POR: Consultare publica pentru Ghidul specific aferent investitiilor in infrastructura universitara

tineri-1.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritara 10 „imbunatatirea infrastructurii educationale”, Prioritate de Investitii 10.1 „Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, Obiectiv Specific 10.3 „Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive”, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Status: Lansat
Depunere:
Buget: 6.700.000,00 euro

Obiectiv

Investitiile prevazute in cadrul acestui Obiectiv specific vizeaza invatamantul superior. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei Prioritati de Investitie sunt avute in vedere realizarea urmatoarelor tipuri de investitii: reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale universitare.

Sprijinul POR va asigura realizarea conditiilor pentru o pregatire profesionala de calitate si relevanta pentru nevoile pietei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologica si cerintelor specifice sectoarelor economice.

Investitiile in infrastructura invatamantului tertiar universitar va reprezenta garantia indeplinirii obiectivelor asumate de Romania privind participarea si nivelul de calitate a pregatirii populatiei active cu nivel de pregatire tertiara in concordanta cu cerintele unei economii aflate intr-un proces alert de recuperare a decalajelor de dezvoltare fata de economiile tarilor UE.

Solicitanti eligibili

Solicitantul eligibil, in sensul prezentului ghid, reprezinta entitatea care indeplineste cumulativ criteriile enumerate si prezentate in cadrul prezentei sectiuni.

  • Forma de constituire a solicitantului
  • Institutii de invatamant superior de stat cuprinse in Anexa nr. 2 Structura institutiilor de invatamant superior de stat, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2017 – 2018 a Hotararii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2017 – 2018
  • Drepturi asupra infrastructurii (teren/cladire)Din perspectiva asigurarii perenitatii investitiei in conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1303/2013, drepturile ce pot constitui premisa obtinerii finantarii in cadrul POR 2014-2020 vor fi avute in vedere pentru proiectele care presupun realizarea de lucrari de constructie (numai cu autorizatie de construire).

Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finantare trebuie sa demonstreze faptul ca este titularul unuia din urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de proprietate

b) Dreptul de administrare

Actiuni sprijinite

Avand in vedere contributia importanta pe care universitatile o au in specializarea fortei de munca, in dezvoltare economica si incurajarea activitatilor de cercetare – inovare, investitiile din cadrul OS 10.3 vor sprijini dezvoltarea si modernizarea infrastructurii institutiilor de invatamant superior (tertiar) si a resurselor relevante, tinand cont de tendintele de dezvoltare economica in raport cu cerintele pietei si politicile nationale in domeniu (in special Strategia nationala pentru invatamantul tertiar, SNC si SNCDI). Investitia in infrastructura din invatamantul superior va spori capacitatea universitatilor de a anticipa si a raspunde cerintelor pietei privind standardele si calitatea academica, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie moderna si echipamente pentru a oferi studentilor competente cros-disciplinare. Investitiile se vor face cu prioritate in domenii cu potential de crestere care contribuie la cresterea angajabilitatii absolventilor invatamantului superior in sectoare competitive si cu specializari inteligente.

In acest sens, dezvoltarea capacitatilor de cercetare – inovare prin punerea la dispozitie a infrastructurii necesare, respectiv dotarea laboratoarelor didactice si de cercetare, poate contribui la cresterea competitivitatii economice si facilitarea introducerii in economie a produselor activitatilor de cercetare – inovare. Aceste investitii vor urmari infrastructura destinata modernizarii si internationalizarii centrelor universitare, investind in infrastructura de cercetare si inovare si in materiale didactice, noi tehnologii si suport TIC. De asemenea, trebuie acordata o atentie deosebita conditiilor de studiu ale studentilor prin asigurarea unui nivel adecvat de calitate a acestora, menite sa imbunatateasca accesul si participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de invatamant superior si rezultatele acestora la acest nivel de invatamant, indeosebi ale studentilor netraditionali, ale celor care provin din mediul rural, dar si ale persoanelor de etnie roma si ale altor grupuri dezavantajate, precum si a masurilor de aliniere a invatamantului superior la nevoile pietei muncii. Starea generala precara a cladirilor, a echipamentelor si a facilitatilor justifica investitii in consolidarea si modernizarea spatiilor de studiu, precum si in dotarea acestora.

Depunere

In cadrul acestor apeluri de proiecte cererile de finantare se vor depune on-line prin utilizarea aplicatiei MySMIS, aplicatie ce va fi pusa la dispozitia potentialilor solicitanti de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Pentru detalii suplimentare legate de diponibilitatea respectivei aplicatii va rugam sa accesati site-ul www.fonduri-ue.ro.

Cine poate solicita finantarea in cadrul prezentelor apeluri de proiecte

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuti in vedere suntinstitutiile de invatamant superior de stat cuprinse in Anexa nr. 2 Structura institutiilor de invatamant superior de stat, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2017 – 2018 a Hotararii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2017 – 2018.

Buget

Valoare minima eligibila : 100.000,00 euro

Valoare maxima eligibila : 6.700.000,00 euro, nu se va depasi echivalentul a 30.000.000,00 lei, calculat la cursul infoeuro din luna depunerii.

La stabilirea valorii eligibile a proiectului se pot avea in vedere si prevederile Hotararii nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice si sau incadrarea in paritatea 2.600,00-2800,00 euro per participant direct la procesul educational, respectiv student incadrati in unitatea de infrastructura educationala subiect al proiectului.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.