POR: Ghidul solicitantului pentru POR 10.2, privind invatamantul profesional si tehnic

ghid-program.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat in data de 13.06.2017, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei Prioritare 10 – „imbunatatirea infrastructurii educationale”, Prioritatea de investitii 10.1 – „Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, Obiectiv Specific 10.2 – „Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii”.

Status: Lansat
Depunere: 04.05.2018, ora 12.00.
Buget: 36.703.162,00 Euro

Obiectiv

Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii.

Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, deoarece determina in mare masura activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand premisele, pe termen lung, pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. Avand in vedere tendintele demografice negative, profilul educational al populatiei este o conditie esentiala pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Acest deziderat nu se poate realiza insa fara o infrastructura adecvata/corespunzatoare. Infrastructura educationala este esentiala pentru construirea de abilitati sociale, dezvoltarea competentelor profesionale si a capacitatii de integrare socio-profesionala. Analizele socio-economice evidentiaza relatia cauzala intre nivelul de dezvoltare a capacitatilor fortei de munca si starea infrastructurii (existenta spatiilor si dotarilor adecvate) in care se desfasoara procesul de educatie si formare profesionala.

Sprijinul POR va asigura realizarea conditiilor pentru o pregatire profesionala de calitate si relevanta pentru nevoile pietei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologica si cerintelor specifice sectoarelor economice.

Solicitanti eligibili

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuti in vedere sunt unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice localeaflate in subordinea sau coordonarea autoritatii publice locale, desprinse din aparatul Primariei, cu bugetul aprobat prin HCL, deruleaza proceduri de achizitii publice avand personalitate juridica si care au primit in administrare infrastructura educationala, cu exceptia municipiilor resedinta de judet eligibile in cadrul Axei Prioritare 4 a POR 14-20.

Solicitantul eligibil, in sensul prezentului ghid, reprezinta entitatea care indeplineste cumulativ criteriile enumerate si prezentate in cadrul prezentei sectiuni.

 • Forma de constituire a solicitantului
  A. Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia municipiilor resedinta de judet eligibile in cadrul Axei Prioritare 4 a POR 14-20;
  B. Institutii ale administratiei publice locale aflate in subordinea sau coordonarea autoritatii publice locale, desprinse din aparatul Primariei, cu bugetul aprobat prin HCL, deruleaza proceduri de achizitii publice avand personalitate juridica si care au primit in administrare infrastructura educationala;
  C. Forme asociative intre unitatile administrativ-teritoriale mentionate la punctul a) si institutii ale administratiei publice locale mentionate la punctul b)
  Liderul asociatiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritoriala.
 • Drepturi asupra infrastructurii (teren/cladire)
  Din perspectiva asigurarii perenitatii investitiei in conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1303/2013, drepturile ce pot constitui premisa obtinerii finantarii in cadrul POR 2014-2020 vor fi avute in vedere pentru proiectele care presupun realizarea de lucrari de constructie (numai cu autorizatie de construire).

Criteriile de eligibilitate trebuie mentinute pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si pe perioada de valabilitate a contractelor de finantare.

Pentru aplicarea si obtinerea finantarii in cadrul POR 2014-2020, solicitantul si proiectul trebuie sa respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos mentionate. in cadrul subsectiunilor urmatoare sunt enumerate criteriile de eligibilitate si selectie aplicabile prezentului apel de proiecte.

Pentru verificarea acestor criterii se vor folosi grilele atasate prezentului Ghid al solicitantului.

Buget

Valoarea minima eligibila este de 100.000 euro, iar cea maxima de 6.700.000 euro, dar nu va depasi 30.000.000 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data depunerii cererii de finantare.

Documentatie

Website-ul programului

Ghdiul solicitantului

Anexe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.