Pentru o viata mai buna, AP 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care
urmaresc promovarea si dezvoltarea economiei sociale, ca un instrument flexibil si durabil pentru
dezvoltarea economica si crearea oportunitatilor de ocupare flexibile si inovatoare, dezvoltarea si
consolidarea parteneriatelor pentru promovarea la nivelul comunitatii a actiunilor pozitive in
favoarea grupurilor vulnerabile, dezvoltarea programelor de formare pentru specialistii implicati
in sistemul serviciilor sociale, promovarea serviciilor de informare si consiliere si schimbul de
bune practici in domeniul economiei sociale.

Obiectivele programului

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • Dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activitati si
  servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse
  riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in
  intreprinderile economiei sociale si/sau in economia formala;
 • Promovarea economiei sociale (cooperative, intreprinderi sociale, fundatii, asociatii etc,
  organizatii de voluntariat si alte organizatii non-profit) ca un instrument flexibil si durabil
  pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel regional si local;
 • Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile
  vulnerabile prin infiintarea parteneriatelor public/private in domeniul economiei sociale;
 • Consolidarea capacitatii operatorilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii
  intre organizatii.

AP 6 urmareste dezvoltarea programelor specifice pentru dezvoltare personala, atat in scopul
consolidarii motivatiei pentru participarea la educatie si formare profesionala cat si in vederea
integrarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Scopul final al acestei AP este facilitarea
accesului pe piata muncii si promovarea unei societati inclusive si coezive bazate pe intelegerea si
respectarea la nivel general a drepturilor omului.

Acest DMI urmareste dezvoltarea economiei sociale. Economia sociala este termenul generic
utilizat pentru a face referire la un grup de persoane care se reuneste pentru a-si asuma un rol
economic activ in procesul de incluziune sociala, ex. cooperative, intreprinderi sociale, ONG-uri
(fundatii si asociatii) si alte organizatii non profit care au un rol important in activitati de
gestionare si consolidare.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • ONG-uri (asociatii si fundatii);
 • Cooperative de credit, de consum si de productie;
 • Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru
  Ocupare si Incluziune Sociala;
 • MMFES si structuri/agentii coordonate/subordonate acestuia;
 • Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale;
 • Comitete Sectoriale;
 • Organizatii sindicale;
 • Patronate;
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate;
 • Culte si asociatii religioase;
 • Furnizori de FPC autorizati;
 • Furnizori de servicii sociale;
 • Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publici si
  privati, acreditati;
 • intreprinderi implicate in economia sociala;
 • Autoritati publice locale;
 • Institute de cercetare.
Activitati eligibile

Activitati eligibile:

 • Cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii in domeniul
  economiei sociale, incluzand aspecte juridice, de reglementare si ale politicilor publice, noi
  idei de afaceri si abilitati necesare in economia sociala;
 • Activitati de cercetare si promovare a unor masuri adecvate in ceea ce priveste nevoile
  persoanelor supuse riscului de excluziune sociala sau excluse social si ale comunitatilor
  defavorizate, cum ar fi cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru,
  publicatii, activitati de constientizare si interventii pilot;
 • Servicii de integrare la locul de munca, ocupare temporara sau formare la locul de munca,
  crearea unor locuri de munca permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata
  muncii si ateliere protejate;
 • Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea
  competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;
 • Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta,
  mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica,
  medierea locurilor de munca;
 • Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru managerii intreprinderilor sociale
  si pentru specialistii implicati in economia sociala, in vederea dezvoltarii cunostintelor si competentelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului
  antreprenorial, marketing si vanzari, management financiar etc.;
 • Dezvoltarea si implementarea programelor de formare pentru formatorii din economia
  sociala;
 • Activitati care sa conduca la promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in
  procesul incluziunii sociale in vederea consolidarii capacitatii comunitatii de furnizare a
  suportului social, revitalizarii vecinatatii si protectiei mediului, mobilizarii grupurilor
  dezavantajate;
 • Infiintarea si dezvoltarea retelelor, organizatiilor tip “umbrela” si centrelor de resurse
  pentru structurile economiei sociale;
 • Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesionala, consiliere etc.
  in sprijinul managerilor si intreprinderilor economiei sociale;
 • Campanii de promovare a unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire,
  constientizarea necesitatii controalelor medicale regulate;
 • Activitati de marketing, precum organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor
  de piata;
 • Evenimente de informare la nivel national, regional si local privind aspecte ale economiei
  sociale;
 • Infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi si cooperative ale economiei sociale;
 • Promovarea si dezvoltarea activitatilor in parteneriat, intre organizatii orientate spre profit
  si organizatii non profit in vederea dezvoltarii economiei sociale;
 • Schimbul de bune practici in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale, intre actori
  regionali/locali, nationali si transnationali din domeniul economiei sociale;
 • Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor,
  cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa
  infiinteze intreprinderi sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create;
 • Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala care sa includa aspecte
  privind egalitatea de sanse si de gen, nediscriminare si acceptarea diversitatii, dezvoltare
  durabila si protectia mediului;
 • Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere,
  formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru
  dezvoltarea si sustinerea intreprinderilor, organizatiilor si cooperativelor sociale nou
  create;
 • Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor comunitare care stimuleaza implicarea in viata
  comunitatii a persoanelor excluse social;
 • Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii
  sociale a imigrantilor, inclusiv cursuri de limba romana, aspecte legislative etc.;
 • Initiative care sa conduca la diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a
  grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea
  activitatilor artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a
  traditiilor;
 • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru dezvoltarea economiei sociale.
Conditii de finantare

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este 97.284.340,5 lei din
care 82,65 % din Fondul Social European si 17,35 % din co-finantarea nationala. Valoarea totala eligibila a unui proiect strategic poate fi cuprinsa intre:

– Minim 1.850.000 Lei;

– Maxim 18.500.000 Lei.

Durata maxima de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani.

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, valoarea contributiei
solicitantului este:

 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
  drept public;
 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
  drept privat fara scop patrimonial;
 • 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
  drept privat, altele decat cele fara scop patrimonial.
Termene limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se
completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet a
AM POS DRU www.fseromania.ro, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa
expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare,
prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17 martie 2008 ora
17:00. Declaratiile (anexele 2-6) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de
Parteneriat completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de
curierat de catre AM POS DRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr.
46-48, sector 1, numai pana la data de 20 martie 2008 inclusiv, ora 16:00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.