POCU: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Curriculum national obligatoriu actualizat pentru invatamantul primar si gimnazial” spre consultare

scoala.jpg

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publica, in consultare, Ghidul SolicitantuluiConditii Specifice ”CURRICULUM NAtIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU iNVataMaNTUL PRIMAR sI GIMNAZIAL”, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Obiectivele specifice 6.3. – Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic; 6.5. – Cresterea numarului de oferte educationale orientate pe formarea de competente si pe utilizarea de solutii digitale/de tip TIC in procesul de predare; 6.6. – imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.

Status: Activ
Depunere:
Buget: 43.932.500 euro

Obiectiv

 • O.S.6.3. – Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic;
 • O.S.6.5. – Cresterea numarului de oferte educationale orientate pe formarea de competente si pe utilizarea de solutii digitale/de tip TIC in procesul de predare;
 • O.S.6.6. – imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.

Scopul principal al apelului consta in acordarea unui grant nerambursabil DEDICAT EXCLUSIV implementarii la nivel national a masurilor destinate actualizarii curriculum-ului national obligatoriu pentru invatamantul primar si gimnazial, precum si formarii profesionale unitare a personalului didactic cu privire la utilizarea noului curriculum.

Actiunile sprijinite

Realizarea si adoptarea de catre MEN a unui document strategic de asumare a viziunii modificarilor in domeniul curriculum-ului  national obligatoriu revizuit pentru invatamantul primar si gimnazial, care va avea in vedere:

 • Prevederile Cap. IV, art. 64 – 65 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile ulterioare,
 •  Stabilirea clara a unei abordari pedagogice si a unor principii de elaborare a curriculum-ului national obligatoriu de nivel gimnazial (ex.: diversificarea ofertei educationale la nivel regional şi local; asigurarea flexibilitatii rutelor educationale; compatibilizarea cu recomandarile europene in vigoare; stimularea invatarii pe tot parcursul vietii; promovarea si valorizarea diversitatii culturale, etnice, religioase etc), corelat cu profilul absolventului acestui ciclu de scolaritate;
 • Dezvoltarea capacitatii in interiorul MEN de a realiza si utiliza propriile cercetari sau de a comanda cercetari nationale/internationale pentru elaborarea de politici pe baza de date concrete in legatura cu revizuirea curriculum-ului, pedagogiilor si tehnicilor TIC, dar si de a cerceta natura specifica a provocarilor din Romania;
 • Fundamentarea unor recomandari cu caracter metodologic pentru dezvoltarea  curriculum-ului  national obligatoriu si a celui optional  pentru invatamantul primar si gimnazial.

In cadrul propunerii de proiect, solicitantii vor evidentia, in sectiunea relevanta din cadrul aplicatiei electronice, contributia proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020. Prin activitatile propuse in cadrul proiectului trebuie asigurata contributia la cel putin una din temele orizontale de mai jos.

 • Egalitatea de sanse, non-discriminarea.  Egalitatea intre femei si barbati. Tema vizeaza promovarea egalitatii de sanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, gen sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.
 • Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale.

Solicitanti si parteneri eligibili

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte solicitantul eligibil este:

– Ministerul Educatiei Nationale (MEN)

Partenerii eligibili pot fi:

Agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei şi formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar;

 •  Institutii de invatamant (ISCED 1-2) acreditate, publice şi private, din reteaua şcolara nationala
 •  Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolara şi servicii alternative, publici şi privati;
 •  ANP şi institutii subordonate;
 •  Autoritatile publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar;
 •  ONGuri;
 •  Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale).

Grupul tinta

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect grupul tinta cuprinde urmatoarele categorii:

1. Elevi (din invatamantul preuniversitar, ISCED 1-2), in special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati, elevi din comunitatile dezavantajate economic.
2. Experti in dezvoltarea curriculara, autori de manuale scolare sau alte materiale didactice (inclusiv in format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit pentru invatamantul preuniversitar de nivel primar si gimnazial (ISCED 1-2);
3. Personalul partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri.

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de minim 48 luni. Proiectele care vor prevedea o perioada de implementare mai mica de 48 luni vor fi respinse.La completarea cererii de finantare in sistemul electronic va trebui evidentiata durata fiecarei activitati si subactivitati incluse in proiect.

Buget

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect cu valoare maxima eligibila de 43.932.500 euro.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.