Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca reprezinta o modalitate atat pentru cresterea adaptabilitatii fortei de munca, cat si pentru combaterea excluziunii sociale.

Prin intermediul acestei scheme de finantare nerambursabila se asteapta cresterea cunostintelor si cresterea compententelor sau dobandirea de competente noi, in concordanta cu necesitatile
identificate pe piata muncii si, de asemenea, imbunatatirea managementului resurselor umane.

Obiectivele programului

Obiectivele si activitatile acestei scheme de finantare nerambursabila sunt in concordanta cu prioritatile Fondului Social European si vor asigura implementarea Planului National de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca 2006 si a Planurilor Regionale de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca 2006:

 • Promovarea adaptabilitatii fortei de munca, a invatarii pe parcursul intregii vieti si a
  formarii profesiobale continue;
 • Combaterea efectelor somajului structural, rezultanta a procesului de restructurare al economiei;
 • Promovarea coeziunii si incluziunii sociale.
Solicitanti eligibili

Pentru a fi eligibili pentru o finantare nerambursabila, solicitantii trebuie:

 • Sa fie persoane juridice;
 • Sa aiba sediul inregistrat intr-unul din Statele Membre ale Uniunii Europene sau intr-o tara beneficiara SAP sau Phare, conform Regulamentului Consiliului 769/04/20043;
 • Sa fie direct responsabili de pregatirea si managementul proiectului impreuna cu partenerii lor, sa nu actioneze ca un intermediar;
 • Alte criterii de eligibilitate:
  • sa fie o organizatie non-profit sau orientata spre profit, publica sau non-publica, furnizor de
   programe de formare profesionala care depune o cerere de finantare, fie ca solicitant individual,
   fie in parteneriat, asemenea solicitanti pot fi:
  • – organizatii profesionale;

   – fundatii si asociatii (inclusiv sindicate);

   – furnizori de educatie si formare profesionala continua a adultilor;

   – asociatii ale furnizorilor de formare;

   – universitati;

   – Camera de Comert;

   – centre de cercetare;

   – alte organizatii relevante.

 • Sa fie o organizatie non-profit sau orientata spre profit, non-publica, beneficiar al programelor de formare profesionala care depune o cerere de finantare, in parteneriat cu un furnizor de programe
  de formare profesionala:
 • – companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile si companiile mari, pentru
  proprii angajati;

  – organizatiile patronale (pentru angajatii membrilor organizatiei patronale);

  – sindicatele (pentru angajatii membrilor sindicatului).

 • Cand companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile si companiile mari, nu sunt
  furnizori autorizati de programe de formare profesionala dar doresc sa intreprinda masuri
  de formare profesionala pentru proprii lor angajati, in cadrul acestei scheme de finantare
  nerambursabila, atunci acestia:
 • – trebuie sa actioneze in parteneriat, cu unul sau mai multi furnizori de servicii
  autorizati sa desfasoare aceste activitati, cu respectarea tuturor prevederilor legale
  romanesti in domeniu, doar daca ei organizeaza programe de formare profesionala care
  se finalizeaza cu certificate de absolvire /calificare recunoscute la nivel national, sau

  – pot organiza programe de formare profesionala, finalizate cu certificat de
  absolvire/participare ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei.

 • Solicitantii trebuie sa aiba sediul principal (inregistrat ca organizatie romaneasca in conformitate cu legislatia nationala).in cazul parteneriatelor, partenerii – altii decat partenerul principal – pot avea sediul inregistrat in afara Romaniei, intr-unul din Statele Membre ale UE sau intr-una din tarile beneficiare SAP sau Phare, conform Regulamentului Consiliului 769/04/2004.
 • Solicitantul sau partenerii trebuie sa aiba sediul principal /filialele (filialele trebuie sa aiba statut
  legal) in regiunea unde se depune cererea de finantare;
 • Solicitantul sau cel putin unul dintre partenerii acestuia trebuie sa aiba prevazut in statutul
  societatii obiectul sau obiectele de activitate corespunzatoare activitatilor solicitate prin proiect
  (inregistrate cu cel putin 6 luni inaintea termenului de depunere a cererilor de finantare).
 • Un proiect trebuie sa se adreseze unei singure prioritati. Combinarile grupurilor tinta sau
  activitatilor dintre diferitele masuri (Masuri Active de Ocupare, Promovarea invatarii pe parcursul
  intregii vieti si Masuri de Incluziune Sociala) vor conduce la ineligibilitatea proiectului.

Activitati eligibile

Proiectele propuse in cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila trebuie sa se incadreze in sectorul de dezvoltare a resurselor umane cu accent pe acele actiuni care vizeaza calificarea si recalificarea fortei de munca pentru a raspunde cat mai bine nevoilor in evolutie de pe piata fortei de munca.

Tipurile de activitati eligibile din cadrul acestei scheme de finantare se adreseaza angajatilor din
intreprinderi la toate nivelurile, in vederea cresterii productivitatii la locul de munca, pentru cresterea competitivitatii angajatilor si a receptivitatii acestora la solicitarile in permanenta evolutie ale pietei muncii si sunt urmatoarele:

 • Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare profesionala pentru personalul din toate tipurile de intreprinderi (inclusiv din IMM-uri) pentru:
  • folosirea de noi tehnologii si metode de productie si dezvoltarea de noi produse;
  • folosirea de noi tehnologii de comunicatie si informatie;
  • noi servicii si industrii cu valoare adaugata ridicata.
 • Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare profesionala care sa se adreseze deficitului de
  competente din diferite sectoare economice;
 • Dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea de abilitati manageriale, inclusiv in domeniul mediului, inovatiei, controlului calitatii si managementului resurselor umane;
 • Dezvoltarea de standarde ocupationale;
 • Asistenta si consultanta companiilor interesate de dezvoltarea resurselor umane prin diverse activitati cum ar fi:
  • elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane;
  • evaluarea nevoilor de instruire;
  • planuri de formare;
  • schimburi de bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane, inclusiv stabilirea de retele;
  • scheme de mentorat;
  • instruirea la locul de munca a angajatilor cheie (manageri/consilieri responsabili cu
   instruirea,/angajatii ai departamentului de resurse umane/lideri sindicali).

Tipurile de activitati eligibile pentru formarea profesionala a adultilor in cadrul acestui program pot fi:

 • cursuri organizate de catre furnizorii de formare atat la locul de munca, cat si in afara acestuia, in concordanta cu nevoile si tipul formarii. Aceste cursuri pot fi:
  • programe de initiere – pentru furnizarea unui minimum de cunostinte si abilitati;
  • calificare – pentru furnizarea cunostintelor si abilitatilor esentiale pentru obtinerea unei
   calificari recunoscute;
  • recalificare – pentru furnizarea cunostintelor si abilitatilor persoanelor care vor sa isi
   schimbe calificarea initiala;
  • perfectionare – imbunatatirea competentelor in cadrul aceleiasi calificari;
  • specializare – pentru dobandirea cunostintelor si competentelor intr-un domeniu specific in
   cadrul aceleasi calificari.
 • cursuri de formare profesionala organizate de angajatori in cadrul intreprinderilor si organizatiilor proprii pentru grupuri sau persoane. Aceste cursuri de formare profesionala pot fi integrate in activitatile zilnice si este necesara implicarea unui furnizor de formare, pentru a asigura calitatea adecvata a serviciilor furnizate.
 • alte forme relevante de formare.

Activitatile de formare trebuie sa fie organizate in mod distinct pe niveluri de instruire, aptitudini, profesii, ocupatii, perfectionari sau specializari, luand in considerare nevoile angajatorilor, competentele de baza ale personalului, cerintele posturilor acestora, oportunitatile de angajare sau promovare, precum si cerintele de pe piata muncii.

Proiectele care promoveaza invatarea pe parcursul intregii vieti pentru toti angajatii din cadrul
intreprinderilor vor fi incurajate.

Toate proiectele propuse trebuie sa ia in considerare:

 • promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati in vederea combaterii discriminarii pe piata
  muncii.

Urmatoarele tipuri de activitati nu sunt eligibile:

 • activitati care vizeaza doar, sau in principal, sponsorizari individuale pentru participarea la workshop-uri, seminarii, conferinte si congrese;
 • activitati care vizeaza doar, sau in principal, burse individuale pentru studii sau cursuri de instruire;
 • activitati de educatie si instruire pentru elevii si studentii inclusi in sistemul de invatamant;
 • sub-contractarea tuturor activitatilor pentru dezvoltarea resurselor umane (vezi sectiunea 2.1.4 – punctul referitor la subcontractarea cheltuielilor: Subcontractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este permisa doar in cazuri foarte bine justificate si nu poate depasi 2000 euro);
 • activitati comerciale sau orice activitate care sa genereze profit;
 • activitati de acordare de finantari nerambursabile (ex: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finantari nerambursabile sau imprumuturi altor organizatii);
 • vizite de studii in strainatate sau orice alta activitate care implica costuri internationale de calatorie, cu exceptia participarii expertilor straini implicati in activitatile proiectelor in Romania;
 • proiecte care promoveaza activitati politice sau ideologice;
 • activitati care au in vedere angajatii din urmatoarele sectoare:
  • agricultura, vanatoare, silvicultura, pescuit si industria pescuitului;
  • servicii de intermedieri financiare (inclusiv servicii bancare si de asigurari);
  • educatie, cercetare-dezvoltare;
  • sanatate si asistenta sociala;
  • administratie publica si aparare (exceptie angajatii din industria de aparare);
  • alte activitati de servicii colective, sociale si personale;
  • cercetare-dezvoltare;
  • activitati distractive, culturale si sportive (inclusiv media si publicitate).
Conditii de finantare

Suma globala indicativa pentru aceasta licitatie este de 8,44 milioane Euro din care 6,33 milioane Euro provin din fonduri PHARE sI 2,11 milioane Euro din co-finantarea nationala dupa cum urmeaza.

Alocarea indicativa a fondurilor pe regiuni:

 • Regiune Nord Est: Judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui 1.821.000;
 • Regiunea Sud Est: Judetele Braila, Buzau, Galati, Vrancea, Tulcea, Constanta 1.175.000;
 • Regiunea Sud Muntenia: Judetele Arges, Calarasi, Dimbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova,
  Teleorman 1.356.000;
 • Regiunea Sud Vest Oltenia: Judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea 1.012.000;
 • Regiunea Vest: Judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis 746.000;
 • Regiunea Nord Vest: Judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Satu-Mare, Maramures, Salaj 977.000;
 • Regiunea Centru: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu 931.000;
 • Regiunea Bucuresti Ilfov: Judetele Bucuresti Ilfov 423.000.

Orice finantare nerambursabila acordata prin acest program trebuie sa se incadreze intre urmatoarele limite, minima si maxima, ale sumelor:

 • suma minima: 15.000 Euro;
 • suma maxima: 75.000 Euro.

Beneficiarii schemelor de finantare nerambursabila vor trebui sa asigure o contributie minima din totalul costurilor eligibile ale proiectului, dupa cum urmeaza:

 • organizatiile orientate spre profit vor trebui sa asigure o contributie minima de 20% din totalul
  costurilor eligibile ale proiectului, in numerar;
 • ceilalti beneficiari vor trebui sa asigure o contributie de minim 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, in numerar.

Finantarea nerambursabila nu poate depasi 80% din totalul costurilor eligibile daca este o
organizatie orientata spre profit, sau 90% daca sunt alte categorii de beneficiari, din totalul costurilor eligibile ale proiectului (vezi si capitolul 2.1.4). Diferenta trebuie finantata din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse decat cele ale bugetului Comunitatii Europene.

Co-finantarea solicitantului trebuie sa fie furnizata in numerar.

Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de finantare, avand grija ca fiecare propunere sa aiba echipe de management diferite.

Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriate cu orice alt solicitant eligibil corespunzator obiectivelor si activitatilor proiectului.

Numarul maxim de parteneri intr-un parteneriat nu trebuie sa fie mai mare de 5 (inclusiv liderul de proiect).

Termene limita

(10.04.2007) Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru apelul deschis pentru propuneri de proiecte PHARE/2005/017-553.04.02, referinta 01, “Promovarea invatarii continue pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca”- Termenul limita pentru primirea solicitarilor de finantare nerambursabila este 30 mai 2007, ora 16 (ora locala).

Termenul limita pentru primirea solicitarilor de finantare nerambursabila este 16.04.2007, ora 16:00 (ora locala).

Cererile de finantare nerambursabila trebuie trimise intr-un plic sigilat prin posta recomandata, prin
servicii de curierat rapid sau depuse personal (un document semnat si datat de certificare a primirii va fi
inmanat celui care depune plicul).

Cererile de finantare trebuie depuse la Unitatile de Implementare a Programelor (UIP) din regiunile unde
se vor implementa proiectele. Adresele sunt urmatoarele:

Regiunea Nord – Est, UIP Regiunea Nord – Est

Adresa: Nr 15, Strada Gral Dascalescu, Bl T1, Piatra Neamt

Judetul Neamt, cod postal 610191

Telefon: 0233.231.950

Fax: 0233.231.950

Regiunea Sud – Est, UIP Regiunea Sud – Est

Adresa: Nr. 18, Strada Gradinii Publice, Braila

Judetul Braila, cod postal 810022

Telefon: 0239.610.749

Fax: 0239.610.749

Regiunea Sud Muntenia, UIP Sud Muntenia

Adresa: Nr. 12, Strada 13 Decembrie, Calarasi

Judetul Calarasi, cod postal 910014

Telefon: 0242.314.048

Fax: 0242.314.048

Regiunea Sud – Vest Oltenia, UIP Sud – Vest Oltenia

Adresa: Nr. 13A, Strada Eugeniu, Carada, Craiova

Judetul Craiova, cod postal 200390

Telefon 0351.404.096

Fax: 0351.404.096

Regiunea Vest, UIP Vest

Adresa: Nr. 21, Republicii Boulevard, Timisoara

Judetul Timis, cod postal 300159

Telefon: 0256.293.680

Fax: 0256.293.680

Regiunea Nord – Vest, UIP Nord – Vest

Adresa: Nr. 2, Strada George Cosbuc,Cluj Napoca

Judetul Cluj, cod postal 400375

Telefon: 0264.430.208

Fax: 0264.430.208

Regiunea Centru, UIP Centru

Adresa: Nr. 10B, Strada Nicolae Titulescu, Columna Building, Alba Iulia

Judetul Alba, cod postal 510096

Telefon: 0358.401.244

Fax: 0358.401.244

Regiunea Bucuresti – Ilfov, UIP Bucuresti – Ilfov

Adresa: Nr. 12, Strada Spataru Preda, Sector 5

Bucuresti, cod postal 050188

Telefon: 021.3 191.281

Fax: 021. 3 191.280

Finantator: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Sursa: Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.