POIM: Instrucțiuni privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport

por-ghid.jpg

Instrucțiunea nr. 4/2019 privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport POIM 2014-2020.

Intructiuni

Art. 1.(1) În cazul cererilor de finanțare care conțin activități investiționale supuse regulilor ajutorului de stat, beneficiarii trebuie să se asigure că, sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele cerințe:

  • Toate cheltuielile sunt incluse în devizul general al proiectului, aprobat în condițiile legii,
  • Cheltuielile sunt justificate în cuprinsul cererii de finanțare în corelare cu obiectivele specifice ale proiectului;
  • Cheltuielile privind publicitatea proiectului, cheltuielile pentru dotarea Unității de Implementare a proiectului, cheltuielile cu diurna și cazarea personalului beneficiarului, precum și cheltuielile cu stimularea financiară a personalului beneficiarului, se încadrează în devizul general al proiectului potrivit prevederilor alin (3).

(2) Introducerea, în devizul general al proiectului, a cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 90/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Anexa 6- Metodologie privind elaborarea devizului general și a devizului de proiect.

(3) Următoarele categorii de cheltuieli aferente activității investiționale, care intră sub intră sub incidența ajutorului de stat, se încadrează, în devizul general al proiectului, după cum urmează:

  • Cheltuieli privind publicitatea proiectului- Categorie deviz 5.4.- Cheltuieli pentru informare și publicitate
  • Cheltuieli cu dotarea Unității de Implantare a proiectului- Categorie deviz general 4.5.- Dotări
  • Cheltuieli cu diurna și cazarea personalului beneficiarului- Categorie deviz general 3.7.1.- Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
  • Cheltuieli cu stimularea financiară a personalului beneficiarului- Categorie deviz general 3.7.1.- Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

Sursa: MFE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.