POSDRU: Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun

elevi.jpg

POSDRU: Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 (DMI 1.1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere)

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice vor fi sprijinite dezvoltarea si implementarea de masuri educationale care sa sustina cresterea calitatii educatiei din invatamantul preuniversitar, inclusiv adaptarea invatamantului la cerintele pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere.

Status: ACTIV
Depunere intre: 12.06-19.06.2015
Buget total: 42.000.000 euro

In cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte strategice vor fi sustinute, activitatile si proiectele care urmaresc interventii de sprijin la nivel regional sau judetean pentru:

  • organizarea de concursuri judetene/regionale care sa aprecieze formarea de competente cheie/competente transdisciplinare/competente profesionale la elevii care frecventeaza invatamantul primar, gimnazial sau liceal;
  • pregatirea elevilor pentru aceste concursuri;
  • servicii de orientare si consiliere a elevilor pentru identificarea sectiunii de concurs adecvata rutei de studii/profesionale a acestora.

eleviO atentie deosebita va fi acordata implicarii elevilor din mediul rural, a celor provenind din comunitatea roma si altor grupuri vulnerabile in interventiile precizate mai sus.

Vor fi sustinute indeosebi proiectele care, in vederea cresterii participarii la educatie, isi propun sa sprijine, la nivel sectorial preuniversitar de educatie (judetean/regional), furnizarea de pachete de facilitati si stimulente, care sa inlesneasca participarea la sectiuni de concursuri pentru elevii provenind din comunitatea roma, din mediul rural, persoane cu dizabilitati si alte grupuri vulnerabile.

Operatiuni orientative:
1. Sprijin pentru dezvoltarea si diversificarea ofertelor educationale si de formare profesionala initiala;
2. Sprijin pentru inovare si pentru dezvoltarea instrumentelor si mecanismelor pentru imbunatatirea accesului la educatie si formare profesionala initiala pentru toti;
3. Sprijin pentru dezvoltarea educatiei antreprenoriale si a cetateniei active.

Grupul tinta al unui proiect finantat in cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte va fi alcatuit dupa cum urmeaza:

  • Pentru proiecte cu implementare la nivel regional – minim 30.000 elevi;
  • Pentru proiecte cu implementare la nivel judetean – minim 15.000 elevi.

Activitati eligibile

1. Dezvoltarea/implementarea/integrarea instrumentelor si practicilor de educatie incluziva care sa sprijine cresterea accesului si participarii la educatia si formarea profesionala initiala;
2. Furnizarea serviciilor de orientare si consiliere in invatamantul preuniversitar;
3. Activitati extracurriculare (doar in ceea ce priveste educatia nonformala si informala, in sprijinul achizitiilor de competente cheie), inclusiv actiuni inovatoare;
4. Introducerea si extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare si invatare in invatamantul preuniversitar;
5. Infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele si parteneriate, retele virtuale si comunitati de practica pentru imbunatatirea educatiei si formarii profesionale initiale, inclusiv schimbul de bune practici si integrarea acestora, vizite de studiu;
6. Organizarea de evenimente pentru informarea, constientizarea, valorificarea si diseminarea informatiilor privind proiectul si rezultatele acestuia;
7. Introducerea unor sesiuni/module specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectul pentru diversitate destinate grupurilor tinta;
8. Integrarea principiului dezvoltari durabile in instrumentele si metodologiile, procesele de predare si instruire si activitatile dezvoltate, in vederea cresterii gradului de constientizare asupra problemelor de mediu, prevenirea poluarii etc.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 4 luni si maxim 5 luni.

Solicitanti eligibili

1. Inspectorate scolare judetene.

OIPOSDRU MECs poate declara neeligibile cheltuielile care privesc activitati cu caracter transnational pentru care beneficiarul NU justifica temeinic legatura DIRECTa a activitatilor pentru care s-au efectuat cheltuielile cu obiectivul proiectului.

Partenerii trebuie sa fie organizatii legal constituite, sa desfasoare activitati relevante in cadrul proiectului si sa demonstreze ca au in obiectul de activitate al institutiei si activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.

In cazul in care depuneti un proiect in parteneriat, pentru evaluarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea financiara si operationala vor fi avute in vedere existenta resurselor administrative si existenta surselor de finantare stabile pentru parteneriatul dezvoltat (in ansamblu), si nu numai pentru solicitant sau pentru fiecare membru in parte.

Parteneriatul va fi obligat sa faca dovada unei capacitati operationale si financiare corespunzatoare. OIPOSDRU MECs poate decide motivat respingerea aplicatiei sau incetarea contractarii in situatia in care se constata ca parteneriatul nu face aceasta dovada.

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 42.000.000 euro.

Proiectele sectoriale implementate la nivel regional sau judetean vor avea o valoare totala eligibila cuprinsa intre:

1. pentru proiecte strategice sectoriale la nivel judetean

  • Minim 2.206.250 lei (Echivalentul in lei a 500.000 euro) si
  • Maximum 4.412.500 lei (Echivalentul in lei a 1.000.000 euro).

2. pentru proiecte strategice sectoriale la nivel regional

  • Minim 2.206.250 lei (Echivalentul in lei a 500.000 euro) si
  • Maximum 8.825.000 lei (Echivalentul in lei a 2.000.000 euro).

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 12.06.2015, ora 10.00, pana in data de 19.06.05.2015, ora 16.00.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM POSDRU


Derulati proiecte prin POSDRU? Promovati-le in reteaua site-urilor Arhipelago!

Sunteti interesat de acest subiect ?
Puteti depune o cerere de consultanta sau sa
cautati direct un consultant in catalog.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.