade, dar nu mai tarziu de 14 septembrie 2015, ora 16.

Fisa de proiect si cererea de finantare vor fi depuse:

 • Prin posta (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Piata Revolutiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod postal 010086, cu mentionarea cererii de proiecte IP1/2015 sau
 • Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa mentionata mai sus.

Prezenta cerere de proiecte are o alocare financiara de 250.000.000 lei.

Mai multe informatii puteti solicita la adresa de e-mail [email protected] sau telefon: 021 310.40.60/int.11117.

Finantator: Uniunea Europeana

Sursa: AM POCA

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Corrigendum nr.1

Corrigendum nr.2

Ghidul programului

Fisa de proiect

Cererea de finantare

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.