Masuri active pentru ocuparea fortei de munca

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Aceasta schema de finantare nerambursabila are in vedere combaterea problemelor structurale de somaj din Romania si sa ghideze o abordare corespunzatoare pentru Fondul Social European, care va putea fi accesat ulterior.

Problemele cheie de abordat sunt:

Nivelul ridicat al somajului in randul:

 • tinerilor (grupa de varsta 15-24 ani);
 • somerilor de lunga durata;
 • persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din zonele rurale si persoanele ocupate in agricultura cu venituri reduse.

Obiectivele programului

Principalul obiectiv strategic subliniat de Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane este imbunatatirea
calitatii fortei de munca prin investitii substantiale in dezvoltarea capitalului uman, imbunatatirea nivelului de calificari si a gradului de ocupare, sprijinirea dezvoltarii unei societati romanesti bazata pe cunoastere, in
conformitate cu obiectivele strategice de la Lisabona.

Solicitanti eligibili

Pentru a fi eligibili pentru o finantare nerambursabila, solicitantii trebuie:

 • Sa fie persoane juridice;
 • Sa aiba sediul inregistrat intr-unul din Statele Membre ale Uniunii Europene sau intr-o tara beneficiara SAP sau Phare, conform Regulamentului Consiliului 769/04/20043;
 • Sa fie direct responsabili de pregatirea si managementul proiectului impreuna cu partenerii lor, sa nu actioneze ca un intermediar;
 • Alte criterii de eligibilitate:
 • – organizatii profesionale, fundatii si asociatii;

  – agentii de formare profesionala continua;

  – agenti de plasare a fortei de munca;

  – furnizori de educatie si formare profesionala continua a adultilor si asociatii ale furnizorilor de formare;

  – universitati;

  – alte organizatii relevante.

 • Sa fie o organizatie non-profit sau orientata spre profit, publica sau non-publica, care depune o
  cerere de finantare in parteneriat cu un furnizor de programe de formare profesionala continua, iar
  astfel de solicitanti pot fi:
 • – birourile descentralizate relevante ale administratiei publice centrale;

  – companii de stat sau private, inclusiv IMM-uri si companii mari;

  – asociatii patronale;

  – sindicate.

 • Solicitantii trebuie sa aiba sediul in Romania (sa fie inregistrat ca organizatie romana, in
  conformitate cu legea romana). In cazul parteneriatelor, partenerii – ceilalti decat partenerul lider –
  pot avea sediul inregistrat in afara Romaniei, intr-una din tarile UE, SAP sau PHARE, in
  conformitate cu Regulamentul Consiliului 769/04/2004;
 • Solicitantul sau cel putin unul din partenerii sai trebuie sa aiba inscrise activitatile din proiect in
  documentele statutare (inregistrate cu cel putin 6 luni inaintea datei limita de depunere a cererii de
  finantare). Pentru companiile comerciale sau alte organizatii care intreprind activitati comerciale,
  sunt acceptate urmatoarele coduri: 8042 (Alte forme de educatie), 7414 (Activitati de consultanta
  pentru afaceri si management) sau 7450 (Selectia si plasarea fortei de munca). Codul CAEN trebuie
  sa corespunda tipului de actiune descrisa in proiect.
 • Solicitantul sau partenerii trebuie sa aiba sediul principal sau sucursala/filiala (sucursala/filiala
  trebuie sa aiba statut legal) in regiunea unde cererea de finantare este depusa.

Activitati eligibile

 1. Masuri pentru reducerea dezechilibrului dintre cererea si oferta de forta de munca (servicii de
  ocupare a fortei de munca) vizand imbunatatirea serviciilor de plasare si asistenta pentru cautarea unui loc de
  munca, cum ar fi:
  • Furnizarea de informatii relevante cu privire la piata fortei de munca pentru grupurile tinta,
   orientare profesionala si consilierea carierei, de exemplu:
  • – structura locala a calificarilor cerute/necesare;

   – numarul si structura locurilor vacante si conditiile pentru ocupare;

   – evaluarea competentelor beneficiarilor;

   – elaborarea traseului profesional;

   – consiliere in alegerea sau schimbarea profesiei, in educatie sau formare profesionala si
   reabilitare profesionala;

   – formare profesionala si consiliere in tehnicile de cautare a unui loc de munca, inclusiv
   pregatirea unor CV-uri, tehnici de prezentare la interviu.

  • Servicii de mediere a locurilor de munca ce vizeaza stabilirea de legaturi directe intre angajatori
   si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unei relatii de ocupare sau
   incheierea unui contract de munca ocazionala sau temporara (de exemplu, cluburi de locuri de
   munca, targuri de joburi, mediere electronica).

 2. Masuri de crestere a nivelului de calificare, constand in activitati viitoare de educatie si formare
  profesionala avand ca scop prevenirea deficitului de competente sau imbunatatirea calitatii muncii, inclusiv
  obtinerea unui certificate recunoscut la nivel national pentru competentele ocupationale dobandite intr-un
  context formal sau informal. Programele de formare profesionala trebuie sa fie elaborate astfel incat sa
  intruneasca nevoile pietei fortei de munca si sa imbunatateasca capacitatea de angajare pe termen mediu si
  lung al somerilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.
 3. Formarea profesionala poate fi concentrata fie pe angajare, fie pe antreprenoriat.

  Tipurile de activitati eligibile de formare profesionala a adultilor din cadrul acestui program pot fi:

  • cursuri organizate de catre furnizori de formare profesionala, in afara locului de munca sau in cadrul
   acestuia, in conformitate cu nevoile si tipul de formare. Astfel de cursuri pot fi:
   • cursuri de initiere: vizand furnizarea unui minimum de cunostinte si abilitati;
   • calificare: vizand furnizarea unui nivel de cunostinte si abilitati esential pentru a dobandi o
    calificare recunoscuta;
   • Re – calificare: vizand furnizarea de cunostinte si abilitati persoanelor care doresc sa iti schimbe
    calificarea initiala;
   • cursuri de perfectionare – dezvoltarea abilitatilor in cadrul aceleiasi calificari;
   • specializare vizand dobandirea unui nivel de cunostinte si abilitati in cadrul unui domeniu
    specific din cadrul aceleiasi calificari.
  • programe de formare profesionala organizate de catre angajatori in cadrul propriilor intreprinderi sau
   organizatii, pentru grupuri sau persoane fizice. Acest tip de formare poate fi integrat in activitatile de lucru si
   trebuie sa implice in mod necesar un furnizor de formare profesionala, in vederea asigurarii unei calitati
   adecvate a serviciilor furnizate si un certificate de formare recunoscut la nivel national;
  • alte forme relevante de formare profesionala.

  Activitatile de formare trebuie sa fie organizate in mod distinct pe nivele de formare, competente, profesii, ocupatii, vocatii sau specializari, avand in vedere nevoile angajatorilor, competentele de baza ale
  personalului, cerintele functiilor acestora, promovarea acestora sau oportunitatile de ocupare, precum si
  cerintele de pe piata fortei de munca.

 4. Masuri pentru inceperea unei afaceri proprii, in vederea sprijinirii persoanelor din cadrul grupului tinta pentru demararea unei afaceri proprii si sa devina lucratori pe cont propriu. Asemenea masuri pot include consilierea pentru inceperea si dezvoltarea unei afaceri:
  • formare antreprenoriala;
  • evaluarea antreprenorilor si a propunerilor de afaceri ale acestora;
  • asistenta pentru identificarea si utilizarea resurselor financiare;
  • asistenta pentru identificarea oportunitatilor de afaceri (inclusiv pentru intreprinderi
   virtuale), pentru pregatirea planurilor de afaceri si studiilor de piata;
  • asistenta in pregatirea documentelor de inregistrare, daca este nevoie.
 5. Masuri inovative pentru asistarea grupurilor tinta pentru a intra sau reveni pe piata fortei de munca,
  vizand cresterea ocuparii, mobilitatii ocupationale si geografice, in conformitate cu Strategia UE pentru
  Ocuparea Fortei de Munca.

Toate actiunile propuse trebuie sa ia in considerare promovarea egalitatii de gen si a egalitatii de sanse (cum ar fi, egalitatea de sanse pentru femei si barbati), in vederea combaterii discriminarii de pe piata muncii.

Urmatoarele tipuri de activitati nu sunt eligibile:

 • activitati legate doar, sau in principal, de sponsorizari individuale pentru participarea la workshop-uri,
  seminarii, conferinte si congrese;
 • activitati legate doar, sau in principal, de burse individuale pentru studii sau cursuri de instruire;
 • activitati de educatie si formaree pentru elevii si studentii inclusi in sistemul de invatamant;
 • sub-contractarea tuturor activitatilor pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • activitati comerciale sau orice activitate care sa genereze profit;
 • activitati de acordare de finantari nerambursabile (ex: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea
  de finantari nerambursabile sau imprumuturi altor organizatii);
 • proiecte care se concentreaza exclusiv pe achizitia de echipamente sau imbunatatirea infrastructurii;
 • vizite de studii in strainatate sau orice alta activitate care implica costuri internationale de calatorie, cu
  exceptia participarii expertilor straini implicati in activitatile proiectelor in Romania;
 • proiecte care promoveaza activitati politice sau ideologice.
Conditii de finantare

Suma globala indicativa pentru aceasta licitatie este de 8.440.000 euro, din care 6.330.000 euro –
fonduri Phare si 2.110.000 euro – cofinantare nationala.

Alocarea bugetara indicativa pentru grupul tinta in cadrul acestei scheme va fi urmatoarea:

 • 50% pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca care traiesc in mediul rural si persoane cu
  venituri scazute incadrate in agricultura de subzistenta;
 • 50% pentru somerii tineri din grupa de varsta 15-24 ani si someri de lunga durata (tineri din grupa de
  varsta 15-24 ani, dupa o perioada de 6 luni de somaj si adulti din grupa de varsta 25-64 ani, dupa o perioada
  de somaj de peste 12 luni).

Proiectul se va adresa tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca conform definitiei din Legea nr. 107/2004 (someri inregistrati si alte persoane aflate in cautarea unui loc de munca), dar avand in vedere in mod specific somerii tineri, somerii de lunga durata, persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si persoanele ocupate in agricultura cu venituri reduse.

Alocarea indicativa a fondurilor pe regiuni:

 • Regiune Nord Est: Judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui 1.821.000;
 • Regiunea Sud Est: Judetele Braila, Buzau, Galati, Vrancea, Tulcea, Constanta 1.175.000;
 • Regiunea Sud Muntenia: Judetele Arges, Calarasi, Dimbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova,
  Teleorman 1.356.000;
 • Regiunea Sud Vest Oltenia: Judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea 1.012.000;
 • Regiunea Vest: Judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis 746.000;
 • Regiunea Nord Vest: Judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Satu-Mare, Maramures, Salaj 977.000;
 • Regiunea Centru: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu 931.000;
 • Regiunea Bucuresti Ilfov: Judetele Bucuresti Ilfov 423.000.

Orice finantare nerambursabila acordata prin acest program trebuie sa se incadreze intre urmatoarele limite, minima si maxima, ale sumelor:

 • suma minima – 15.000 euro;
 • suma maxima – 150.000 euro.

Organizatiile orientate spre profit vor trebui sa asigure o contributie proprie in valoare de minim 20% din costurile eligibile totale ale proiectului, in numerar, iar in ceea ce priveste celelalte categorii,
acestea vor asigura o co-finantare de minimum 10% din costurile eligibile totale ale proiectului, in
numerar.

Nici o finantare nerambursabila nu poate depasi:

 • 80 % din costurile totale eligibile pentru organizatiile orientate spre profit;
 • 90% din costurile totale eligibile pentru celelalte categorii de beneficiari.

Diferenta trebuie sa fie finantata din resursele proprii ale solicitantului sau partenerului, sau din orice alte
surse, altele decat bugetul Comunitatii Europene.

Co-finantarea solicitantului trebuie sa fie furnizata in numerar.

Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriate cu orice alt solicitant eligibil.

Numarul maxim de parteneri intr-un parteneriat nu trebuie sa fie mai mare de 5 (inclusiv liderul de
proiect).

Un solicitant poate depune mai multe cereri de finantare, dar fiecare dintre acestea trebuie sa prezinte o
echipa de management diferita.

Unui solicitant i se poate acorda mai multe finantari nerambursabile in cadrul acestei licitatii deschise, daca nu exista o suprapunere a activitatilor si daca are capacitate suficienta pentru furnizarea tuturor resurselor necesare.

Durata initiala planificata a unui proiect nu poate fi mai mica de 9 luni, si nici nu poate depasi 12 luni.

Grupuri tinta:

 • someri tineri cu varsta intre 15 si 24 ani. Categorii: persoane care au parasit scoala, fara calificari,
  sau cu un nivel scazut de calificare, sau cu calificari ce nu mai sunt cerute pe piata fortei de munca;
 • someri de lunga durata (tineri someri (15-24 ani) dupa 6 luni de la intrarea in somaj si adulti someri
  (25- 64 ani) dupa o perioada de peste 12 luni);
 • toate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural si persoane ocupate in
  agricultura cu venituri scazute care doresc sa-si creasca sansele, sa revina sau sa intre pe piata fortei
  de munca..
Termene limita

(10.04.2007) Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru apelul deschis pentru propuneri de proiecte PHARE/2005/017-553.04.02, referinta 02, “Masuri active pentru ocupare” – Termenul limita pentru primirea solicitarilor de finantare nerambursabila este 06 iunie 2007, ora 16 (ora locala).

Termenul limita pentru primirea solicitarilor de finantare nerambursabila este 30.04.2007, ora 16:00 (ora
locala).

Cererile de finantare nerambursabila trebuie trimise intr-un plic sigilat prin posta recomandata, prin servicii de curierat rapid sau depuse personal (un document semnat si datat de certificare a primirii va fi inmanat celui care depune plicul) la adresele de mai jos.

Cererile de finantare trebuie depuse la Unitatile de Implementare a Programelor (UIP) din regiunile unde se vor implementa proiectele.

Adresa postala si adresa pentru depunerea personala sau prin serviciu de curierat:

Regiunea Nord-Est, UIP Regional Nord-Est

Adresa: Strada Gral Dascalescu, nr. 15, Bl T1, Piatra Neamt

Judetul Neamt, cod postal 610191

Telefon: 0233/231.950

Fax: 0233/231.950

Regiunea Sud-Est UIP Regional Sud-Est

Adresa: Strada Calea Calarasilor, nr 13, Braila

Judetul Braila, cod postal 810008

Telefon: 0239/ 610749

Fax: 0239/610749

Regiunea Sud Muntenia, UIP Regional Sud Muntenia

Adresa: Strada 13 Decembrie, nr. 12, Calarasi

Judetul Calarasi, cod postal 910014

Telefon: 0242/314048

Fax: 0242/314048

Regiunea Sud-Vest Oltenia, UIP Regional – Sud-Vest Oltenia

Adresa: Strada Traian Demetrescu, nr 14, Craiova

Judetul Dolj, cod postal 200395

Telefon: 0351. 442202, 0351.442203

Fax: 0351.442202

Regiunea Vest, Regional PIU Vest

Adresa: Bulevardul Republicii, nr. 21, Timisoara

Judetul Timis, cod postal 300159

Telefon: 0256.293.680

Fax: 0256.293.680

Regiunea Nord-Vest, Regional PIU Nord-Vest

Adresa: Strada Somesului, nr. 42, Cluj Napoca

Judetul Cluj, cod postal 400145

Telefon: 0364.402.788

Fax: 0364.402.788

Regiunea Centru, UIP Regional Centru

Adresa: Strada Nicoale Ttulescu, nr. 10D, Alba Iulia

Judetul Alba, cod postal 510096

Telefon: 0358.401.655

Fax: 0358.401.655

Regiunea Bucuresti Ilfov, UIP Regional Bucuresti Ilfov

Adresa: Strada Spataru Preda, nr 12, sector 5

Bucuresti, cod postal 050188

Telefon: 021 319 12 81

Fax: 021 319 12 81

Finantator: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Sursa: Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.