Procedura analizei riscului fiscal

Recent, MFP a elaborat un proiect de hotărâre guvernamentală vizând aprobarea procedurii de analiză a riscului în vederea verificării fiscale prealabile (VFP) a persoanelor fizice. Potrivit respectivelor Norme metodologice, entitățile de interes public vor avea obligaţia de a facilita accesul autorităţilor fiscale la bazele de date deţinute şi de a furniza orice informaţie necesară îndeplinirii atribuţiilor fiscale.

Pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare (VFPD), organele de verificare procedează la identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile.

Activitatea de identificare a riscurilor constă în efectuarea unei succesiuni de operațiuni, regăsită în tabelul de mai jos.

Identificarea riscurilor

Operațiuni privind

identificarea riscurilor

Modalități de realizare
Stabilirea surselor de date a) prin evaluarea datelor deţinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice şi stabilirea necesarului de date care trebuie obţinute în vederea identificării diferenţelor dintre situaţia fiscală personală şi veniturile declarate organelor fiscale;

b) prin identificarea surselor de date despre persoanele fizice, deţinute de autorităţi publice şi alte entităţi, necesare determinării riscului de nedeclarare a veniturilor impozabile.

Culegerea datelor a) accesarea bazelor de date, conform acordurilor de colaborare şi schimb de informaţii încheiate între organele fiscale şi entităţile deţinătoare;

b) solicitarea datelor necesare pe baza unei cereri adresate de organul fiscal entităţii deţinătoare;

c) informaţii primite de la autorităţi judiciare sau alte autorităţi publice naţionale sau internaţionale care deţin informaţii în legătură cu situaţia fiscală personală a contribuabilului;

d) informaţii obţinute de organele fiscale din surse deschise accesului public.

Formalizarea datelor în structura necesară analizei Formalizarea se efectuează asupra:

a) grupurilor masive de date, existente în bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descărcate din bazele de date ale altor autorităţi publice, interne şi externe, la care ANAF are acces;

b) datelor şi informaţiilor punctuale, obţinute din oricare din sursele legale.

Definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare Se vor avea în vedere, în principal, următorii indicatori fiscali şi patrimoniali privind persoanele fizice:

a) veniturile declarate de persoana fizică precum şi de plătitorii de venit;

b) creşterea valorii patrimoniului persoanei fizice;

c) cheltuielile personale efectuate;

d) fluxurile de trezorerie.

Normele în discuție stabilesc că evaluarea riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă din punct de vedere fiscal implică parcurgerea mai multor faze. Prima dintre acestea este compararea valorii veniturilor declarate cu fluxurile de numerar precum şi cu valoarea creşterii patrimoniale şi a cheltuielilor personale efectuate. Urmează evaluarea riscului de nedeclarare, stabilindu-se riscul minim acceptat de administraţia de fiscală (RMA).  Determinarea RMA presupune verificarea încadrării diferenţelor stabilite în limita prevăzută de art.109 alin.(4) din Codul de procedură fiscală. Aici se prevede că dacă organul fiscal constată o diferenţă semnificativă între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, situaţia fiscală personală, acesta continuă verificarea prin comunicarea avizului de verificare şi stabileşte baza impozabilă ajustată prin utilizarea metodelor indirecte. În prezent se consideră că diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei.  Riscul de nedeclarare nu reprezintă nimic altceva decât diferenţa dintre veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit, pe de o parte şi, pe de altă parte, situaţia fiscală personală.

În ce privește activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă pentru administraţia fiscală, aceasta se realizează prin procesarea şi elaborarea listei persoanelor care depăşesc riscul minim, elaborându-se propunerile pentru efectuarea VFPD. Apoi se valorifică rezultatele VFP efectuate, prin actualizarea datelor şi informaţiilor deţinute cu cele obţinute în cadrul VFPD.

Întotdeauna se are în vedere valoarea riscului de nedeclarare, începând cu valoarea negativă cea mai mare, cu respectarea valorii riscului minim.

Evident că, în situația în care din informaţiile deţinute, organul fiscal identifică existenţa în respectiva listă a unor persoane care au calitatea de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se va face concomitent pentru toate aceste persoane.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.