POR: A fost modificat Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2

ghid-pop.jpg

In 25.07.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, ce contine conditii specifice pentru accesarea fondurilor in cadrul prioritatii de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Astfel, principalele modificari prevad:

  • completarea prevederilor ghidului specific Prioritatii de investitii 6.1, cu referiri la posibilitatea incheierii de acorduri de parteneriat de colaborare intre solicitantii de finantare (consilii judetene) si administratii bazinale de ape pentru suprafete aflate in administrarea acestora si in proprietatea Statului român, asupra carora se intervine prin proiectul propus spre finantare prin POR 2014-2020.
  • acordul de parteneriat va putea fi anexat la documentatie inclusiv in perioada de verificare a documentatiei la Autoritatea de Management pentru POR, cu incadrarea cheltuielilor aferente lucrarilor in albiile râurilor in categoria celor eligibile.• eliminarea obligativitatii depunerii auditului rutier ca anexa la cererile de finantare propuse spre finantare prin PI 6.1.• modificarea procentului prevazut de ghidul specific pentru incadrarea proiectelor finantabile in limita de 150% pentru PI 6.1.
  • actualizarea formei de contract – Clauze generale si clauze specifice POR.
  • rectificarea unor erori materiale in cadrul formei orientative de contract de finantare. A fost modificat art. 13, alin. (2) din Anexa 1 – Conditii generale POR prin specificarea posibilitatii rezilierii contractului de finantare in cazul in care lansarea achizitiei privind realizarea proiectului tehnic sau a achizitiei principale de lucrari/ echipamente in cadrul proiectului nu se realizeaza in termen de maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a contractului de finantare, conform solicitarii. S-a reformulat Art. 2 (2)- Conditii generale ale contractului cu privire la perioada de implementare a contractului. in acest sens, este necesara modificarea Anexei 6.1.5 a ghidului specific pentru a fi corelata cu Anexa 10.8 din cadrul ghidului general.• textul ghidului specific a fost modificat prin includerea, la momentul contractarii, a formularului nr. 1 – Fişa de fundamentare. Proiect propus la finantare/ finantat din fonduri europene in conformitate cu HG.93/2016 in vederea obtinerii vizei de CFP.
  • eliminarea unor documente obligatorii solicitate in cadrul etapei precontractuale, având in vedere principiul contractarii la faza de studiu de fezabilitate.
  • extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice in cazul in care este necesara actualizarea/ emiterea Hotarârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente proprietatii publice si respectiv pentru obtinerea autorizatiei de construire. Aceste documente pot fi aduse inclusiv in cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificarii privind demararea etapei precontractuale. in acest sens, solicitantul trebuie sa demonstreze faptul ca au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/ actualizarea respectivelor hotarâri, cel târziu in termenul prevazut in cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate.
  • actualizarea Modelului A –Opisul cererii de finantare.Forma consolidata a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 este publicata pe site-ul www.inforegio.ro. Restul conditiilor si prevederilor din Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 ramân neschimbate.

Sursa: MDRAP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.