Mediul rural – oportunitati de ocupare, AP 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”, DMI 5.2 “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care
urmaresc dezvoltarea si implementarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte
masuri personalizate de ocupare dedicate persoanelor din mediul rural in vederea reducerii
ocuparii in agricultura de subzistenta, facilitarea accesului la ocupare in sectoare non-agricole,
dezvoltarea si furnizarea formelor de pregatire moderne si flexibile care sa asigure competentele
necesare dezvoltarii personale si integrarii durabile pe piata muncii.

Obiectivele programului

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la
  ocupare in activitati non-agricole;
 • asigurarea sustenabitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru
  dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole;
 • facilitarea integrarii durabile pe piata muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin si suport
  pentru membrii de familie dependenti din zonele rurale;
 • cresterea oportunitatilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri
  de munca/noi forme de ocupare pentru lucratorii independenti din zonele rurale si
  promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale.

Operatiunile propuse in cadrul acestui DMI vizeaza persoanele din mediul rural, inclusiv
persoanele implicate in agricultura de subzistenta, printre care: persoane care sunt sau ar putea
fi implicate in agricultura de subzistenta ca urmare a nivelului scazut de educatie si formare
profesionala si a oportunitatilor scazute de ocupare din mediul rural.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca,
  publici si privati, acreditati;
 • ANOFM;
 • Autoritati publice locale;
 • Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale
  pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
 • Ministerul Sanatatii Publice si structurile si agentiile subordonate/coordonate;
 • Organizatii sindicale;
 • Furnizori publici si privati de FPC autorizati;
 • ONG-uri (asociatii si fundatii);
 • Angajatori;
 • Patronate;
 • Asociatii profesionale;
 • Institute de cercetare si dezvoltare.
Activitati eligibile

Activitati eligibile:

 • Activitati de cercetare si studii de teren privind situatia actuala a somajului si a
  persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta in zonele rurale, inclusiv previziuni
  privind tendintele pietei muncii in zonele rurale;
 • Activitati de cercetare si studii de teren privind identificarea si evaluarea nevoilor specifice
  ale diferitelor grupuri tinta din zonele rurale in vederea integrarii/reintegrarii pe piata
  muncii;
 • Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare in scolile in
  zonele rurale privind oportunitatile de educatie si formare profesionala si pe piata muncii
  in domeniile non-agricole;
 • Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare privind
  oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole pentru persoanele ocupate in agricultura
  de subzistenta;
 • Dezvoltarea si implementarea campaniilor de constientizare, motivare, informare si
  consiliere pentru persoanele din mediul rural implicate in activitati non-agricole, in
  vederea asigurarii participarii acestora la activitati de formare profesionala, pentru
  imbunatatirea adaptabilitatii la nevoile si evolutia pietei locale si regionale a muncii;
 • Dezvoltarea si implementarea campaniilor de constientizare in randul angajatilor si
  angajatorilor din mediul rural in vederea combaterii muncii nedeclarate;
 • Promovarea campaniilor pentru mobilitatea ocupationala, sectoriala si geografica a fortei
  de munca din mediul rural;
 • Dezvoltarea si implementarea programelor si campaniilor de promovare a culturii
  antreprenoriale in mediul rural, cu o atentie speciala acordata femeilor;
 • Promovarea si acordarea de sprijin pentru revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor
  traditionale;
 • Promovarea campaniilor de protectie a mediului in zonele rurale, a unui mod de viata
  sanatos, cresterea constientizarii asupra efectelor nocive ale tutunului, alcoolui etc;
 • Activitati de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau
  pentru initierea unei afaceri in mediul rural, inclusiv asistenta privind modalitatea de
  accesare si utilizare a microcreditelor, cu o atentie speciala acordata femeilor;
 • Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala, consiliere in cariera, consiliere
  pentru dezvoltarea personala si alte tipuri de servicii de sprijin, cu precadere pentru
  persoanele nou intrate pe piata muncii si pentru membrii familiilor acestora, in vederea
  facilitarii mobilitatii lor ocupationale, sectoriale si geografice;
 • Evaluarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale pentru
  persoanele din mediul rural, in scopul certificarii cunostintelor, abilitatilor si aptitudinilor
  pentru activitati non-agricole;
 • Activitati care conduc la imbunatatirea abilitatilor pentru dezvoltarea personala (inclusiv
  utilizare TIC, module de limbi straine etc.);
 • Furnizarea programelor de formare profesionala – cu exceptia formarii in scopul calificarii
  sau recalificarii – pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta, in sectoarele
  non-agricole unde exista oportunitati pe piata muncii locala sau regionala;
 • Module de formare privind sanatatea si securitatea la locul de munca (incluzand limitarea
  factoriilor de risc la locul de munca);
 • Programe de pregatire pentru intreprinzatori si specialisti in managementul resurselor
  umane din mediul rural, care sa includa aspecte privind managementul eficient al
  resurselor umane, protectia muncii si a mediului inconjurator, egalitatea de sanse si
  respectul diversitatii la locul de munca etc.);
 • Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru dezvoltarea
  competentelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor in mediul rural;
 • Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala in vederea dezvoltarii
  competentelor care sa permita fortei de munca din mediul rural sa beneficieze de
  oportunitatile oferite de managementul si protectia mediului inconjurator;
 • Infiintarea si dezvoltarea retelelor de servicii si operatori de dezvoltare a resurselor umane
  in mediul rural, inclusiv formare profesionala, pentru a furniza servicii de informare si
  consiliere pentru persoanele din zonele rurale;
 • Infiintarea si dezvoltarea retelelor si parteneriatelor pentru facilitarea schimbului si
  integrarii bunelor practici, inclusiv vizite de studii, organizarea unor seminarii si conferinte,
  incluzand aspecte privind motivarea si mobilizarea persoanelor din mediul rural in vederea
  ocuparii, organizarea pietei muncii si a sectorului de servicii in mediul rural, diversificarea
  economiei rurale, promovarea egalitatii de sanse, protectia mediului si a patrimoniului
  cultural in mediul rural etc.;
 • Furnizarea serviciilor de plasare la locul de munca si a altor servicii de ocupare precum
  activitati de informare, cresterea constientizarii, orientare, consiliere, activitati
  motivationale, sprijin in gasirea unui loc de munca, burse de locuri de munca, job-cluburi
  organizate in zonele rurale;
 • Sprijin pentru membrii de familie dependenti, respectiv servicii de asistenta care sa
  asigure participarea persoanelor din zonele rurale pe piata muncii, precum servicii de
  ingrijire pe timp de zi pentru copii si adulti, servicii specifice pentru persoane cu
  dizabilitati, ingrijire la domiciliu etc.;
 • Suport pentru elaborarea si implementarea strategiilor integrate pentru dezvoltarea
  initiativelor locale in zonele rurale, care sa genereze diversitate in economia locala si noi
  locuri de munca in zonele rurale, in sectoarele non-agricole;
 • Sprijin pentru masuri inovatoare, interregionale si transnationale si dezvoltarea
  mijloacelor si mecanismelor de crestere a numarului persoanelor din mediul rural active
  din punct de vedere economic.
Conditii de finantare

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este 81.687.197,7 lei ,din
care 85,94% din Fondul Social European si 14,06% din co-finantarea nationala. Valoarea totala eligibila a unui proiect strategic poate fi cuprinsa intre:

– Minim 1.850.000 Lei;

– Maxim 18.500.000 Lei.

Durata maxima de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani.

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, valoarea contributiei
solicitantului este:

 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
  drept public;
 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
  drept privat fara scop patrimonial;
 • 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
  drept privat, altele decat cele fara scop patrimonial.

Termene limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se
completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet a
AM POS DRU www.fseromania.ro, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa
expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare,
prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17 martie 2008 ora
17:00. Declaratiile (anexele 2-6) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de
Parteneriat completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de
curierat de catre AM POS DRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr.
46-48, sector 1, numai pana la data de 20 martie 2008 inclusiv, ora 16:00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.