POCU: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice axa prioritara 7 pentru proiectele de asistenta tehnica

proiecte.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Directia Generala Programe Europene Capital Uman, a anuntat lansarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru Axa prioritara 7 – Asistenta tehnica POCU 2014 – 2020 si a apelului de proiecte de tip non-competitiv, fara termen limita de depunere, aferent acestui Ghid.

Status: Activ
Depunere: 31 decembrie 2023.
Buget total: 304.866.984,00 EURO

Obiective

 • Imbunatatirea capacitatii AM si OI ale POCU de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace programul operational;
 • imbunatatirea capacitatii beneficiarilor POCU de a implementa in mod eficient si eficace proiecte de tip FSE
 • Cresterea gradului de informare a beneficiarilor si potentialilor beneficiari POCU privind activitatile care pot face obiectul FSE, valorizarea si implementarea de bune practici si initiative in domeniul FSE.

Actiunile sunt complementare celor sprijinite in cadrul PO Asistenta Tehnica (POAT) stabilit la nivel national fiind asociate responsabilitatilor AM POCU si sarcinilor care tin direct de asigurarea unei implementari cu succes a programului.

Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii pe site-ul oficial al MDRAPFE si se va inchide la momentul epuizarii fondurilor sau la momentul inchiderii programului operational.

Scopul masurilor vizate:

 • de a consolida capacitatea administrativa si operationala a AM si OI POCU de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace POCU 2014-2020,
 • de a consolida capacitatea beneficiarilor POCU 2014-2020 de a implementa in mod eficient si eficace proiecte de tip FSE si
 • de a creste gradul de informare al potentialilor beneficiari si al beneficiarilor privind oportunitatile POCU 2014-2020 si posibilitatile de accesare a fondurilor de tip FSE, esentiale pentru implementarea eficienta a proiectelor si atingerea obiectivelor POCU 2014-2020.

Eligibilitatea proiectului

 • Sa fie depus de catre unul dintre solicitantii eligibili din prezentul ghid, sectiunea II;
 • Sa se incadreze intr-o actiune POCU conform prezentului ghid, sectiunea I;
 • Sa fie implementat in intervalul de timp 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2023;
 • Sa nu fi fost/nu fie finantat din alte resurse publice nerambursabile;
 • Sa nu fie incheiat in mod fizic sau implementat integral inainte de depunerea cererii de finantare la autoritatea de management, indiferent daca toate platile aferente au fost sau nu efectuate de catre beneficiar (art. 65, alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);
 • Activitatile din proiectul propus spre finantare demarate anterior depunerii cererii de finantare sa fi fost derulate cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile (art. 125, alin. 3, lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);
 • Sa fie implementat in conformitate cu politicile UE si nationale, in special achizitii publice, informare si publicitate, dezvoltare durabila si egalitate de sanse;
 • in cazul actiunilor destinate formarii, sa se adreseze unui grup tinta relevant pentru actiunea respectiva, asa cum este descrisa in sectiunea I la prezentul ghid;
 • Bugetul proiectului propus trebuie sa respecte rata de cofinantare (nerambursabila, buget national si contributie proprie) stabilita prin prezentul ghid.

Eligibilitatea solicitantului

 • Structurile MDRAPFE1 / OI ale AM POCU;
 • Exclusiv structura MDRAPFE cu rol principal in implementarea eficienta a proiectelor de AT din AP7 POCU 2014-2020, de la etapa implementarii acordurilor-cadru/contractelor de achizitii publice pâna la etapa rambursarii cheltuielilor eligibile, solitara sau in parteneriat cu entitati publice relevante cu rol in imbunatatirea managementului si controlului, monitorizarii si evaluarii POCU;
 • Administratorii schemelor de grant global din POCU, ai schemelor de instrumente financiare etc.;
 • Alte structuri relevante, ex. Punctul National de Contact pentru Romi etc.

Calendarul de depunere

Data lansarii apelului de proiecte: data publicarii Ordinului ministrului MDRAPFE privind aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice – AP7 Asistenta Tehnica, pe pagina oficiala de internet a MDRAPFE.

Data limita de depunere a cererilor de finantare: pâna la epuizarea alocarii financiare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2023.

Termenul limita pentru implementarea proiectelor: 31 decembrie 2023.

Cererile de finantare se depun continuu pâna ce intreaga alocare financiara va fi epuizata.
Cererile de finantare se evalueaza in ordinea inregistrarii lor.

Bugetul alocat

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii Aprilie 2017. Buget = 304.866.984,00 EURO.

Documentatie

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.