POR 2014-2020 sprijina dezvoltarea integrata a oraselor

Boras_Suedia.jpg

oras_dezvoltareIn perioada de programare 2014-2020, cel putin 5% din sumele alocate la nivel national din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) pentru Obiectivul de Investitii pentru crestere economica si locuri de munca vor fi obligatoriu dedicate dezvoltarii urbane durabile (art. 7 al Regulamentului FEDR). Statele membre pot implementa dezvoltarea urbana durabila, fie prin intermediul Investitiilor Teritoriale Integrate (ITI), fie prin intermediul unui program operational specific, dedicat sau al unei axe prioritare dedicate.

Elementul central il constituie finantarea proiectelor de dezvoltare urbana in baza unor Strategii Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU), care abordeaza provocarile economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din fiecare oras. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operatiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbana. Pentru a putea obtine finantarea si a realiza aceste proiecte, organismele responsabile pentru implementarea SIDU (denumite ”autoritati urbane”) trebuie sa se implice in procesul de gestionare a fondurilor. Astfel, autoritatile urbane vor fi desemnate si vor indeplini rolul de Organisme Intermediare secundare, fiind incluse in sistemul de management si control al fondurilor europene structurale si de investitii.

Dezvoltarea urbana durabila in perioada 2014-2020

In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 a fost stabilita Axa prioritara 4, dedicata Sprijinirii dezvoltarii urbane durabile. Proiecte destinate dezvoltarii oraselor vor fi eligibile si pe alte axe ale POR 2014-2020. De asemenea, la nivelul Acordului de Parteneriat va fi identificat un mecanism de corelare si prioritizare a investitiilor: investitiile cuprinse in SIDU si finantate prin Axa Prioritara 4 a POR 2014-2020 vor fi prioritare la finantare prin alte axe prioritare ale POR 2014-2020 sau alte programe operationale, in baza unui mecanism de corelare a investitiilor si prioritizare a finantarii proiectelor.

Axa prioritara 4 a POR 2014-2020, “Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile” combina prioritatile de investitii aferente obiectivelor tematice (OT): OT 4 – economii cu emisii scazute de carbon; OT 6 – protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor; OT 9 – promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei si OT 10 – investitiile in educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii.Bugetul disponibil este de 1,38 miliarde de euro (din Fondul European de Dezvoltare Regionala si contributia nationala), reprezentand 17,88% din fondurile alocate POR 2014-2020, repartizate pe prioritati de investitii si regiuni.

Investitii care vor fi finantate

  • transportul urban: cai de rulare, piste de biciclisti, achizitia de mijloace de transport ecologice/ electrice etc – buget: 1126,41 milioane de euro;
  • cladiri pentru activitati educative, culturale si recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piete publice, scuaruri, parculete etc., strazi urbane si utilitati de baza la scara mica – buget: 125,15 milioane de euro;
  • revitalizarea zonelor urbane (reconversia si refunctionalizarea terenurilor abandonate etc.) – buget: 58,82 milioane de euro;
  • infrastructura de educatie (crese, gradinite, licee tehnologice, scoli profesionale si tehnice) – buget 76,47 milioane de euro.

Beneficiarii eligibili sunt municipiile resedinta de judet din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, cu exceptia municipiului Tulcea (care beneficiaza de finantare din cadrul axelor prioritare tematice ale POR 2014-2020 din bugetul alocat ITI Delta Dunarii).

Modul de alocare: pana la sfarsitul anului 2018, fondurile vor fi alocate in mod egal intre municipiile resedinta de judet, pe baza alocarilor regionale. Din anul 2019, sumele ramase disponibile in cadrul fiecarei prioritati de investitie a axei prioritare 4 – dezvoltare urbana durabila vor fi alocate printr-un apel competitiv de proiecte.

Finantarea proiectelor de dezvoltare urbana se va face in baza unor Strategii Integrate de Dezvoltare Urbana si, specific pentru proiectele de mobilitate urbana (transport public etc.), pe baza unor Planuri de Mobilitate Urbana Durabila elaborate de autoritatile publice locale. Municipiile resedinta de judet, altele decat polii de crestere, vor putea elabora si implementa strategii care sa acopere zona functionala urbana (dincolo de limitele administrative ale municipiului resedinta de judet).

Autoritatile urbane carora le va fi delegata de catre AMPOR atributia specifica de selectie a proiectelor vor fi reprezentate de o structura interna la nivelul municipiilor resedinta de judet eligibile in cadrul axei prioritare 4 a POR 2014-2020, alcatuita din experti tehnici din aparatul administrativ care vor identifica, in baza unei proceduri de prioritizare si selectie, proiectele care pot fi finantate. Autoritatea urbana va avea responsabilitatea selectiei strategice a proiectelor (identificarea listei de proiecte prioritare), iar AMPOR (Organismul Intermediar) va verifica proiectele din punct de vedere al eligibilitatii si respectarii conditiilor de finantare generale ale programului.

Autoritatile urbane vor avea un statut similar Organismelor Intermediare. Astfel, va exista un Acord de delegare intre AMPOR si municipiul resedinta de judet, similar cu Acordul de delegare de atributii cu Agentiile de Dezvoltare Regionala, pentru a fi incluse in sistemul de management si control, autoritatile urbane vor trebui acreditate si auditate (pentru atributia delegata), autoritatile urbane vor trebui sa elaboreze proceduri de selectie a proiectelor.

Rolul Agentiilor de Dezvoltare Regionala

Pentru a asigura asistenta tehnica si sprijin pentru municipiile resedinta de judet, la nivelul fiecarei Agentii de Dezvoltare Regionala va fi infiintata o structura de sprijinire a dezvoltarii urbane durabile, prin extinderea si/sau modificarea atributiilor structurii coordonatorilor de poli, folosita in perioada 2007-2013 pentru polii de crestere. Rolul acestei structuri va fi sa sprijine:

  • elaborarea, actualizarea sau modificarea documentelor de program pentru implementarea dezvoltarii urbane durabile in perioada 2014-2020;
  • autoritatile urbane in indeplinirea responsabilitatilor delegate;
  • implementarea si monitorizarea proiectelor.

Sursa: MDRAP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.